Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

MĚŘENÍ THC INFORMACE  GŘC PRAHA 2013

04/08/13

MĚŘENÍ THC INFORMACE  GŘC PRAHA 2013   Žádost o informaci doručena GŘC dne 22. 1. 2013, odpověď odeslána dne 4. 2. 2013 pod č.j. 3706/2013-900000-202  Požadované informace: 1. Máte k dispozici údaje o limitním období pro měření THC v konopí u jednotlivých certifikovaných odrůd.  2. Pokud toto nemáte, zda víte, který úřad by je mohl mít a v jakých […]

MĚŘENÍ THC INFORMACE  GŘC PRAHA 2013

 

Žádost o informaci doručena GŘC dne 22. 1. 2013, odpověď odeslána dne 4. 2. 2013 pod č.j. 3706/2013-900000-202 

Požadované informace:

1. Máte k dispozici údaje o limitním období pro měření THC v konopí u jednotlivých certifikovaných odrůd.

 2. Pokud toto nemáte, zda víte, který úřad by je mohl mít a v jakých obdobích měření provádí celní správa a zda je provádí paušálně jen v určitém období, nebo, jak jsem uvedl výše, respektujete odlišné doby růstu a zralosti jednotlivých odrůd.

 3. A zda máte také jako my zkušenost, že když se měří THC v konopí (zejména u dvoudomých odrůd) po 10 dni po odkvětu nebo dokonce v době sklizně, tak hodnoty THC ve vrcholíku vysoce převyšují zákonný limit.

Poskytnutá odpověď:

1. Tyto údaje máme k dispozici od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno (dále jen ÚKZÚZ). U certifikovaných odrůd obsah THC u žádného z kontrolních vzorků nepřesáhl hodnotu 0,2 % hm. THC, což je i podmínka k obdržení dotace od státu.

 2.  Celní správa odběry vzorků technického konopí paušálně neprovádí, protože zákon jí to neukládá, pouze umožňuje. Odběr vzorků by proto Celní správa provedla pouze v případě důvodného podezření na pěstování konopí s vyšším obsahem THC (ilegálně), než je 0,3 % hm. THC, což se v posledních letech stalo jen jednou. Skutečný zjištěný obsah THC v tomto jediném případě byl však nakonec nižší než 0,3 % hm. THC.

 3. Celní správa nemá zkušenosti s měřením obsahu % hm. THC vzorků „technického konopí“ (Cannabis sativa L.) dvoudomých odrůd a ani vzorků konopí po 10 dnech po odkvětu nebo dokonce v době sklizně.

Přesto nemůžeme souhlasit s větou: „..že když se měří THC v konopí (zejména u dvoudomých odrůd) po 10 dni po odkvětu nebo dokonce v době sklizně, tak hodnoty THC ve vrcholíku vysoce převyšují zákonný limit“. To v žádném případě neodpovídá skutečnosti. U tzv. „technického konopí“, tj. u schválených odrůd v rámci EU (je jich 49), zjištěné hodnoty obsahu THC ÚKZ ÚZ Brno nikdy nepřesáhly 0,2 % hm. THC.

Dle našich znalostí, vzorky květů konopí (Cannabis), které mají 0,5 % hm. THC a výše, jsou květy neschválených odrůd, popřípadě speciálně vyšlechtěných odrůd s vysokým obsahem THC, tj. vyšlechtěné k ilegálnímu pěstovaní.

Zdroj: http://www.celnisprava.cz/cz/vyhlasky/Stranky/zadost-o-informaci-dorucena-grc-dne-22-1-2013-odpoved-odeslana-dne-4-2-2013-pod-cj-37062013-900000-202.aspx

 

 

Zařazeno v Články z legislativy