Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT

03/08/11

TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT  AGENTURA REUTERS PRESS TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT viz   http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2011/07/28/tyto-fotky-boje-o-stromy-na-sumave-obletely-svet/ Znepokojující snímky agentury Reuters Press, které obletěly svět, ukazují obrázek parku, který ovládly motorové pily.  Tyto fotografie jsou v rozporu s étosem a principy, na nichž byl národní park založen a s mezinárodními […]

TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT

 AGENTURA REUTERS PRESS

TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT

viz   http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2011/07/28/tyto-fotky-boje-o-stromy-na-sumave-obletely-svet/

Znepokojující snímky agentury Reuters Press, které obletěly svět, ukazují obrázek parku, který ovládly motorové pily.  Tyto fotografie jsou v rozporu s étosem a principy, na nichž byl národní park založen a s mezinárodními dohodami, které byly uzavřeny. Jsme si jistí, že toto není to, oč by Šumava nebo Česká republika měly usilovat. Aktuální dění na Šumavě vážně narušuje reputaci a integritu Národního  parku Šumava i České republiky jako strážců sdíleného evropského přírodního dědictví.

Přetiskujeme i dopis FEDERACE EUROPARC   (http://www.europarc.org/home/)

viz    odkaz    http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=709548

Vážený pane/paní,

 

Federace EUROPARC reprezentuje chráněná území Evropy a sdružuje vice než 450 členů

v 36 zemích. Národní park Šumava je aktivním členem Federace od roku 1992, kdy se připojila k naší společné představě ochrany evropského přírodního a kulturního dědictví. 

Šumava přispěla k významným evropským iniciativám a politice ochrany přírody, například v poslední době:

K rozvoji politiky ochrany divočiny v Evropě, prostřednictvím aktivní účasti a příspění na pražské Konferenci o divočině v roce 2009, z níž vzešel dokument „Poselství z Prahy“;

K rozvoji adaptivního managementu území prostřednictvím účasti na přelomovém vzdělávacím Svojí inovativní přeshraniční spoluprací s Národním parkem Bavorský les v Německu.

Šumava má celosvětovou reputaci v každé z těchto oblastí a je proslulá svojí snahou o ochranu evropské divočiny, založenou na důkladném vědeckém výzkumu a spolupráci s partnery a sousedícími zeměmi s cílem dosáhnout zdravého prostředí pro přírodu i lidi.

Certifikát přeshraniční spolupráce, který Šumava spolu s Bavorským lesem získaly od Federace EUROPARC v roce 2009 byl vyvrcholením mnoha let práce týmů pracovníků obou těchto národních parků. Trvalo desetiletí, než se podařilo vybudovat vzájemné vztahy a odsouhlasit si společné cíle a cestu k nim. 

Právě proto se značným zájmem upírá nyní Federace EUROPARC pozornost na určité změny v politice a praxi na Šumavě. Zdá se nám, že tyto změny ohrožují základy předcházející pracně dosažené dlouhodobé shody a mohly by nabourat integritu Národního parku Šumava, svěřeného lidmi v České republice do rukou  Správy národního parku.

Znepokojující snímky agentury Reuters Press, které obletěly svět, ukazují obrázek parku, který ovládly motorové pily.  Tyto fotografie jsou v rozporu s étosem a principy, na nichž byl národní park založen a s mezinárodními dohodami, které byly uzavřeny. Jsme si jistí, že toto není to, oč by Šumava nebo Česká republika měly usilovat. Aktuální dění na Šumavě vážně narušuje reputaci a integritu Národního  parku Šumava i České republiky jako strážců sdíleného evropského přírodního dědictví.

Federace EUROPARC vyzývá k okamžitému zastavení těchto kontroverzních a jednoznačně nepopulárních aktivit. Chtěli bychom od české vlády a Správy NP Šumava slyšet ujištění, že bez jakýchkoli odkladů začne nový dialog s cílem najít nový způsob péče o chráněnou přírodu a krajinu Šumavy, který bude v souladu se základními principy národního parku. Česká republika leží v srdci Evropy. Je rovněž srdcem vzájemně propojené přírody našeho kontinentu. Apelujeme na zdrženlivost a návrat k mnohem participativnějšímu a na spolupráci založenému přístupu.

Federace EUROPARC ráda přispěje k tomu, aby se sporné otázky podařilo rozsoudit. Nabízíme účast a radu nezávislých expertů mimo Českou republiku.

Těšíme se na vaši odpověď na tyto otázky, které nás zajímají i na naši nabídku pomoci a spolupráce na návratu situace na Šumavě k závěru, který bude pozitivní pro přírodu, lidi i politiky!

S pozdravem

 

 

Erika Stanciu                                                                                      

Prezidentka Federace EUROPARC   

                                        

Carol Ritchie

Ředitelka kanceláře Federace EUROPARC                            

 

——————————–

EUROPARC Federation

Waffnergasse 6

93047 Regensburg

Germany

Office tel: +49 (0)941 599 35 98-0

Fax: +49 (0)941 599 35 98-9

office@europarc.org

www.europarc.org

 

 

Zdroj: Zelený kruh –  Asociace ekologických nevládních organizací      wwww.zelenykruh.cz

Zdroj: Konopářský svaz ČR

www.konopi.info