Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

STRANA ZELENÝCH SE ZAPOJILA DO PROTESTŮ PROTI BEZPRÁVÍ V OTÁZKÁCH PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A OMEZOVÁNÍ OBČANSKÝCH SVOBOD.

10/12/13

STRANA ZELENÝCH SE ZAPOJILA DO PROTESTŮ PROTI BEZPRÁVÍ V OTÁZKÁCH PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A OMEZOVÁNÍ OBČANSKÝCH SVOBOD. Zelení se zapojili do protestů proti bezpráví v otázkách pěstování konopí a pokusům o omezování občanských svobod Strana zelených dlouhodobě bojuje za dekriminalizaci konopí a podporuje veřejnou debatu o legalizaci této rostliny. Zdůrazňujeme také potřebu zaměření represivních složek na […]

STRANA ZELENÝCH SE ZAPOJILA DO PROTESTŮ PROTI BEZPRÁVÍ V OTÁZKÁCH PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A OMEZOVÁNÍ OBČANSKÝCH SVOBOD.

Zelení se zapojili do protestů proti bezpráví v otázkách pěstování konopí a pokusům o omezování občanských svobod

Strana zelených dlouhodobě bojuje za dekriminalizaci konopí a podporuje veřejnou debatu o legalizaci této rostliny. Zdůrazňujeme také potřebu zaměření represivních složek na boj se skutečným organizovaným zločinem. Dekriminalizaci konopí Zelení dlouhodobě prosazují nejen v českém, ale i v evropském parlamentu.

Už v našem volebním programu jsme dali jasně najevo, že se zasadíme o co nejrychlejší dekriminalizaci konopí pro osobní potřebu, tak aby si například pacienti s rakovinou mohli konopí pro léčbu pěstovat sami a nemuseli volit mezi bolestí anebo trestním stíháním či dokonce vězením, když si lék opatří na černém trhu,“ uvádí Ondřej Liška, předseda Strany zelených (SZ).

Konopí si na rozdíl od nikotinu, kofeinu a jiných tzv. měkkých drog stále nese stigma nebezpečné drogy. Díky němu jsou přehlíženy výsledky studií, které se zabývají dalšími možnými přínosy legalizace konopí pro celou společnost a nejen jejími léčivými účinky. Zelení proto podporují diskuzi o těchto přínosech a zároveň negativních dopadech současného postavení volně rostoucí byliny mimo zákon. Neexistuje zákonná definice toho, co znamená pěstování rostlin. Policejní výklad bývá často takový, že dokud rostlina roste, jde o pěstování. Jakmile je ale sklízena, bývá to označováno za trestný čin a to bez ohledu na množství, tedy i v případě pěstování jediné rostliny.

Ani v případě pěstování není rozhodné, k jakému účelu je rostlina pěstována. I pacient, který je pěstitelem za účelem vlastního léčení, je ohrožen současným nenastavením. Pokud by navíc někdo veřejně tvrdil, že mu konopí s obsahem THC pomohlo v léčbě nemoci, hrozí, že bude stíhán pro trestný čin šíření toxikomanie.

“Aktuální uzavření několika growshopů patří, společně s kauzou novinářů JXD a Plesla se 4D fotografií, mezi příznaky právní nejistoty ve které se občané ČR ocitli. Neexistující vláda s politickým mandátem ji jen prodlužuje. Nejvíce ohroženi jsou Ti nejzranitelnější, tedy pacienti a jejich příbuzní, kteří se často v důsledku platného zákona o léčebném konopí, jehož naplnění SUKL už více než 6 měsíců administrativně a ekonomicky bojkotuje, rozhodli na jaře zasadit, aby na podzim měli alespoň nějaké přírodní léky. Léky na které sice mají již dávno právo, ale díky liknavosti státních úředníků zneužívajících aktuální bezvládí toto právo svobodné volby zda a jak chci být léčen nemají kde ani jak uplatnit,” uvedl Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce SZ pro lidská práva.

SZ vypracovala a prosazuje protidrogovou politiku, která je schopna s negativními dopady měkkých i tvrdých drog bojovat. Prvním krokem je otevření všeobecné diskuze o drogové problematice. Největším rizikem ilegálních i legálních drog je stále neznalost jejich pozitivních i negativních účinku na zdraví člověka. Drogy by měly být rozděleny nejen na měkké a tvrdé, ale i dále rozlišeny podle zdravotních přínosů a sociálních rizik. Nikoliv podle politických předsudků a zájmů farmaceutických firem, ale podle objektivních odborných studií a faktů.

Zelení podporují celosvětovou iniciativu požadující změnu mezinárodního práva, která umožní členským státům OSN vrátit konopí mezi léčivé byliny. Je třeba zvýšit finanční podporu NNO působících v oblasti prevence a léčby závislostí a zasadit se o novelizaci zákona o ochraně před návykovými látkami. Stále sílící hlasy odborníků, bývalých i současných představitelů nadnárodních organizací, upozorňují na to, že současná protidrogová politika je neefektivní a přináší mnoho úskalí. Právě proto podporují SZ ve snaze současná protidrogová opatření změnit.

Zdroj:  http://www.zeleni.cz/zeleni-se-zapojili-protestu-proti-bezpravi-v-otazkach-pestovani-konopi-a-pokusum-o-omezovani-obcanskych-svobod/

www.konopi.info