Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

ODKAZY NA ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU ZVÍŘAT

22/08/09

ODKAZY NA ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU ZVÍŘAT http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1374&m_id_old=1213     ZVÍŘE V NOUZI http://www.pokusynazviratech.cz/    SVOBODA ZVÍŘAT  –  POKUSY NA ZVÍŘATECH http://www.goveg.cz/otevrioci/index.jsp     Projekt  OTEVŘI OČI http://www.netestovanonazviratech.cz/    NETESTOVÁNO NA ZVÍŘATECH http://www.cs.eceae.org/   ECEAE   EVROPSKÁ KOALICE ZA UKONČENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH http://www.ochranazvirat.cz/     OCHRANA ZVÍŘAT – NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT http://www.rorysi.cz/rorysi/     MONITORING A OCHRANA RORÝSE OBECNÉHO (Apus apus)  http://www.koroptvicky.cz/       MONITORING A OCHRANA KOROPTVIČEK  […]

ODKAZY NA ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU ZVÍŘAT

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1374&m_id_old=1213     ZVÍŘE V NOUZI

http://www.pokusynazviratech.cz/    SVOBODA ZVÍŘAT  –  POKUSY NA ZVÍŘATECH

http://www.goveg.cz/otevrioci/index.jsp     Projekt  OTEVŘI OČI

http://www.netestovanonazviratech.cz/    NETESTOVÁNO NA ZVÍŘATECH

http://www.cs.eceae.org/   ECEAE   EVROPSKÁ KOALICE ZA UKONČENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH

http://www.ochranazvirat.cz/     OCHRANA ZVÍŘAT – NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

http://www.rorysi.cz/rorysi/     MONITORING A OCHRANA RORÝSE OBECNÉHO (Apus apus) 

http://www.koroptvicky.cz/       MONITORING A OCHRANA KOROPTVIČEK  POLNÍCH ( Perdix Perdix)

a další odkazy na webové stránky s tímto tématem související:

http://www.vegetarian.cz/      Vegetariánství

"Kdyby stěny jatek byly ze skla, každý by byl vegetarián."                                                                                                                                      Sir Paul McCartney

Vegetariánství je způsob stravování, který zakazuje konzumaci některých živočišných produktů.

viz   http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetari%C3%A1nstv%C3%AD

http://www.vegan.cz/           Veganství 

Veganství je dieta, filozofie a životní styl, odmítající využívání zvířat především pro potravu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Veganstv%C3%AD

Veganství je životní styl, který se snaží, tam kde je to možné a praktické, o vyloučení všech forem zneužívání a krutosti ke zvířatům – pro jídlo, oblečení a další účely. Podporuje rozvoj a využívání alternativ bez krutosti ve prospěch lidí, zvířat a životního prostředí.

zdroj: stanovy Vegan society www.vegansociety.com

Zdroj: Konopářský svaz České republiky   

www.konopi.info