Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Právní normy EU

informace

08/07/05

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 873/2005 ze dne 9. června 2005,

PDF/Adobe Acrobat – View as HTML
ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné
organizaci trhu se lnem a konopím. pěstovanými na vlákno ( …
europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:146:0003:0004:CS:PDF

09/05/05

Evropská komise chce vrátit 300 milionů eur

Celkem 277,25 milionu eur z peněz společné zemědělské politiky vyplacených v uplynulých letech chce po členských státech EU vrátit Evropská komise. Rozhodla o tom uplynulý týden. Důvodem pro vrácení peněz je jejich vyplacení v rozporu s pravidly unie popřípadě neodpovídající kontrolní procedury.

02/05/05

Zemědělci mohou žádat o přímé dotace Evropské unie a o jejich národní dorovnání

Článek : 35195 ; Vydáno : 26.4. 2005 ; Autor : sb
Jedná se o jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) a národní doplňkové přímé platby ve vybraných sektorech – takzvané Top-Up. Současně se podává také žádost o vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti LFA.

Další dotace EU na propagaci zemědělských produktů

Článek : 35206 ; Vydáno : 27.4. 2005 ; Autor : Jav
Komise EU uvolnila v dubnu 2005 ze společných fondů další prostředky na podporu odbytu zemědělských produktů a potravin na trzích třetích zemí prostřednictvím propagačních akcí.

29/04/05

Společné organizace trhu

V rámci Společné zemědělské politiky se uplatňují tři zásady – společný trh pro zemědělské produkty při společných cenách; zvýhodnění produkce ze zemí ES na úkor vnější konkurence; finanční solidarita – financování ze společného fondu, do něhož všichni přispívají.

z archivu MZe ČR- rok 2003

05/04/05

Len a konopí na Slovensku!

Slovensko – usměrnění trhu se lnem a konopím na Slovensku!!!

25/03/05

Podle EK státy Unie otálejí s podporou biopaliv

Evropská komise posílá devíti státům EU varování, protože si dosud nestanovily podíl biopaliv, jakého by chtěly letos dosáhnout. Požaduje to unijní legislativa.

07/03/05

Katalog odrůd druhů zemědělských rostlin

Seznam druhú konopí v EU
zdroj: ÚKZÚZ

06/03/05

Financování projektu se neobejde bez náročné administrativy

Česká republika díky účasti na strukturální politice Evropské unie může získat z EU v letech 2004 – 2006 více než 81 miliard korun.