Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

LEGISLATIVA

Legislativa

08/01/05

Situační a výhledová zpráva

Len a konopí
Situační a výhledová zpráva

Podpora odvětví lnu a konopí v EU

Podpora odvětví lnu a konopí v EU

30/12/04

K ohlašovací povinnosti

Povinnosti a sankce plynoucí ze zákona č. 466/2004 sb. platné datumem vyhlášení

Zařazeno v Legislativa, Zákony

Vydaná kniha z ÚKZÚZ

Vyřazení odrůdy JUSO 11 je zřejmé….

15/12/04

Daně a cla v EU

EK zprovoznila novou webovou stránku.

Zařazeno v Právní normy EU

Zadávací kritéria KIS

Vedením Ministerstva zemědělství byl 7. 12. 2004 schválen materiál odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, upravující působnost Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) a kritéria výběru uchazečů pro získání statutu tohoto článku poradenského systému MZe.