Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

AKTUALITY

Aktuální dění

10/01/05

Výstavní server E-veletrh

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=189&ch=14&typ=1&val=9862

Zařazeno v AKTUALITY

09/01/05

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 24662 ; Vydáno : 30.3. 2004 ; Autor : -mik-

Konopí seté nejen alternativní energetická plodina

Zařazeno v AKTUALITY, Pro zemědělce

Situační a výhledová zpráva MZe červen 2004 len a konopí

www.mze.cz/attachments/len_06_2004.pdf

Technické konopí v ČR? – rozhodně ano

http://www.agroweb.cz/projekt/clanek.asp?cid=10306

Zařazeno v AKTUALITY, Pro zemědělce

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty s počátkem řešení v roce 2005
Národní program výzkumu, poskytovatel MZe
Tématický program: Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji
Dílčí program: Využití přírodních zdrojů

Zařazeno v AKTUALITY, Projekty

08/01/05

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty s počátkem řešení v roce 2005
Národní program výzkumu, poskytovatel MZe
Tématický program: Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji
Dílčí program: Využití přírodních zdrojů

Zařazeno v AKTUALITY, Projekty

Metodické zásady pro pěstování konopí setého

Metodické zásady pro pěstování konopí setého

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem (42.39 KB)

Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
30.04.2004 – Sbírka zákonů ČR

Technické konopí využije potravinářský průmysl

Technické konopí využije potravinářský průmysl

Zařazeno v AKTUALITY, Články z tisku

Konopí seté nejen alternativní energetická plodina

Konopí seté nejen alternativní energetická plodina

Zařazeno v AKTUALITY, Pro zemědělce