Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

KONOPNÁ LANA A KÁCENÍ LIPOVÉ ALEJE NA PRAZE 15 ANEB JAK SE UPROSTŘED LÉTA ROKU 2008 PŘESAZOVALY VZROSTLÉ STROMY

30/06/09

KONOPNÁ LANA A KÁCENÍ LIPOVÉ ALEJE NA PRAZE 15 ANEB JAK SE UPROSTŘED LÉTA ROKU 2008 PŘESAZOVALY VZROSTLÉ STROMY. Dobrá zpráva pro stromy ( a lidi, co mají rádi stromy). V loňském roce, v roce 2008, na přelomu  července a srpna,  na sídlišti Horní Měcholupy, na Praze 15,  probíhala výměna teplovodů. V rámci této výměny bylo […]

KONOPNÁ LANA A KÁCENÍ LIPOVÉ ALEJE NA PRAZE 15 ANEB JAK SE UPROSTŘED LÉTA ROKU 2008 PŘESAZOVALY VZROSTLÉ STROMY.

Dobrá zpráva pro stromy ( a lidi, co mají rádi stromy).

V loňském roce, v roce 2008, na přelomu  července a srpna,  na sídlišti Horní Měcholupy, na Praze 15,  probíhala výměna teplovodů. V rámci této výměny bylo rozhodnuto a příslušným  odborem  životního prostředí i povoleno vykácet cca 30 let staré lípy, které kdosi kdysi „chytrý“ vysázel právě nad teplovodním potrubím a které navzdory minimu prostoru a živin vytvářely napříč sídlištěm krásně zelenou košatou a voňavou alej, kde  byly i lavičky a v těch vedrech tolik potřebný stín, kde si člověk mohl, když potřeboval, odpočinout. V době, kdy jsem zjistila, že se tato akce  koná, byly dvě vzrostlé a  zdravé lípy již pokáceny Další kácení jsem dělníkům zamezila  a obrátila jsem se  na příslušný úřad s dotazem, proč se tady u nás, na sídlišti, uprostřed léta, kácí zdravá vzrostlá lipová alej, proč se někdo nepokusil stromy buď přesadit, nebo provést výměnu teplovodu jiným způsobem.  Zároveň jsem pozvala  na jednání na druhý den ráno i odborníka z ČIŽP.   Následující den ráno, v 7.00 hod., jsem opět zastavila dělníky s pilama a čekali jsme, až dorazí  zástupce z úřadu, z odboru životního prostředí a zástupce  z ČIŽP.  Po ostřejší výměně názorů bylo oběma  přizvanými zástupci  zmíněných institucí řečeno, že kácení zdravých lip je plně  v souladu se zákonem, z dalšího jednání pak na odboru životního prostředí vyplynulo, že tyto stromy nemají pro odbor životního prostředí žádnou cenu. Na to konto jsem se rozhodla konat a šla jsem požádat vedoucího stavby, který řídil výkopové práce, o čas, že se pokusím  lípy přesadit.

Protože každý živý strom má pro život  a životní prostředí velký význam, velkou cenu a většina dobrých lidí to ví.

A jak to nakonec dopadlo?

Podívejte se na fotografie…

výkopové práce… 

 pokácené  lípy…

tyto dvě lípy se přesazovaly… 

 bagrování jam…

prořezání stromů… 

přípravné prácek vyjmutí stromu s kořenovým  balem… 

upevnění stromu … 

přeprava… 

huráááááá… 

stěhování a vlastní přesazení stromu… 

dtto… 

přesazeno…

Velký dík za pomoc a pochopení patří těmto obětavým lidem, kteří neváhali a nezištně pomohli, když bylo třeba:

V první řadě děkuji panu Romanu Prejzkovi, řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Prahy 15, který bez váhání nabídl pomoc a souhlasil s umístěním a přesazením prvních dvou vzrostlých lip na zahradě tohoto centra.

Poděkování za souhlas s umístěním lip patří i majiteli pozemku, MČ Praha 15, zastoupený starostou, panem Jiřím Petříšem.

Velký dík patří i radnímu Magistrátu Hl. Města Prahy, Mgr. Petru Štěpánkovi a jeho sekretářce, kteří nám pomohli zajistit tolik potřebnou vodu do vybagrovaných jam ( všechny kropící vozy byly tehdy v té době v ulicích, protože v ty dny byla zrovna  tropická vedra, takže se kropily ulice a byl problém sehnat vodu).

Největší dík však patří společnosti Stavby silnic a železnic Praha, která prováděla výměnu teplovodů a dala mi hlavně čas, stavební techniku a dělníky k uskutečnění přesazení stromů.

A poděkování patří samozřejmě i dalším obětavým lidem, např. panu Říhovi z Petrovic, který stromy prořezal, a všem dalším obětavcům ze jmenované stavební společnosti, jejichž jména ani neznám, kteří pomáhali, kde bylo třeba a kteří dovezli i potřebnou zeminu atd.  Dalším obětavým člověkem byla i Vlaďka Volková  ze sdružení Přátelé Botiče, jinak taky členky SZ Praha 10,  která se mi snažila pomoci a které také patří velký dík za podporu…

Nebudu to protahovat, v pondělí navečer celá akce začala a v pátek odpoledne byly dvě zmiňované lípy na zahradě a na všech zúčastněných, kteří pomáhali, jak mohli,   bylo vidět přes jejich únavu a počáteční nedůvěru a skepticismus k celé akci, která trvala  cca 4 dny, obrovská úleva a zároveň obrovské nadšení, že se dílko podařilo.Vlastně to byl úžasný pocit vidět  nakonec to nadšení všech těch lidiček, co pomáhali…

Během celé akce hodně lidí chodilo kolem a nevěřícně kroutilo hlavami, proč se kácí lipová alej, co se to zase děje, že o tom nikdo neví,  ale chodili i takoví, kteří nabízeli pomoc a  nabídli i prostor k přesazení dalších stromů. Takže další tři lípy, které měly být pokácené,  si odvezla jedna paní na svou zahradu   u rodinného domku  poblíž Prahy, o další stromy  se hlásila i ředitelka místní mateřské školky atd. atd.  Bylo vidět, že lidé mají zájem lípy zachránit, že je zajímá, co se u nás děje a věřím, že kdyby odbor životního prostředí MČ Prahy 15 měl snahu něco dělat a lípy zachránit, tak by se určitě  dalo dělat víc a nemusely se první dvě obrovské lípy, vlastně jedny z nejhezčích a největších,  kácet vůbec. V zahraničí se to běžně dělá, že se přesazují starší stromy, jen potřebují čas na přípravu. Takže, na závěr to dopadlo tak, že ostatní zbylé lípy byly tam, kde vedl teplovod, jen  ořezány, výkopy byly provedeny vedle kořenů a jinak byly  stromy ponechány na místě.

A abych nezapomněla, děkuji touto cestou i ZO SZ Praha 10, která mi finančně pomohla zajistit pravidelnou zálivku lip prostřednictvím Pražských služeb až do období klidu.

A ještě jedno poděkování na závěr – patří  královně rostlin,  konopí  –  z jehož  vláken  byla vyrobena  silná  a pevná lana, která posloužila při přepravě lip 🙂 

A teď to nejdůležitější – přesazené  lípy žijí :-).

Zdroj: Marie Široká     Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info