Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

STARTUJE TŘETÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

27/02/08

  STARTUJE TŘETÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Do poloviny března mají možnost žadatelé předkládat projekty na zakládání, rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, zahájení podnikání mladých zemědělců a diverzifikaci činností nezemědělské povahy. Preferenční kritéria, která se uplatní při hodnocení projektů, zveřejnilo dnes Ministerstvo zemědělství ČR na svých internetových stránkách. Ministerstvo zemědělství […]

 

STARTUJE TŘETÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Do poloviny března mají možnost žadatelé předkládat projekty na zakládání, rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, zahájení podnikání mladých zemědělců a diverzifikaci činností nezemědělské povahy. Preferenční kritéria, která se uplatní při hodnocení projektů, zveřejnilo dnes Ministerstvo zemědělství ČR na svých internetových stránkách.

Ministerstvo zemědělství informuje o zveřejnění aktuálních Metodických výkladů preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Příjem žádostí pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje bude probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin. Pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Metodické výklady jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v sekci Podpora z EU a národní dotace>EAFRD – Program rozvoje venkova>Aktuality a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

ZDROJ: MZE 20.2. 2008

Konopářský svaz České republiky   www.konopi.info