Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤOVAL DOPROVODNOU AKCI NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCI AGRÁRNÍ PERSPEKTIVY XIX, ČZU PRAHA 2010.

22/09/10

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤOVAL DOPROVODNOU AKCI NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCI AGRÁRNÍ PERSPEKTIVY XIX, ČZU PRAHA 2010. Agrární perspektivy XIX Ve dnech 14. a 15.září proběhl na půdě České zemědělské univerzity pod záštitou děkana Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze Prof. Ing. Jana Hrona , DrSc.,dr.h.c. již devatenáctý ročník mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy. Konferenci zahájil […]

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤOVAL DOPROVODNOU AKCI NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCI AGRÁRNÍ PERSPEKTIVY XIX, ČZU PRAHA 2010.

Agrární perspektivy XIX

Ve dnech 14. a 15.září proběhl na půdě České zemědělské univerzity pod záštitou děkana Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze Prof. Ing. Jana Hrona , DrSc.,dr.h.c. již devatenáctý ročník mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy. Konferenci zahájil a účastníky přivítal předseda programového výboru Prof.Ing. Jan Hron, DrSc.,dr.h.c.

Konference se zúčastnilo 160 vědeckých a pedagogických pracovníků z deseti zemí světa , kteří se zabývali sociálně vědními aspekty zemědělství v různých krajinných i politických podmínkách, rozvojem venkova i vývojem a změnami v řízení a vedení zemědělských podniků.

První příspěvek po úvodních slovech proděkana PEF Mgr.Ing. Lukáše Zagaty Ph.D. přednesl

jeden z největších expertů na společnou zemědělskou politiku Prof. Dr. David Harvey ( University Newcastle, vedoucí redakční rady časopisu Journal of Agricultural Economics ). Dále přednesly své příspěvky např. Higuuchi Angie ( Kyushu University), která přijela až z Japonska nebo Zuzana Křístková ( CULS Praha).

Moderátorem první části konference byl Prof. Thomas Payne, Ph.D ( University of Missouri ). Higuuchi Angie ( Kyushu University), která přijela až z Japonska, Joan Harvey ( University Newcastle upon Tyne) nebo Zuzana Křístková ( CULS Praha).

Součástí Agrárních perspektiv XIX byla i výstavka výrobků a produktů zhotovených z technického konopí, kterou spolu s PEF ČZU zajišťoval Konopářský svaz České republiky. Škála těchto výrobků je velice široká – od textilních materiálů, lan, tepelně izolačních materiálů, dekoračních předmětů, atd. – až po chléb, olej, cukrovinky nebo pivo. Účastníci konference měli možnost na výstavce mnohé z těchto produktů osobně ochutnat.

K občerstvení se podávala certifikovaná fairtrade káva.

Moderátory jednání , která probíhala druhý den konání konference v jednotlivých sekcích byli pánové Dr.Eamon Lenihan ( University College Cork) a Dr. Derek Shepherd ( University of Plymouth ). Své příspěvky přednesli např. James Cicon ( University of Missouri, Lenka Šobrová (CULS Praha ) nebo Joan Harvey ( University Newcastle upon Tyne).

Na závěr proděkan PEF Mgr.Ing. Lukáš Zagata Ph.D. poděkoval všem účastníkům za účast, shrnul poznatky, které z konference vyplynuly a vysoce ocenil její přínos pro vědeckou i pedagogickou činnost fakulty.

Mgr.Eva Bobková tisková mluvčí PEF

 

Zdroj: Konopářský svaz české republiky

www.konopi.info

Zařazeno v AKTUALITY