Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

VLÁDA ČR SCHVÁLILA DNE 8.11.2012 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY PRO ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ.

21/11/12

VLÁDA ČR SCHVÁLILA DNE 8.11.2012 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY PRO ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. 15.11.2012 – Vláda ČR dne 8. 11. 2012 schválila Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „NAP OZE") a vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce ČR (dále jen „SEK"). SEK bude před konečným schválením […]

VLÁDA ČR SCHVÁLILA DNE 8.11.2012 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY PRO ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ.

15.11.2012 –

Vláda ČR dne 8. 11. 2012 schválila Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „NAP OZE") a vzala na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce ČR (dále jen „SEK"). SEK bude před konečným schválením ještě posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí.

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/vlada-projednala-narodni-akcni-plan-ceske-republiky-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-a-statni-energetickou-koncepci-cr.php »