Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

POMOC PRO RORÝSE

21/04/08

POMOC PRO RORÝSE RORÝS JE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝ DRUH, KTERÝ K NÁM PRAVIDELNĚ KONCEM DUBNA PŘILÉTÁ Z JIŽNÍ AFRIKY, ABY ZDE ZAHNÍZDIL A VYVEDL SVÉ MLADÉ. KONCEM MĚSÍCE SRPNA SE VRACÍ ZPĚT, DO  SVÉ DOMOVINY. PROSÍME, POMOŽTE PŘI JEHO MONITORINGU A OCHTRANĚ  HNÍZDIŠŤ.      Rorýs v domě Nastává další sezóna zateplování panelových domů a z […]

POMOC PRO RORÝSE

RORÝS JE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝ DRUH, KTERÝ K NÁM PRAVIDELNĚ KONCEM DUBNA PŘILÉTÁ Z JIŽNÍ AFRIKY, ABY ZDE ZAHNÍZDIL A VYVEDL SVÉ MLADÉ. KONCEM MĚSÍCE SRPNA SE VRACÍ ZPĚT, DO  SVÉ DOMOVINY. PROSÍME, POMOŽTE PŘI JEHO MONITORINGU A OCHTRANĚ  HNÍZDIŠŤ. 

 

 

Rorýs v domě

Nastává další sezóna zateplování panelových domů a z jihu Afriky se k nám vrací rorýsi. Zdánlivě nesouvislé? Řada vlastníků regenerovaných panelových domů může potvrdit opak.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) každoročně vyjíždí na záchranu rorýsů obecných (Apus apus), kteří jsou zateplováním paneláků ohroženi. Rorýsi, kteří si vybrali jako svá hnízdiště pláště střech, se k hnízdům dostávají větracími otvory umístěnými pod samým okrajem střechy. Tyto otvory však bývají při zateplování zaslepeny mřížkou nebo izolací, hnízdiště jsou tak nenávratně ztracena a někdy dojde i k zazdění živých mláďat, která pomalu hynou hladem. ČIŽP, přivolaná v okamžiku započaté rekonstrukce, omezí stavebníkům činnost na dobu potřebnou pro hnízdění rorýsů a doporučí, jak postupovat šetrně tak, aby hnízdiště nebylo fyzicky zničeno. V případě, že stavebník hnízdiště zničil či kvůli rekonstrukční činnosti ptáci uhynuli, ČIŽP uloží pokutu, protože rorýs je podle zákona druhem ohroženým požívajícím zákonné ochrany. Výše uložené pokuty může dosahovat v případě právnických osob až 2 000 000 korun.
Celé katastrofické situaci lze snadno předejít, nabízíme jednoduchý návod:
Plánujete rekonstrukci vašeho domu? Přesvědčete se, zda dům patří k těm, který si rorýsi vybrali k hnízdění. Rorýse můžete každoročně sami přímo pozorovat od poloviny dubna do poloviny srpna. Největší pravděpodobnost, že ptáky uvidíte zaletovat do hnízd, je brzy po ránu a krátce před setměním. Pomoci vám může příslušný odbor ochrany životního prostředí vašeho městského úřadu nebo některá z odborných zájmových organizací – Český svaz ochránců přírody (www.csop.cz), Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz), správa chráněná krajinné oblasti nebo Agentura ochrany přírody a krajiny (www.ochranaprirody.cz), často místní muzeum nebo vysoká škola přírodovědného směru. Samotná přítomnost rorýsího hejna v sídlišti je nepřehlédnutelná, označení jednotlivých domů vyžaduje trochu trpělivosti a správné načasování. Ranní pozorování probouzejícího se sídliště a prvních vyletujících rorýsů je nezapomenutelným zážitkem, který vám vřele doporučuji.
Jak rorýse poznáte? Je to drobnější tmavý pták, pro jehož siluetu jsou typická srpovitá křídla a lehce vidličkovitě vykrojený ocas. Prohání se v hejnech  rychlým letem mezi domy a hlasitým veselým "krí" zpestřuje pozdní letní odpoledne. Biologie druhu je velmi zajímavá – prakticky veškerý čas tráví ve vzduchu, kde se živí, páří ba dokonce i spí. Za chladnějších dnů upadá do stavů strnulosti a vyletuje opět až s dalším teplým počasím. Každoročně odlétá přezimovat do jižní Afriky. Žije v párech a vrací se vždy na stejné hnízdo, které je proto potřeba chránit. Na fasádě po něm nezbývají pobytové stopy. Nepřenáší žádnou známou nemoc ani parazity na člověka. Mláďata na hnízdě jsou velmi tichá.
Našli jste rorýse u vás v domě? Pak ještě před začátkem rekonstrukce potřebujete mít v ruce výjimku z ochranných podmínek rorýse. Tu získáte na základě vaší žádosti na příslušném odboru ochrany životního prostředí krajského úřadu, v Praze na Magistrátu hl.m.Prahy (www.statnisprava.cz). Výjimka stanoví, kdy a jak je možno rekonstrukci provést. Držením výjimky a dodržováním jejích podmínek se vyhnete riziku postihu ze strany ČIŽP. Teprve po udělení této výjimky je možné započít s rekonstrukcí. Prioritou při zateplení domů je ponechání volných vletových otvorů. Existují i alternativní řešení, například v podobě speciálních budek, jejich použití je však potřeba považovat až za krajní možnost.
Přejeme vám i vašim rorýsům mnoho dalších nerušených let ve vašem zatepleném domě.

ZDROJ: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

VIZ    http://www.cizp.cz/(ck3wxunco4fftp455iq3xa55)/default.aspx?id=1091&sh=2076699960

ZDROJ: KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY

Zařazeno v AKTUALITY