Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Historie

informace

Témata

U nás Ve světě
07/03/11

KONOPNÁ VLÁKNA VYUŽÍVANÁ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ VLAKŮ

KONOPNÁ VLÁKNA VYUŽÍVANÁ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ VLAKŮ Konopná vlákna využívaná pro brzdová obložení vlaků Podle Iniciativy trvale udržitelných technologií (Sustainable Technologies Initiative – STI), mohou přírodní vlákna nahradit aramidová vlákna, vyžívaná pro výrobu brzdových destiček, a to bez ztráty výkonu a s daleko menším dopadem na životní prostředí. Brzdové destičky jsou jedním z klíčových komponentů […]

26/11/05

Rostlinná výroba 2 – 1966

O konopí z učebnice pro střední zemědělské školy L.P. 1966

Zařazeno v U nás

07/05/05

Historie průmyslové produkce v regionu Český Krumlov

Nástin vývoje průmyslu na Českokrumlovsku a Kaplicku do roku 1945.

Historie konopi v datech

Pondělí, leden 17, 2005
http://canablis.blogspot.com/2005/01/historie-konopi-v-datech.html

18/04/05
10/02/05

Sokol KONOPA

Trocha z historie n.p. Konopa, který měl sídlo v Českém Krumlově a v současné době nese název Juta

Zařazeno v U nás

06/02/05

Historie výroby papíru

Dnes používaný papír má od svého staroegyptského předchůdce odvozen pouze název. Byl vynalezen v Číně kolem roku 150 př.n.l. a surovinou pro výrobu papíru byla vlákna konopí (Cannabis sativa)…

Zařazeno v Historie, Papír, Papír

Historie průmyslové produkce ve městě Český Krumlov

Město Český Krumlov nepatří a ani v historii nikdy nepatřilo k průmyslovým centrům. Díky tomu si historické jádro města uchovalo svůj původní středověký a raně novověký ráz s minimálními stavebními zásahy průmyslové éry 19. a 20. století.

Zařazeno v Historie

Historie hospodářství ve městě Český Krumlov

Počátky průmyslu v 19. století v Českém Krumlově představují pouze tři tovární provozy – přádelna lnu a konopí, továrna na sukno a papírna.

Zařazeno v Historie

Kdo vládl v minulých stoletích Křemži

Při tvrzi byla velká zahrada, ve které se pěstovaly švestky a meruňky. Ve velkém sadu pod dvorem se pěstovaly další ovocné stromy, hlavně jabloně, hrušně, švestky a višně. Těchto stromů bylo na šedesát. Sem se sváděla ze
dvora všechna močůvka, což bylo pro stromy dobré hnojivo. Na třech zeleninových zahradách se pěstovala zelenina, hlavně mrkev a cibule, ale
také len a konopí.

Zařazeno v Historie