Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Mezinárodní smlouvy

informace

23/09/06

EK navrhuje rozšířit zemědělské dotace pro biopaliva

EK navrhuje rozšířit zemědělské dotace pro biopaliva
22. září 2006

30/05/06

Prodloužení programu subvencí EU na len a konopí

Článek : 45418 ; Vydáno : 28.3. 2006 ; Autor : Dr. Jena Javůrková CSc.
Systém podpory pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí se prodlužuje do roku 2007/08.

30/01/06

Akční plán biomasy

Akční plán na podporu využívání biomasy byl přijat Evropskou komisí už 7. prosince 2005 a také uvítán eBIO, Evropskou asociací pro bioetanol, jako odvážný krok k omezení závislosti Evropské unie na importované energii.

07/01/06

Evropská komise varuje Slovensko

Evropská komise zaslala Slovensku své poslední varování, že neplní své závazky vyplývající ze směrnice o biopalivech.

08/12/05

Evropská unie se chce zbavit závislosti na ropě

Komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs dnes představí Akční plán pro biomasu, který má za cíl do roku 2010 zdvojnásobit využívání energie z biomasy v dopravě, výrobě elektřiny a topení.

28/07/05

VB souhlasí se španělským návrhem vytvoření "aliance civilizací"

28. 7. 2005 – Aliance, která by v boji proti terorismu spojila muslimské země se zbytkem světa, by měla být součástí unijní protiteroristické politiky.

19/07/05

Euroústava zmizela za hodinu

O potřebnosti euroústavy je přesvědčeno jen 44 procent Čechů…a vědí, co vlastně obsahuje?

17/07/05

EAFRD – Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích

Účelem této diskuse je zjistit skutečné potřeby, v tomto případě venkovských regionů, a podle těchto potřeb správně stanovit cíle v programových dokumentech, odpovědnost centrálních a regionálních úřadů a alokaci finančních prostředků.

20/06/05

Vyzývají radu ke splnění finančních závazků

Prezidenti COPA a COGECA připomínají Evropské radě závazky týkající se financování společné zemědělské politiky.

18/04/05

Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech

Manifest upozorňuje na následné aktivity, které musí být provedeny Evropskou unií (EU) a jejími členskými státy, aby naplněny dohody z Kjótského protokolu9 a dosaženy cíle EU pro bioenergii.