Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PF 2012

30/12/11

PF 2012 Vážení a milí příznivci konopí, kolegové, zákazníci a partneři, děkujeme Vám za Vaší podporu a přízeň v uplynulém roce. Zároveň Vám přejeme dobrý a pokojný rok 2012 a těšíme se na další spolupráci. Kolektiv Konopářského svazu České republiky Novoroční zamyšlení. Naše země, kdysi České království, bylo velmi významné a důležité. Za vlády Karla […]

PF 2012

Vážení a milí příznivci konopí, kolegové, zákazníci a partneři,
děkujeme Vám za Vaší podporu a přízeň v uplynulém roce.
Zároveň Vám přejeme dobrý a pokojný rok 2012 a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv Konopářského svazu České republiky

Novoroční zamyšlení.

Naše země, kdysi České království, bylo velmi významné a důležité. Za vlády Karla IV. se podařilo udělat z českých zemí a Prahy jedno z nejdůležitějších politických a kulturních center Evropy.

Co se podařilo udělat z českých zemí za posledních dvacet let našim vládám?

V této těžké době bychom si na to měli vzpomenout a probudit v sobě hrdost a lásku ke své zemi. A něco pro svou zemi dělat, bránit jí.

Modlitba za Českou zemi je malý dárek pro všechny, co vidí srdcem.

M.Široká, předsedkyně

MODLITBA ZA ČESKOU ZEMI

Božena Cibulková

Země česká,

slavná svými dějinami, i ponižovaná,

až pod práh důstojnosti života člověka –

duchovní bráno k tajemství Lásky a Oběti Krista,

neboť do jeho Světla tě vložila a s ním tě spojila svým křtem

Přemyslovna Ludmila, a svým mučednictvím předznamenala

Tvou trnitou cestu tisíciletím až k jeho konci,

I k začátku věku nového a v Novém zákonu.

Země česká,

jsi posvátná půda života národa,

jsi jeho rodná kolébka a lidu velká matka –

a lidské národní statečnosti v zápase

s nebetyčnými překážkami o krásnější a blahé zítřky –

jsi území výlučné, kde se vyrovnávají viny minulosti,

přikrývají se pokáním zástupným i nadosobními modlitbami,

a proto jen v tobě mohou skončit spory bratrů,

může se zrodit univerzální odpuštění

a smíření Abelů a Kainů.

Země česká,

krásná na pohled a ušlechtilá jako vonící lípa

a mateřídouška, čistí jak bílá chudobka –

jsi pozemský ráj, jak tě nazvala hymna národa,

ta píseň výjimečná, podobná ódám radosti,

podobná básni na oslavu Božího Díla, jímž jsi stvořena.

Země česká,

myslíme na tebe v tvůj bouřlivý a strastný čas,

neboť vichřice zla, v lidstvu rozpoutaná,

se žádnému stromu nevyhýbá a blesk vyhledává

vrcholky vysoké a zvláště domy na výspách.

Modlíme se za tebe slovy, jaká vyslovuje duše

jen ve vroucích přímluvách:

aby dále plynuly čisté vody po tvých lučinách,

zalévaly sady po krásné květy jara –

aby české háje a lesy šuměly a zelenaly se,

jak tomu bylo, když každý jejich kořen byl silný a zdráv –

aby se Království české spojilo s Kristem

a s ním vytvořilo lidskou i duchovní jednotu života.

Modlíme se s anděly, jimž řekl Pán:

modlete se za Českou zemi, abych jejímu lidu

mohl podat kalich spásy již naplněný,

zachová-li si v době zkoušek jasnou duchovní tvář,

své ruce čisté od krve válečných a rodových bratrovražd.

Modleme se, jak se dosud nikdo nemodlil

za svůj národ, za rodnou vlast,

neboť prostor a čas ještě nebyly tak blízko

hromadné a společné smrti lidstva.

Bože a Pane České země,

Bože a Pane české vlajky i českého jazyka,

Bože a Pane českého národa –

pozvedej a vkládej do síly jeho lid,

když padá, klopýtá nebo usedá,

když je třeba rychle jít výš a dál

cestou míru, lásky k propasti zla,

z níž vyšel poznáním jména Kristus – Bůh a Pán.

Bože a Pane,

zachovej české království srdce a ducha!

Bože a Pane,

Zachovej duchovní Vyšehrad!

Bože a Pane,

Prosím tě pokorně – vyslyš nás!"

 

Zařazeno v AKTUALITY