Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Krkonošské muzeum vystavuje Len, konopí, kopřivu

08/04/10

Krkonošské muzeum vystavuje Len, konopí, kopřivu VRCHLABÍ Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici vystavuje více než 150 exponátů, které se týkají zpracování lnu, konopí a kopřiv od vypěstování rostliny až po dokončení textilního výrobku.   "Krkonoše představují historicky jednu z nejvýznamnějších lnářských plátenických oblastí naší vlasti. V 18. a 19. století dosáhla zdejší produkce mimořádného […]

Krkonošské muzeum vystavuje Len, konopí, kopřivu

VRCHLABÍ

Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici vystavuje více než 150 exponátů, které se týkají zpracování lnu, konopí a kopřiv od vypěstování rostliny až po dokončení textilního výrobku.

 

"Krkonoše představují historicky jednu z nejvýznamnějších lnářských plátenických oblastí naší vlasti. V 18. a 19. století dosáhla zdejší produkce mimořádného kvantitativního a kvalitativního rozmachu a zařadila se na tehdejší světovou špičku," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Několik tisíc let představovalo ruční zpracování lnu a konopí významnou součást života venkovanů. Planě rostoucí kopřiva byla od středověku využívána jako důležitá náhražková rostlina, naposledy během druhé světové války a v období po ní. Pěstování a zpracování lnu a konopí bylo převážně ženskou činností. Tato namáhavá a zdlouhavá práce zabírala značnou část roku a byla také součástí robotních povinností poddaných. Nutná a jednotvárná práce byla doprovázena řadou lidových zvyků, které výstava návštěvníkům přibližuje. Společné ´přástky´ poskytovaly nejen příležitost ke schůzkám venkovanů a k předávání lidové slovesnosti, ale také se měnily na nevázanou zábavu. Proto je vrchnost opakovaně a neúspěšně zakazovala.

"Výstava představuje jak nářadí, které sloužilo ke zpracování lnu, konopí i kopřiv, tak textilní výrobky. V rukou lidových tvůrců vznikaly z rostlinných vláken nejen užitné předměty jako pytle, slamníky, povlečení a součásti oděvu, ale také krajky a řada artefaktů zdobených výšivkami," dodal Drahný.

Příze i plátno nesloužily jen k uspokojení potřeby domácnosti. Obchodovalo se s nimi a jevem zcela mimořádného významu byl mezinárodní obchod s těmito produkty. Od 16. století bylo lnářství a plátenictví významným hospodářským odvětvím; na konci 18. století tvořily příze a plátno více než polovinu českého exportu. Ruční a manufakturní výroba textilu byla prvním odvětvím, které prudce zasáhl nástup strojové výroby. Ve 30. a 40. letech 19. století – po skončení napoleonských válek a vynálezu spřádacího stroje – prošlo lnářství hlubokou krizí. Ruční zpracování lnu a konopí pro potřeby obchodu rychle vytlačila tovární výroba. Pro soukromou potřebu se však len a konopí ručně zpracovávaly místy až do poloviny 20. století.

Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Krkonošského muzea Správy KRNAP v Jilemnici a z Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze. Výstava potrvá do 2. května 2010.

Více na
http://www.regiony24.cz/24-81866-krkonosske-muzeum-vystavuje-len–konopi–koprivu

Autor / zdroj: Mediafax
Konopářský svaz České republiky

Zařazeno v AKTUALITY