Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Pro podnikatele

informace

06/08/13

PATENTOVANÉ ČESKÉ SPORTOVNÍ A JINÉ ZDRAVOTNÍ BOTY Z KONOPÍ S BIOMECHANICKOU AKTIVNÍ STÉLKOU Z DÍLNY FIRMY J Hanák R®

PATENTOVANÉ ČESKÉ SPORTOVNÍ A JINÉ ZDRAVOTNÍ BOTY Z KONOPÍ S BIOMECHANICKOU AKTIVNÍ STÉLKOU Z DÍLNY FIRMY J Hanák R® Biomechanická obuv s biomechanickou aktivní stélkou J Hanák R®, unikátní objev Josefa Hanáka, je revolučním vynálezem v obuvnictví  s uděleným patentem! Obuv vykazuje efekt Newtonova zákona gravitace a kinetické energie ! Biomechanická aktivní stélka plně respektuje […]

30/01/06

Programy nejlepších zemědělských praktik v EU

Studie vypracovaná v rámci spolupráce SAI Platformy a CIAA podává přehled o programech v EU-25, které se orientují na podporu nejlepších zemědělských praktik, přičemž pozornost je věnována především programům na podporu primární produkce.

Rozpaky EU nad „zelenou energií“

Evropská unie se snaží omezit závislost na dovozu ropy a plynu větší podporou pro produkci biomasy a biopaliv jako „zelené“ alternativy k fosilním palivům. V debatě ministrů zemědělství EU o novém akčním programu pro léta 2006 až 2010, která proběhla v Bruselu 23. ledna 2006, však zazněly i výhrady proti přílišné byrokracii, relativně nízké finanční motivaci farmářů a lesníků i obavy z brazilské konkurence ve výrobě biopaliv.

22/01/06

Vyhláška 482/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Kněžice budou vyrábět elektřinu, teplo a palivo z obnovitelných zdrojů a z vlastní zemědělské produkce

N y m b u r k (19. ledna 2006) – Podpisem smlouvy byl v těchto dnech v Kněžicích ve Středočeském kraji slavnostně zahájen unikátní ekologický projekt. V obci vyroste do jara 2006 bioplynová stanice, do konce léta 2006 kotelna na biomasu a peletizační linka a bude zde vybudována soustava centrálního vytápění.

21/01/06

Program pro podporu podnikatelských subjektů zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů

Vláda ČR schválila na svém jednání dne 9. listopadu 2005 „Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2006“, který bude financovaný z národních zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem části (A) programu zaměřené na podporu podnikatelských subjektů. Plné znění příslušné části (A) státního programu i naleznete na našich stránkách v sekci „Programy podpory v energetice“.

11/10/05

Konopí a Národní hospodářský program

V bývalé ČSR se ještě po II. světové válce pěstovalo konopí na více než 10 000 ha, v sedmdesátých létech přišel úplný zákaz pěstování, který byl zrušen až před šesti léty. Pokusné plochy, na kterých se ověřovaly dvě povolené odrůdy „Beniko a Uso“, nepřesáhly 150 ha, přestože se pro potřeby automobilového a papírenského a dalšího průmyslu dovážejí přírodní vlákna odpovídající odhadované výměře 5 000 až 10 000 ha.

19/07/05

Program výroby biopaliv dala vláda k ledu

Biopaliva jsou jedinečným programem řešícím nejenom alternativní příjem v zemědělství a s tím související multiplikační efekty, ale také problematiku surovinové soběstačnosti.

07/05/05

Posouzení ekonomických a technologických možností pěstování a využití konopí setého

Jedním z cílů projektu EP9115 "Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku" bylo posouzení ekonomických a technologických možností pěstování a využití konopí setého.

Upozornění pro žadatele o podporu v programech podpory malého a středního podnikání 2005 – 2006

upozornění se týká i produkce lnu a konopí v OKEČ 17 – výroba textilií a textilních výrobků)

Zdroj:http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getDocPreview/19428/19874/174498/?filemodify=2005-02-23%2009:15:12