Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

V PRAZE SE OD DUBNA DO  SRPNA  V BLÍZKOSTI HNÍZD RORÝSŮ ZASTAVÍ ZATEPLOVACÍ PRÁCE.

31/03/10

V PRAZE SE OD DUBNA DO  SRPNA  V BLÍZKOSTI HNÍZD RORÝSŮ ZASTAVÍ ZATEPLOVACÍ PRÁCE. 30. března 2010 09:07 PRAHA (Ekolist) – Praha nově zavedla nařízení, kterým bude chráněn rorýs obecný během doby jeho hnízdění. Pro stavební firmy a majitele domů to může znamenat velkou nepříjemnost. Pokud v zateplovaném domě sídlí rorýsi, pak od 20. dubna […]

V PRAZE SE OD DUBNA DO  SRPNA  V BLÍZKOSTI HNÍZD RORÝSŮ ZASTAVÍ ZATEPLOVACÍ PRÁCE.

30. března 2010 09:07

PRAHA (Ekolist) – Praha nově zavedla nařízení, kterým bude chráněn rorýs obecný během doby jeho hnízdění. Pro stavební firmy a majitele domů to může znamenat velkou nepříjemnost. Pokud v zateplovaném domě sídlí rorýsi, pak od 20. dubna do 10. srpna se musí zastavit všechny práce, které probíhají 6 metrů od horní části fasády. Bez výjimky.

Pražský magistrát v prosinci 2009 přijal nařízení, které platí od začátku letošního února. Nařízení je zaměřeno na ochranu rorýse obecného. V jiných městech je ochrana rorýse ošetřena jen zákonem na ochranu přírody a krajiny a stavebním zákonem a metodickým pokynem ministerstva životního prostředí. Za určitých okolností, totiž když veřejný zájem z opravené fasády převáží nad zájmem ochrany druhu, je možné získat výjimku a opravovat fasádu i v době, kdy rorýsi hnízdí. Pražské nařízení výjimky ale neumožňuje. V době hnízdění rorýsů se musí zastavit práce v nejvyšších částech budovy, aby nedocházelo k rušení hnízdících ptáků.

„Pro všechny společnosti, zabývající se sanacemi a zateplováním obvodových plášťů domů, je tohoto nařízení zásadní problém,“ říká Stanislav Štefan ze společnosti Česká všeobecní stavební. Podle něho by se v uvedeném období nedaly provádět prakticky žádné práce na fasádách objektů, které mají v atikách objektů větrací otvory. Což jsou podle Štefance téměř všechny panelové domy. „To znamená pro specializované firmy tvrdé diskriminační opatření,“ říká Štefan. Jak dále říká, informace o opatřeních na ochranu rorýsů jsou společnosti známy. „Již jsme byli nuceni se jimi řídit a dokonce provádět v atice panelového domu speciální hnízdiště,“ dodává Štefan. Postoj Stanislava Štefance sdílejí i další stavební firmy, které Ekolist.cz oslovil.

Podle ornitologa Lukáše Viktory z Českého spolku ornitologického hrozí riziko, že nařízení bude obcházeno. Nejvíce tím budou poškozeni právě rorýsi, protože při takových stavebních úpravách na ně nebude brán zřetel a větrací otvory se přelepí izolací. Podle něho je určitá možnost výjimek lepší. „Z hlediska ochrany rorýse je lepší, když se obětuje jedna hnízdní sezona, než když je hnízdiště ztraceno nadobro,“ říká Lukáš Viktora.

Zkontrolujeme si to

Magistrát se s touto myšlenkou ztotožňuje. Podle sdělení, které má magistrát od Lukáše Viktory, zaniklo v průběhu posledních dvou tří let kvůli zateplovacím pracím 80-90 % větracích otvorů, které rorýsům mohou sloužit jako hnízdiště. Nařízení by mělo pomoci k tomu, aby se toto procento snížilo.

Podle magistrátu obcházení nařízení nehrozí. „Nové nařízení svým obsahem vytváří maximálně transparentní podmínky pro dobrou kontrolovatelnost, neboť jasně a srozumitelně stanoví způsob provádění prací a v jakém období je možné rekonstrukce provádět,“ říká Josef Pavlík z pražského magistrátu. Podle něho je postupování podle nařízení zejména z časových důvodů výhodnější, než postupovat procedurou výjimky ze zákazů stanovených zákonem. „Z tohoto důvodu nemáme obavy z obcházení nařízení nebo zhoršení stavu proti současnosti,“ říká Josef Pavlík.

Jak uvádí Josef Pavlík, již v této době magistrátní pracovníci monitorují několik sporných projektů zateplení. „Pořizují fotodokumentaci, která může v případě potřeby sloužit jako důkazní materiál o průchodnosti větracích otvorů, bude-li zjištěno, že stavebníci zateplují i v hnízdním období rorýse obecného,“ říká Josef Pavlík. „U těchto předem vytipovaných zateplení bude počátkem hnízdní sezóny provedena kontrola, zda je na těchto stavbách nařízení dodržováno“.

Proč se musí zastavit práce zrovna 6 metrů od horní hrany fasády? Rorýsi z hnízda vylétají tak, že z něj vlastně vypadnou, naberou rychlost a odlétnou. Potřebují pod hnízdem volný prostor, aby mohli odletět. Lešení a sítě proti prachu mohou pro ně být nepřekonatelnou překážkou.

Aktuálně běží program Zelená úsporám a program Panel, díky kterým jsou dostupné dotace na zateplování panelových domů. V rámci programu Panel jsou náklady na zbudování náhradních hnízdišť nebo ošetření průchodnosti starého větracího otvoru hrazeny jako uznatelné náklady. V rámci programu Zelená úsporám tomu tak není. Podle pražského magistrátu by to naopak měla být jedna ze základních podmínek přidělení dotace ze Zelené úsporám.

Kde hledat praktické informace:
www.rorysi.cz

Přečtěte si související zprávy:

Při zateplování domů a opravách půd myslete i na netopýry z 27. března 2010

Ze zateplování paneláků je rorýsům pěkně horko z 29. března 2010

Martin Mach Ondřej

Zdroj: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2222926

Zdroj: Konopářský svaz České republiky