Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

AKTUALITY

Aktuální dění

07/01/05

Biomasa je perspektivní, ale chybí zákon

Obnovitelné zdroje

Zařazeno v AKTUALITY

Souhrnná zpráva o plnění Komunikační strategie MZe ČR za 2. pololetí 2004

V souladu s přijatou „Komunikační strategií ministerstva zemědělství ČR pro rok 2004“ uskutečnil odbor komunikace během druhé poloviny tohoto roku následující aktivity:

Zařazeno v AKTUALITY

Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů

Sborník příspěvků z konference "Materiálové a energetické využití odpadů" konané dne 14. října 2004 v Praze.

Zařazeno v AKTUALITY

06/01/05
29/12/04

PF 2005

Mnoho úspěchu do nového roku

Zařazeno v Akce, AKTUALITY

15/12/04

Lidé chtějí ušetřit, topí biomasou

Podle odhadů by lidé měli zaplatit za topení biomasou o polovinu méně než při topení plynem.

Zařazeno v AKTUALITY, Vytápění

Zadávací kritéria KIS

Vedením Ministerstva zemědělství byl 7. 12. 2004 schválen materiál odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, upravující působnost Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) a kritéria výběru uchazečů pro získání statutu tohoto článku poradenského systému MZe.