Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

NOVELA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ MÍŘÍ DO SENÁTU

24/06/09

NOVELA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ MÍŘÍ DO SENÁTU Tisková zpráva   17. června 2009 Novela zákona o zemědělství, jejíž hlavním cílem je rozšíření a zlepšení poskytování dotací v návaznosti na evropské předpisy a zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, dnes ve třetím čtení získala podporu poslanců a míří do Senátu. „Jsem rád, že se podařilo nalézt podporu pro schválení novely […]

NOVELA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ MÍŘÍ DO SENÁTU

Tisková zpráva   17. června 2009

Novela zákona o zemědělství, jejíž hlavním cílem je rozšíření a zlepšení poskytování dotací v návaznosti na evropské předpisy a zjednodušení evidence zemědělského podnikatele, dnes ve třetím čtení získala podporu poslanců a míří do Senátu.

Jsem rád, že se podařilo nalézt podporu pro schválení novely napříč politickým spektrem. Oproti původnímu návrhu, který v loňském roce schválila vláda, byla finální verze dnes podpořená ve sněmovně upravena a doplněna celkem čtyřiašedesáti pozměňovacími návrhy,“ upozornil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Významnou součástí novely je zakotvení systému kontrol podmíněnosti (tzv. systému cross-compliance) v českém zákonodárství. To je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné. V opačném případě by Česká republika nemohla nadále využívat dotační prostředky EU. Kontroly podmíněnosti budou prováděny příslušnými kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními zákony (SVS, SRS, ÚKZÚZ, SZPI, ČPI, ÚSKVBL a ČIŽP). Výsledky těchto kontrol budou podle předpisů ES poskytovány Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu při rozhodování o poskytování dotace.

rozšiřuje ustanovení týkající se evidence využití půdy podle uživatelských vztahů zejména s ohledem na nutnost zavedení nové evidence krajinných prvků
a evidence objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat,

 Co také přináší novela zákona o zemědělství:

–  rozšiřuje výčet druhů zemědělských kultur na základě požadavků předpisů ES, zavádí možnost obnovy travního porostu,  

 

–  zpřesňuje ustanovení týkající se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského podnikatele vyplývající z aplikační praxe zákona,

 

  • zpřesňuje ustanovení týkající se činnosti ministerstva zejména v oblasti dotační, pěstování geneticky modifikovaných odrůd a kontrolní, včetně nezbytných legislativně technických zpřesnění zákona,

  • zavádí novou evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat podle požadavků předpisů ES k zajištění prostorové identifikace míst, na kterých jsou hospodářská zvířata chována, což je nezbytné zejména při zavedení mimořádných veterinárních opatření.

Přijetím novely dochází také ke změnám v některých souvisejících zákonech. Snižuje se o polovinu výše pokut za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob nebo částka za změnu zápisu osobních údajů v evidenci zemědělského podnikatele z původních 500 korun na 100 korun.

Zdroj: MZeČR  
Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info

Zařazeno v AKTUALITY