Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

MINISTR FUKSA VYZÝVÁ  ZEMĚDĚLCE KE SPOLEČNÉMU POSTUPU  V BOJI PROTI BYROKRACII

09/11/10

MINISTR FUKSA VYZÝVÁ  ZEMĚDĚLCE KE SPOLEČNÉMU POSTUPU  V BOJI PROTI BYROKRACII TISKOVÁ ZPRÁVA MZe ČR     V Praze  dne 9. listopadu 2010 Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie a vyzval ji ke spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. Ministerstvo zemědělství zřídilo 4. 11. na svých […]

MINISTR FUKSA VYZÝVÁ  ZEMĚDĚLCE KE SPOLEČNÉMU POSTUPU  V BOJI PROTI BYROKRACII

TISKOVÁ ZPRÁVA MZe ČR   

 V Praze  dne 9. listopadu 2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal zemědělskou veřejnost, aby se zapojila do omezování přebujelé byrokracie a vyzval ji ke spolupráci při sběru podnětů upozorňujících na byrokracii v resortu. Ministerstvo zemědělství zřídilo 4. 11. na svých webových stránkách www.eagri.cz jednoduchý dotazník, který zemědělcům usnadní předání podnětů přímo Antibyrokratické komisi. Samotná výzva se k zemědělcům dostane prostřednictvím zemědělských a profesních organizací, které jim jeho výzvu předávají.

Právě zemědělci jsou totiž v každodenním styku s úřady, a proto jejich kritické připomínky mohou výrazně pomoci k odstranění zbytečné byrokracie a vybudování efektivní státní administrativy se vstřícnou tváří, která jejich záležitosti bude řešit bez zbytečného prodlení pružně a rychle.

Jednoduchým a nebyrokratickým způsobem je možné pomocí dotazníku upozornit na neduhy a přebujelou administrativu zemědělských úřadů. Dotazník také umožňuje navrhnout řešení problémů, na které podnět upozorňuje. Podněty se bude průběžně zabývat k tomu určená Antibyrokratická komise pod mým osobním vedením, která je vyhodnotí a bude iniciovat okamžitou nápravu,“ sdělil ministr Fuksa.

Při omezování zbytečné a obtěžující byrokracie, jenž komplikuje zemědělcům a občanům komunikaci s úřady, se ministerstvo zemědělství rozhodlo k několika debyrokratizačním krokům a určité kroky už také podniklo. V nedávné době MZe požádalo pozemkové úřady, aby byly k veřejnosti vstřícné a vyřizovaly podání a žádosti v co možná nejrychlejším čase. Samostatnou kapitolou je omezení počtu zemědělských úřadů. Na základě podrobných analýz MZe dospělo k názoru, že je nanejvýš účelné spojit kontrolní a další organizace v rámci resortu. Zemědělské úřady se v budoucnu soustředí do dvou zastřešujících organizací, jedním bude Národní úřad pro bezpečnost potravin a druhým Národní pozemkový úřad. Smyslem spojení zemědělských úřadů jsou jednak úsporná opatření, ale také zpřehlednění a racionalizace kontrolních postupů tak, aby zemědělské podnikatele neobtěžovaly víc, než je nutné. Další kroky na cestě k vytvoření vstřícné státní správy, budou následovat.

Tématu odstraňování byrokracie se hodlám dál koncepčně věnovat, je to ostatně jedna z vládních priorit. Jsem přesvědčen, že představený systémový boj proti obtěžující byrokracii už začíná přinášet, ale především přinese pozitivní výsledky,“ uzavřel ministr zemědělství.

Tereza M. Dvořáčková

tisková mluvčí MZe

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info

 

Zařazeno v AKTUALITY