Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY SI SCHVALOVALI I SAMI JEJICH AUTOŘI.

10/12/13

Za nedokončený projekt pět miliónů . Za jeden článek o pitelnosti piva se vyplatilo i pět milionů.

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY SI SCHVALOVALI I SAMI JEJICH AUTOŘI.

Dotace pro zemědělské projekty si schvalovali i sami jejich autoři.

Nejvyšší kontrolní úřad v pondělí zkritizoval ministerstvo zemědělství za netransparentnost při rozdělování dotací na aplikovaný zemědělský výzkum v minulých letech. Zjistil například, že v komisích, které vybíraly projekty pro příjem dotací, zasedali i lidé zastupující samotné autory těchto projektů.

„Ministerstvo zemědělství dosud nezajistilo transparentní veřejnou soutěž na výběr projektů. V odborných komisích, které projekty vybíraly, zasedali i zástupci autorů samotných posuzovaných projektů. Jejich projekty přitom v soutěži nakonec uspěly,“ upozornil NKÚ.

Úřad se zaměřil na účelové dotace, na které resort v letech 2010 až 2012 vynaložil 1,2 miliardy korun. Přitom prověřili 23 konkrétních projektů za 98 miliónů. Jejich výsledky měly být prakticky využitelné, to se však podle NKÚ ne vždy podařilo prokázat.

Za významný problém označili kontroloři systém vyhodnocování projektů ze strany jejich autorů, kteří by měli přínos svých projektů vyhodnotit například prostřednictvím počtu zemědělců, kteří výsledky projektu využijí v praxi. „Jenže tato hodnocení vycházejí z odhadů autorů projektů, nikoli z doložitelných a ověřitelných faktů. Autoři projektů tak někdy vyčíslují až desetimiliardové přínosy projektů s náklady v řádu miliónů korun,“ uvedl NKÚ s tím, že už nikdo následně nekontroluje, zda se proklamované hodnoty skutečně naplnily.

Za nedokončený projekt pět miliónů

Záznamy o výsledcích v tzv. rejstříku informací, které mívají podobu odkazu na odborné stati či přednášky, navíc podle NKÚ ministerstvo kontroluje jen formálně.

„V rejstříku se tak objevují výsledky, které souvisí s řešením daného projektu nanejvýš okrajově nebo vůbec. Například u projektu zaměřeného na biologický potenciál českého kapra byly v rejstříku uvedeny statě o výživě sumce velkého nebo o problematice mastných kyselin v mase okouna říčního,“ uvedl úřad.

V jiném případě se resort zase provinil tím, že po dvou letech dotační podpory projektu Vypracování optimální metody pro stanovení pitelnosti českého piva zavázalo příjemce dotace jen k tomu, aby publikoval jeden článek v odborném tisku a sepsal metodiku na stejné téma. „Za tento výstup dostal příjemce dotaci pět miliónů korun,“ uzavřel NKÚ.

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/321506-dotace-pro-zemedelske-projekty-si-schvalovali-i-sami-jejich-autori.html

NKÚ UKÁZAL NA POCHYBENÍ MINISTERSTVA. ZA JEDEN ČLÁNEK O VÝZKUMU PITELNOSTI PIVA VYPLATILO I PĚT MILIONŮ KORUN.


NKÚ ukázal na pochybení ministerstva. Za jeden článek o výzkumu pitelnosti piva vyplatilo i pět milionů

Zda peníze na projekt půjdou často posuzovali i ti, kteří byli přímo navázáni na autory výzkumu. Využitelnost jejich výsledků byla v některých případech také založena pouze na odhadech, místo doložitelných faktů.

U projektu zaměřeného na kapry se publikovaly články o okounech nebo se za jednu stať v odborném časopise vyplácely i miliony korun. To jsou jen některé chyby, které Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil při kontrole dotací na zemědělský výzkum.

Úřad kontroloval dotované projety ministerstva zemědělství z let 2010 až 2012. Podle výsledků nezajistilo transparentní soutěže o dotace na výzkum a navíc často byli v komisích, která projekty posuzovala, i zástupci samotných autorů. Ne vždy šlo také prokázat, jaké účinky měly studie v praxi

"V odborných komisích, které projekty vybíraly, zasedali i zástupci autorů samotných posuzovaných projektů. Jejich projekty přitom v soutěži nakonec uspěly," uvedl NKÚ.

Například u projektu Vypracování optimální metody pro stanovení pitelnosti českého piva byl výsledkem jeden článek v tisku, za který příjemce dostal více než pět milionů korun. Za pět let měl přitom získat dotaci až 13 milionů. "Po dvou letech ministerstvo projekt přestalo podporovat, ale ve smlouvě o ukončení podpory zavázalo příjemce dotace jen k tomu, aby publikoval jeden článek v odborném tisku a sepsal metodiku na stejné téma," uvedl úřad.

Ministerstvo vnitra se chlubí, že ušetřilo půl miliardy. Není to tak jisté, oponuje NKÚ – čtěte ZDE

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v účetnictví chyby za 11 miliard, zjistil NKÚ – čtěte ZDE

Publikované výsledky výzkumu v takzvaném rejstříku informací o výsledcích navíc podle NKÚ často neodpovídaly projektu, nebo s ním souvisely pouze okrajově. Ministerstvo pak pochybilo v kontrole, protože je kontrovalo jen formálně a nikoli věcně.

"Například u projektu zaměřeného na biologický potenciál českého kapra byly v rejstříku uvedeny statě o výživě sumce velkého nebo o problematice mastných kyselin v mase okouna říčního," dodal úřad.

Výsledky nikdo nekontroloval 

Úřad prověřil dotace na výzkum z let 2010 až 2012. Ministerstvo na ně vynaložilo 1,2 miliardy korun. Kontroloři mimo jiné prověřili 23 konkrétních projektů za 98 milionů korun, jejichž výsledky měly být využitelné v praxi. Přínosy projektů mají autoři vyhodnocovat například prostřednictvím počtu zemědělců, kteří výsledky při běžné činnosti využijí.

"Jenže tato hodnocení vycházejí z odhadů autorů projektů, nikoli z doložitelných a ověřitelných faktů. Autoři projektů tak někdy vyčíslují až desetimiliardové přínosy projektů s náklady v řádu milionů korun. Nikdo už ale nesleduje, zda se proklamované odhady dopadů projektů skutečně naplnily," popsal úřad.

Zdroj:www.konopi.info

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61420860-nku-ukazal-na-pochybeni-ministerstva-za-jeden-clanek-o-vyzkumu-pitelnosti-piva-vyplatilo-i-pet-milionu

www.konopi.info