Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Odborné poradenství

Porady ohleně konkrétních pěstebních a zpracovatelských úkolů

18/01/05

Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku

V rámci řešení výzkumné zprávy byly zpracovány technologické postupy pro vybrané energetickoprůmyslové plodiny (jednoleté, víceleté a rychle rostoucí dřeviny).

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

08/01/05

Metodické zásady pro pěstování konopí setého

Metodické zásady pro pěstování konopí setého