Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

LICENCI PRO PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ BUDE VYDÁVAT STÁTNÍ AGENTURA

22/12/11

LICENCI PRO PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ BUDE VYDÁVAT STÁTNÍ AGENTURA Praha 19.12.2011 Při Státním úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) by měla vzniknout nová státní agentura mající na starosti vydávání licencí pro pěstování konopí pro léčebné účely. Legislativní změny pro úpravu pěstování a užívání konopných přípravků ale musí nejprve schválit vláda. Pracovní skupina za zpřístupnění konopí pro léčebné […]

LICENCI PRO PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ BUDE VYDÁVAT STÁTNÍ AGENTURA

Praha 19.12.2011

Při Státním úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) by měla vzniknout nová státní agentura mající na starosti vydávání licencí pro pěstování konopí pro léčebné účely. Legislativní změny pro úpravu pěstování a užívání konopných přípravků ale musí nejprve schválit vláda.

Pracovní skupina za zpřístupnění konopí pro léčebné a výzkumné účely vedená děkanem 1. lékařské fakulty UK Tomášem Zimou ukončila svou činnost návrhem legislativních změn především v zákonu o návykových látkách a zákonu o léčivech. Upravuje podmínky pěstování konopí v ČR, ochranu před únikem léčebného konopí určeného pro nemocné na nelegální trh s konopím jako nezákonnou drogou i formu předepisování léčebných prostředků lékařem.

„Připravili jsme návrh změn v paragrafovaném znění a předali jej předsedovi vlády České republiky a předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Současně jsme vypracovali důvodovou zprávu, ve které vysvětlujeme, proč jsou tyto změny potřebné a jaká je logika předkládaného návrhu. Přijetí legislativního návrhu již bude rozhodnutím a zodpovědností poslanců a senátorů,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který předpokládá, že pokud bude novela schválena ve zkráceném čtení, vejde v platnost v létě příštího roku.

Elektronický recept pro evidenci a kontrolu

Vydáváním licencí k pěstování konopí ve specializovaných pěstírnách na území ČR pracovní skupina pověřila SÚKL. Měla by při něm vzniknout Státní agentura pro léčebné konopí, která by zajišťovala kontrolu několika licencovaných pěstitelů léčebného konopí v ČR. „Půjde o dva až pět odborníků, kteří mohou při posuzování pěstitelů v prostředí SÚKL využívat místního know-how. Snažili jsme se o co nejmenší náklady ze státního rozpočtu,“ popsal profesor Zima.

Součástí předloženého legislativního návrhu není možnost, aby si pacienti mohli konopí pro svou léčbu sami pěstovat a nekontrolovaně je užívat. Pracovní skupina doporučuje výhradní distribuci léčebného konopí přes standardní síť lékáren a zdravotnických zařízení. Do lékáren by se konopí mělo dostat sušené a v této formějej pacientovi vydá lékárník, který z něj ale také může připravit tinkturu či mast. Léčebné konopí by podle návrhu pracovní skupiny mělo být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Pracovní skupina považuje za nezbytné, aby léčebné konopí bylo vydáváno výhradně na tzv. elektronický recept s omezením. Konopí tak danému pacientovi nepředepíše více než jeden lékař a v lékárně nebude vydáno nadměrné množství látky. Výhodou je i to, že e-recept může být specializovaným lékařem vydáván periodicky na dálku. „E-recept může zároveň sloužit policii ČR jako nástroj kontroly,“ uzavřel Tomáš Zima.

(Více informací v rozhovoru s Jindřichem Vobořilem – zde.)

Zdroj: http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/licenci-pro-pestovani-konopi-bude-vydavat-statni-agentura-462735

www.konopi.info