Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

NOVÉ POSTAVENÍ PRÁV ZVÍŘAT

26/01/11

NOVÉ POSTAVENÍ PRÁV ZVÍŘAT Na zvířata se přestane hledět jako na věci, cirkusáci už se bojí 25. ledna 2011  11:41 Téměř 200 e-mailů dostalo ministerstvo spravedlnosti po výzvě, ať se k novému občanskému zákoníku vyjádří také laická veřejnost. Tedy obyčejní lidé, kterých se nová norma nejvíce dotkne. Z došlých připomínek je vidět, že nadšence, kteří se prokousali desítkami […]

NOVÉ POSTAVENÍ PRÁV ZVÍŘAT

Na zvířata se přestane hledět jako na věci, cirkusáci už se bojí

25. ledna 2011  11:41

Téměř 200 e-mailů dostalo ministerstvo spravedlnosti po výzvě, ať se k novému občanskému zákoníku vyjádří také laická veřejnost. Tedy obyčejní lidé, kterých se nová norma nejvíce dotkne. Z došlých připomínek je vidět, že nadšence, kteří se prokousali desítkami stránek textu, zaujalo nejvíce nové postavení práv zvířat

"Pokud zvíře nebude věcí, jaký status bude mít? Obáváme se častého rozporuplného vykládání a posuzování jednotlivých situací, na které byla dosud dána jasná pravidla, protože zvíře věcí bylo. Obracíme se s dotazem, jaké bude mít konkrétně zvíře práva a povinnosti," napsala ministrovi například Asociace českých cirkusů.

Podle nového zákona totiž už zvíře nebude jen věcí. Pokud vám tedy například někdo zabije psa, neskončí to jen náhradou škody, tedy stejně jako by vám poškrábal auto. Podle připravovaného zákoníku budete moci u soudu žádat mnohem vyšší sumu za psychický otřes.

Další změna se týká situací, kdy lidé zachraňují zvíře před smrtí nebo zraněním. Ještě nyní při tom nesmíte způsobit větší škodu než je hodnota daného zvířete. Nově bude mít jeho život přednost před majetkem.

Svědomí nad zákon?

Další připomínky přišly překvapivě k bodu, který v zákoně chybí – takzvané výhradě svědomí. Výhrada svědomí je princip umožňující řešit konflikty svědomí. Na jejím základě může člověk odmítnout konat něco, k čemu ho zákon zavazuje, pokud to je v příkrém rozporu s jeho svědomím, aniž by za to byl postihnut.

"Vážený pane ministře, v rámci vaší výzvy k veřejnosti o připomínky k novému občanského zákoníku bych chtěl zdůraznit důležitost výhrady svědomí zakotvenou v zákoně. Tento prostředek je důležitým nástrojem na obranu osobního přesvědčení každého občana. V novém občanském zákoníku ovšem není a je podle mě nezbytné tento článek doplnit," napsal jeden z občanů resortu.

Princip je nejčastěji spojován s otázkou, zda lékař musí na požádání pacientky přerušit její těhotenství. Církevní organizace tvrdí, že lékař – věřící má mít právo takový výkon odmítnout ne z medicínského hlediska, ale právě proto, že to odporuje jeho svědomí.

Legislativní norma, která nahradí zákon z roku 1964, má přes 3 tisíce paragrafů. Nahrazuje již nevyhovující normu, která byla od pádu komunismu více než čtyřicetkrát novelizována. Návrh zahrnuje i právní předpisy, které teď existují samostatně – například zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě či zákon o nadacích. Jeho součástí je také celá část obchodního zákoníku, jež pojednává o závazcích.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/na-zvirata-se-prestane-hledet-jako-na-veci-cirkusaci-uz-se-boji-p6v-/domaci.asp?c=A110125_112015_domaci_js

Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info