Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

LEGISLATIVA

Legislativa

22/05/06

UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ!!!

UPŘESŃUJÍCÍ ZPRÁVA PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ – PRO ŽADATELE O DOTACE na pěstování a zpracování konopí setého pro rok 2006

05/05/06

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PĚSTITELE TECH. KONOPÍ PRO ROK 2006

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ – ZNOVU PŘIPOMÍNÁME AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ MOŽNOSTÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ A PODPOR NA PĚSTOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉHO KONOPÍ pro rok 2006!

29/04/06

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2004 a výhled vývoje na období do roku 2010.

Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za poslední dva roky podle jednotlivých zdrojů (malé vodní elektrárny, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, větrné elektrárny, fotovoltaické systémy). Výhled vývoje na období do roku 2010.
Publikováno: 16.1.2006

Autor: Jiří Doležel

MPO ČR

21/04/06

UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ – OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí. Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01/04/06

Operační program Zemědělec

Operační program Zemědělec – možnosti podpor pro konopí seté rok 2006

30/03/06

Možnosti čerpání dotačních prostředků pro rok 2006

Možnosti čerpání dotačních prostředků pro rok 2006 a souhrnná informace o pěstování konopí setého v roce 2005.

23/03/06

Dotace a podpory na pěstování a zpracování konopí setého v České republice pro rok 2006

Dotace a podpory na pěstování a zpracování konopí setého v České republice pro rok 2006.

08/03/06

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 vychází ze Státní energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády č. 211 ze dne 10. března 2004 a zároveň naplňuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program).

Přílohy II „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2006

Přílohy