Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Tepelná izolace z konopí – vítěz soutěže ZLATÁ TAŠKA na veletrhu STŘECHY PRAHA

04/02/09

Tepelná izolace z konopí – vítěz soutěže ZLATÁ TAŠKA na veletrhu STŘECHY PRAHA Datum: date:begin 17.1.2009 date:end Autor: creator:begin Redakce creator:end description:begin Rozhovor s Ing. Davidem Horou, jednatelem společnosti IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. description:end content:begin TZB-info: Váš produkt, přírodní izolace z technického konopí, TERMO-KONOPÍ®, se stal loňským vítězem v soutěži "Zlatá taška". Oceněn byl také […]

Tepelná izolace z konopí – vítěz soutěže ZLATÁ TAŠKA na veletrhu STŘECHY PRAHA

Datum: date:begin 17.1.2009 date:end
Autor: creator:begin Redakce creator:end

description:begin Rozhovor s Ing. Davidem Horou, jednatelem společnosti IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. description:end
content:begin

TZB-info: Váš produkt, přírodní izolace z technického konopí, TERMO-KONOPÍ®, se stal loňským vítězem v soutěži "Zlatá taška". Oceněn byl také proto, že se jedná o přírodní, ekologicky nezávadný výrobek s malou energetickou náročností výroby. Jak se TERMO-KONOPÍ® vyrábí, jaká energie se používá na sušení a jaká energie se přibližně spotřebuje na výrobu 1 tuny TERMO-KONOPÍ®?

I když je technologie výroby a zpracování technického konopí velice složitým a náročným procesem, dá se ve stručnosti shrnout do několika základních bodů. Proces začíná na jaře zasetím konopného semínka do půdy. Konopí neuvěřitelně rychle roste. Během pár týdnů vyroste do výšky 3-4 metrů. Díky svému doslova raketovému růstu zahubí veškerý plevel, a tudíž není potřeba jej jakkoli chemicky ošetřovat. Vzrostlé stonky jsou pak pomocí speciálních kombajnů posekány a po zavadnutí slisovány do velkých balíků podobně jako sláma. Vlákno získané z konopných stonků se odváží do naší výroby. Zde je konopné vlákno čištěno od pazdeří, máčeno a impregnováno přírodní sodou /to abychom docílili jeho nehořlavosti/ a následně podle požadované síly izolačních desek, vrstveno do pásů. Proces, při kterém z rostlinných vláken vzniká pevná izolační deska, je poměrně hodně složitý. Na jeho konci ale máme velice stabilní a pevné izolační desky a role. Velkým kladem TERMO-KONOPÍ® je fakt, že hlavní vstupní surovina nám sama za pomoci slunce, větru, vody a půdy vyroste, jak se říká, za chalupou. Na nás lidech je pouze vymyslet efektivní cestu, jak z tohoto daru přírody vyrobit izolaci, která nás bude chránit před chladem či horkem. O tom, že je cesta výroby efektivní, svědčí strohá čísla. Spotřeba energie na výrobu jednoho m3 konopné izolace je pouze 50 – 80 kWh. Jenom pro porovnání: na výrobu jednoho m3 skelné vaty potřebujeme až 500 kWh.

TZB-info: Jaké jsou vlastnosti TERMO-KONOPÍ® ve srovnání s ostatními druhy izolací? Za jakých podmínek je například možné při stavbě rodinného domu nahradit minerální izolaci TERMO-KONOPÍM®?

Tepelněizolační vlastnosti TERMO-KONOPÍ ® jsou naprosto srovnatelné s vlastnostmi minerální či skelné izolace. Tato izolace je plnohodnotnou náhradou konvenčních izolací. Lze ji použít do nové i staré zástavby. Výhodou je navíc fakt, že při použití TERMO-KONOPÍ® můžeme zachovat difuzně otevřenou skladbu stavební konstrukce. Místo parozábrany stavebník použije pouze parobrzdu, která umožní konopí a celé navržené skladbě "dýchat".

TZB-info: Jedná se o organický materiál, takže se zákazníci budou zajímat o životnost, zda izolace nebude přitahovat živočichy apod… Vydrží TERMO-KONOPÍ® po celou dobu životnosti střechy?

Konopné vlákno je velmi odolný a pevný materiál. Jako důkaz odolnosti konopných vláken lze uvést odvěké použití konopných lan či konopných plachet na nejstarších plavidlech mořeplavců. Konopí a jeho pevnost prokázalo a prokazuje svou službu v dějinách lidstva po tisíciletí. Životnost konopného vlákna a tudíž izolační desky je rozhodně delší než životnost střechy. Konopné vlákno zbavené pazdeří neobsahuje žádné cukry ani bílkoviny. Není tudíž náchylné k plísním a nepřitahuje ani škůdce. Z hlediska případné stravitelnosti má pro parazity nulovou energetickou hodnotu. Navíc je jako ochrana použita ještě impregnace přírodní sodou.

TZB-info: Je nějaká podpora od státu pro stavebníky, kteří by chtěli použít termo-konopí? Případně, jak by taková podpora podle vašeho názoru měla vypadat?

Podpora od státu pro stavebníky, kteří si přírodně zaizolují svůj dům, zatím v ČR na rozdíl od SRN a mnoha západoevropských zemí není. Tlak na použití obnovitelných přírodních zdrojů ale ve světě stále sílí a důraz na tento aspekt je znát i z Bruselu. TERMO-KONOPÍ® je ekologický materiál – nezatěžuje životní prostředí, při fázi růstu se nepoužívají žádné chemikálie, jeho výroba je energeticky nenáročná, šetří neobnovitelné přírodní zdroje, plodina odbourává CO2 v atmosféře, je to zdravotně nezávadný materiál – jeho přínos je obrovský. Signály o připravované podpoře jak z EU, tak z národních vlád členských zemí však přicházejí.

TZB-info: V současnosti chce EU ještě zvýšit podíl biomasy na výrobě elektřiny, zvýšit podíl biopaliv. Nebojíte se, že zemědělci namísto konopí budou raději pěstovat energetické plodiny?

Na tuto otázku Vám odpovím otázkou: Představte si, že máte hektar zemědělské půdy a máte dvě možnosti. První možností je pěstovat energetickou plodinu a každý rok jí prohnat komínem. Výsledek je, že se zahřeji. Pak ale musím znova na pole a nechci-li další zimu zmrznout, opakovat tento proces do nekonečna každý rok. Mám ale ještě druhou volbu.

Zasít plodinu /v našem případě konopí/ a na podzim z ní udělat izolaci, kterou si pořádně zaizoluji celý dům na celý život. Pak mohu teprve přemýšlet, čím zatopit. Jednoduše řečeno: Jenom špatný hospodář za pár hodin spálí biomasu, která mu může desítky let izolovat dům. To je jako hodit do kotle pro rychlé zahřátí teplý kabát, na místo toho, abych si ho oblékl…

TZB-info: TERMO-KONOPÍ®je na českém trhu teprve rok. Jaká bude vaše prodejní strategie? Jak má zákazník postupovat, když se rozhodne pro TERMO-KONOPÍ®? Jakých chyb se má vyvarovat?

Naše prodejní strategie je jednoduchá. Chceme vybudovat a stále budujeme obchodní síť větších či menších prodejců, kteří TERMO-KONOPÍ® distribuují. Svou síť stále rozšiřujeme a vítáme každého obchodníka, který má zájem prodávat naši značku. Pokud si zákazník chce objednat TERMO-KONOPÍ®, zajistíme kompletní technickou podporu. Realizaci samotného obchodu pak předáváme našemu nejbližšímu smluvnímu prodejci v místě. Zde se chováme jako typický importér, který většinu zisku z prodeje přenechá svým obchodníkům v regionu. Montáž TERMO-KONOPÍ® je nenáročná, lze ji provést i svépomocí, důležité je však správné použití difuzních fólií a jejich přelepení. Doprava materiálu až na stavbu, poradenský servis a veškerá podpora prodeje je pochopitelně samozřejmostí.

TZB-info: Máte již nějaké významnější referenční stavby? V jakých projektech se v současnosti TERMO-KONOPÍ® uplatňuje?

Na to, že za sebou máme teprve první rok ostrého provozu, jsou výsledky povzbuzující. Našimi dosavadními referencemi jsou prozatím převážně přírodní stavby (sruby, roubenky) Zde se nám potvrzuje, že zákazník tento přírodní izolační materiál vyhledává jako doplnění ekologické výstavby se dřevem. Namátkou lze vzpomenout např. další připravovanou referenční stavbu – pasivní dům v Novém Jičíně (architekt Marek Raida) a jednáme i o dalších projektech. Zájem moderně uvažujících projektantů a architektů se vztahem ke zdravému bydlení nás opravdu těší.

Děkuji za rozhovor.

Rostlina konopí, z ní vyrobené izolační desky a jejich vkládání mezi střešní krokve.

Za TZB-info se ptal Ing. Josef Knob

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5343

Konopářský svaz České republiky