Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

ČSOP JARO JAROMĚŘ vyhlásil 22. dubna 2008 celorepublikovou dokumentárně-osvětovou soutěž s názvem POZOR NA INVAZE !

06/06/08

  ČSOP JARO JAROMĚŘ vyhlásil 22. dubna 2008 celorepublikovou dokumentárně-osvětovou soutěž s názvem POZOR NA INVAZE ! ČSOP JARO JAROMĚŘ, se kterým náš svaz spolupracuje, vyhlásil 22. dubna 2008, tedy na Den Země, celorepublikovou dokumentárně-osvětovou soutěž s názvem POZOR NA INVAZE ! Cílem soutěže je podnícení osvěty v jednotlivých regionech, podnícení diskuse a zájmu veřejnosti o řešení […]

 

ČSOP JARO JAROMĚŘ vyhlásil 22. dubna 2008 celorepublikovou dokumentárně-osvětovou soutěž s názvem POZOR NA INVAZE !

ČSOP JARO JAROMĚŘ, se kterým náš svaz spolupracuje, vyhlásil 22. dubna 2008, tedy na Den Země, celorepublikovou dokumentárně-osvětovou soutěž s názvem POZOR NA INVAZE !

Cílem soutěže je podnícení osvěty v jednotlivých regionech, podnícení diskuse a zájmu veřejnosti o řešení problematiky invazních druhů, podnícení interakcí mezi soutěžícími a lidmi spojenými s invazními druhy (úředníci, učitelé, zahradníci ap.), zdokumentování řešení, současného povědomí a reálných problémů, vytvoření zpětné vazby ke vznikajícím informačním materiálům v regionech, podnícení využití formátu amatérských filmů dostupných na internetu.

V rámci spolupráce s touto organizací se do této akce zapojil i Konopářský svaz České republiky s tím, že široké veřejnosti a všem zúčastněným představí konopí jako nový druh, vhodný pro naše zemědělství a zároveň se bude podílet i na zajištění výherních cen v podobě konopných výrobků.

Středoškolští studenti se mohou zapojit vytvořením osvětového článku či filmu. Příspěvky budou hodnoceny vysokoškolskými pedagogy a studenty, zkušenými ochranáři i např. lidmi blíže spojenými amatérskou filmovou tvorbou. Lidé spojení se zahradami z řad široké veřejnosti se mohou zapojit dokumentováním opatření proti invazním druhům či třeba odesláním zaznamenaných diskusí k problematice invazních druhů. Příspěvky budou tříděny a ty spojené skutečně s řešením problematiky invazních druhů nakonec zařazeny do slosování o výherní ceny. Zvláštní skupina jsou dospělí soutěžící se články a videi (z roku 2008), kdy jejich práci můžeme odměnit rekreačním pobytem s ochranáři v Orlických horách (pouze pro prvních 7, platí do 21. července).

Do soutěže se přihlaste e-mailem na adresu invaze (at) ja­rojaromer.cz nejlépe do konce června (přihlášení není povinné, ale vhodné). V e-mailu uveďte jména soutěžících (max. 3), název školy, kategorii a název svého příspěvku.

Vlastní příspěvky (do 5 MB) s přiloženou registrační listinou zašlete na invaze (at) e­mail.cz nejlépe do konce září (pokud příspěvek není vázán na podzimní období). Ve vlastních příspěvcích by neměly být osobní údaje (jména soutěžících, škola…). Příspěvky budou vyhodnocovány anonymně a dešifrovány až dodatečně dle zvláště přiložených registračních listin v docházejících e-mailech. Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků je 17. října 2008. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří mezi 22. dubnem a 17. říjnem jsou/byli středoškoláky (maturanti včetně) a díla vznikla v průběhu roku 2008. Ideální zpestření pro letní období a začátek školního roku.

Zapojením do soutěže pomůžete osvětě, získat cenné informace, získáte zkušenost s tvorbou informačních materiálů. Výherní ceny jsou 2×3.000,– Kč za články, 3.000,– Kč za videodokument, 3.000,– Kč za videokuriozitu, předány budou 3 knižní publikace v každé kategorii od ministerstva ŽP, výrobky od Konopářského svazu ČR v každé kategorii 6 x v hodnotě 500,– Kč a všichni zájemci při závěrečném slavnostním/dis­kusním ukončení v Hradci Králové získají propisovačky z kukuřičného škrobu (od ministerstva ŽP).

Partneři:

Český svaz ochránců přírody (JARO Jaroměř), město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, Český rozhlas Leonardo, Česká zemědělská univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta JČU v Č. Budějovicích, Katedra zoologie a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, časopis Zahrádkář, Česká zoologická společnost, Biolib.cz, Galácie, Centaurea, Asperula, Amaterskefilmy­.cz, cest. kancelář Karavela.

Vvíce informací získáte na

david5

duchacek

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info