Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PORADENSTVÍ

radíme a pomáháme začínajícím zemědělcům

20/01/05

Vybráno 10 strategií Místních akčních skupin

Národní výběrová komise pro podopatření typu LEADER+ rozhodla o nejleších strategích

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

Čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

Tisková zpráva ze dne 7. 1. 2005

18/01/05

Poradenství v ČR

Podpora poradenství – dotační tituly, KIS …

Do roku 2005 ČR vstoupí s přijatou strategií udržitelného rozvoje

Je tam probírán stav ekonomiky, životního prostředí, sociálního prostředí, výzkumu a vzdělávání, mezinárodní kontext a také způsob správy věcí veřejných.

Obnovitelné zdroje

Odkládáním zákona je promarňována příležitost k rychlému získání nových investic, pracovních míst i čistého vzduchu MŽP.

Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů

Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je nejen investičně nákladný, ale musí čelit mnoha překážkám.

Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku

V rámci řešení výzkumné zprávy byly zpracovány technologické postupy pro vybrané energetickoprůmyslové plodiny (jednoleté, víceleté a rychle rostoucí dřeviny).

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

08/01/05

Metodické zásady pro pěstování konopí setého

Metodické zásady pro pěstování konopí setého