Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

ZPRÁVA  Z POLNÍHO  DNU  LNU A KONOPÍ ŠUMPERK 2008  

19/07/08

ZPRÁVA  Z POLNÍHO  DNU  LNU A KONOPÍ ŠUMPERK 2008    Dne 26.6.2008 se konal v prostorách areálu výzkumného a šlechtitelského ústavu Agritec s.r.o. Šumperk Polní den lnu a konopí. Přinášíme Vám pár informací a fotografií z této akce, které se zúčastnilo cca 50 návštěvníků jak z Česka, tak i ze zahraničí. Účastníci byli seznámeni s aktuálním […]

ZPRÁVA  Z POLNÍHO  DNU  LNU A KONOPÍ ŠUMPERK 2008   

Dne 26.6.2008 se konal v prostorách areálu výzkumného a šlechtitelského ústavu Agritec s.r.o. Šumperk Polní den lnu a konopí.

Přinášíme Vám pár informací a fotografií z této akce, které se zúčastnilo cca 50 návštěvníků jak z Česka, tak i ze zahraničí. Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem pěstování přadného lnu a konopí setého a měli možnost se podívat i na pole s pokusnými parcelkami několika odrůd konopí setého.

Všeobecně situace pro tyto plodiny není v současné době příznivá. Podle dostupných informací z tírenských podniků se pěstební plochy přadného lnu zmenšily na pouhých 181 ha, což je nejnižší výměra v dlouhodobé historii pěstování této významné přadné plodiny v České republice.

Přadný len je nyní ohroženou plodinou, na které se negativně podepsalo odpoutání podpor národních doplňkových plateb TOP-UP pro přadný len rok 2007. Další negativní vliv mělo i velké zvýšení cen řepky a obilovin, nižší podpora pěstitelům ve srovnání s podporami v původních zemí EU, dovoz textilních výrobků z asijských zemí a nedocenění přadného lnu jako domácího obnovitelného zdroje pro textilní a netextilní využití.

Málo potěšující zprávu přinášíme i z oblasti pěstování konopí setého. Oproti roku 2007, kdy bylo konopím setým oseto celkem cca 1 600 ha pěstebních ploch, je v letošním roce oseto jen 518 ha. Důvody propadu jsou obdobné, jako u přadného lnu, navíc se negativně projevil nedostatek sklizňových a zpracovatelských technologií, hlavně pro menší pěstitele, projevila se i horší kvalita konopných surovin, které se hůře dostávají na teprve se utvářející trh. Největší podíl na snížení pěstebních ploch konopí setého má jedno ze čtyř tuzemských zpracovatelských center technického konopí v Hodoníně, které letos 31. května ukončilo činnost, a které bylo jedním z největších smluvních partnerů pro pěstitele konopí setého. Svůj podíl má i další zpracovatelské centrum na Rakovnicku, které prochází náročnou rekonstrukcí. V provozu dále zůstávají zpracovatelská centra v Bukovicích na Teplicku a Lenka Kácov na Vysočině. Pro úplnost, kapacita všech zpracovatelských center byla 31,37 tisíce tun konopných stonků a 7583 tun konopných vláken ročně. Věříme, že jde jen o přechodný stav, protože v současné době probíhá v ČR výzkum dalšího uplatnění konopí v různých oblastech průmyslu. Zkušební provoz na produkci automobilových komponentů, při jejichž výrobě se konopí využívá, na jaře zahájila akciová společnost Juta Turnov. Další česká společnost, která vyrábí stavební tepelnou izolaci z konopného vlákna a fasádní tepelné izolace s příměsí pazdeří, je firma Canabest, s.r.o. z Hodonína. Na podzim se bude stěhovat do Břeclavi, provoz by měl být zahájen koncem letošního roku. Pro svůj provoz bude potřebovat cca 5 000 t konopného vlákna ročně. Prozatím surovinu dováží ze zahraničí. Další možnost uplatnění konopné suroviny je v energetice, z konopného pazdeří se v tuzemsku vyrábí ekopaliva – brikety a peletky, vhodné pro domácnosti i pro elektrárny. Konopné suroviny se používají i v papírenství, z konopného semínka se lisuje olej pro české kosmetické společnosti, vyrábějící zdravotní kosmetiku. Velmi úspěšně se daří využívat konopí i v oblasti potravinářství, na trhu jsou např. české těstoviny, čokolády, mouka vhodná pro „bezlepkáře“ a mnoho různých druhů nápojů, alkoholických i nealkoholických, obsahujících extrakt z květů a listů konopí setého.

 

 

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info