Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Konopí je na setrvalém vzestupu

07/12/07

    Konopí je na setrvalém vzestupu David Bouma Konopným chlebem, olejem a čokoládou vítal Konopářský svaz České republiky účastníky třetí valné hromady. Pro občerstvení bylo připraveno konopné pivo a limonády. Všechny výrobky pocházely z domácí produkce. Pěstitelům této plodiny se blýská na lepší časy, roste počet zpracovatelů a zájem o komoditu. Také proto odhaduje vedení […]

 

 

Konopí je na setrvalém vzestupu


David Bouma


Konopným chlebem, olejem a čokoládou vítal Konopářský svaz České republiky účastníky třetí valné hromady. Pro občerstvení bylo připraveno konopné pivo a limonády. Všechny výrobky pocházely z domácí produkce. Pěstitelům této plodiny se blýská na lepší časy, roste počet zpracovatelů a zájem o komoditu. Také proto odhaduje vedení svazu nárůst plochy konopí v příštím roce na 8500 hektarů.

V minulém roce se konopí pěstovalo na 1200 hektarech, letos to bylo 1600 hektarů. Všechny plochy se ale nepodařilo sklidit. Podle Marie Široké, předsedkyně konopářského svazu, se této plodiny v České replice stále neprodukuje tolik, aby byla uspokojena poptávka. „Olšanské papírny stále dovážejí hodně vlákna z Francie, protože technologie v České republice jej stále nedodávají v dostatečné kvalitě,“ uvedla. Jak dodala, hlad po biomase má ČEZ, a. s., ale zájemci přicházejí jak z Německa, tak například z Itálie. Hovořilo se také o možné stavbě výrobny termoizolačních materiálů v Německu nedaleko hranic.

„Na energetické účely je konopí škoda,“ soudí ale Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.a dodává: „Lze tak využít pazdeří, ale i to je lepší na desky.“


Stále málo zpracovatelů

Příčinou nedostatku suroviny jsou mimo jiné chybějící zpracovatelé a technologie, jejichž pořízení není levné. Pokud v u nás existují, jde zpravidla o repasované tírenské provozy, určené původně pro len. Situace se ale postupně mění k lepšímu, počet zpracovatelů postupně roste (zatím fungují čtyři centra) a podle prvních signálů bude tento trend pokračovat i v příštích letech. Pěstitelé ale musejí zároveň počítat s tím, že vozit sklizený stonek na příliš velkou vzdálenost není ekonomické. Podle Ing. Romana Honzíka by se pěstitelé měli nacházet nejvýše 20 km kolem zpracovatelského centra. Podle jiných názorů je únosných ještě i 70 km.

Mimo běžných ekonomických a technologických problémů se pěstitelé setkávají také s neznalostí úřadů. Zaměstnanci zemědělských agentur často nemají dostatečně nastudovány podklady týkající se vyplácení dotací na konopí, což přináší problémy, kritizovala Marie Široká. Mimo to výrobkům s obsahem konopí podle ní občas nedůvěřují ani zákazníci, často nevědí, že jsou vyrobeny z konopí setého, které může obsahovat maximálně 0,3 % THC a příbuzných látek. Dále připomněla, že pěstování konopí na ploše větší než 100 m2 je třeba nahlásit příslušnému celnímu úřadu, stejně tak jako dobu kvetení SZIF. V tomto období se musí asi 30 % ploch otestovat na obsah psychoaktivních látek. Jak uvedl Ing. Antonín Vaculík z Agritec, výzkum, šlechtění, služby, s. r. o., obsah THC klesá v rostlině od vrcholu stonku po kořen, přičemž semeno jej postrádá.


Odbyt vzroste

Jedním z významných pěstitelů a zpracovatelů je Ing. Tomáš Beneš z Bukovic na Teplicku. Pěstuje v rámci rodinné firmy konopí třetím rokem. Mimo to repasovali tírenskou linku na len k využití na konopí. „Nemáme problémy s odbytem, spíše naopak,“ konstatoval Ing. Beneš. Část produkce vlákna dodávají do Olšan, jinak automobilovému průmyslu v celé Evropě. Pazdeří odebírá nábytkářský průmysl. „Zpracovávat tuto plodinu není jednoduché,“ konstatoval Ing. Beneš.

V příštím roce mu zřejmě přibude jeden odběratel. Jako oznámil Ing. Zbyněk Suchý, výrobní ředitel závodu 8 akciové společnosti Juta, pravděpodobně v dubnu instalují linku na zpracování přírodních vláken, určenou na výrobky pro automobilový průmysl. Její výkon by měl dosáhnout 7 000 t/rok „Budeme se snažit využívat zdroje z tuzemska, tedy len a konopí,“ uvedl Ing. Suchý. Za surovinu nabídnou podle dosavadních předpokladů 16 –19 Kč/kg (což odpovídá ceně juty). Délka vlákna by se měla pohybovat v rozmezí 40 – 80 mm a podíl pazdeří do 10 %. Podle Ing. Beneše je tato nabídka zajímavá a odpovídá podmínkám odběratelů z automobilového průmyslu. Dodavatelé ale samozřejmě musejí poskytnout zpracovanou surovinu, splňující požadované parametry, což vyžaduje také určité testování.


Sklizeň je gordický uzel

Klíčovým problémem pro pěstitele je ale sklizeň. Vzhledem k pevnosti vláken má tato plodina specifické požadavky na mechanizaci a při nedostatku zkušeností může způsobit mnoho problémů. Pokud se stonek namotá na pracovní ústrojí, stráví obsluha mnoho hodin rozplétáním a rozmotáváním, v horším případě může dojít k poškození techniky. Komplexní přednášku, založenou na zkušenostech získávaných od roku 2000, přednesl Ing. Roman Honzík, který také působí jako místopředseda konopářského svazu. Mimo jiné se touto oblastí bude zabývat výzkumný úkol, které se rozběhne v roce 2008.

Jak se ukazuje, složité stroje se na sklizeň příliš nehodí, což platí jako u sklízecích mlátiček, tak u lisů. U druhé skupiny strojů se podle Ing. Honzíka ze sedmi značek a modelů nejlépe osvědčil svinovací lis s pevnou komorou Massey Ferguson. I přesto se muselo jezdit s rozumem. Pokud biomasa na poli nepřesahovala deset tun suché hmoty z hektaru, což lze překročit především na nejlepších pozemcích, šlo podle Ing. Honzíka sklízet bez větších úprav. Jinak bylo potřeba snížit obvodovou rychlost na zvedacím ústrojí. Jiným pěstitelům se osvědčily také některé modely značek Vicon a New Holland. Ing. Honzík soudí, že je vhodnější, aby sklizeň probíhala ve službě, jinak zemědělec o plodinu nebude mít zájem. Mimo jiné také kvůli vysokým cenám obilí.


Vláha je nezbytná

Konopí by se mělo pěstovat do 450 m n. m. v oblastech s dostatkem vláhy, upozornil Ing. Antonín Vaculík z Agritecu. Jak dodal, v současné době je v evropském katalogu registrováno celkem 42 odrůd konopí setého. V České republice je registrována pouze jedna, v provozu se ale letos podle Ing. Vaculíka pěstovaly Beniko, Bialobrzeskie, Epsilon 68, Ferimon, USO 31, k produkci semen jsou pak vhodné Fedora 17, Felina 32, Ferimon a Monoica. V Agritecu provádějí odrůdové zkoušky u jedenácti zahraničních odrůd. Většina z nich dosahuje výnos suché hmoty přes 10 t/ha, uvedl Ing. Vaculík.

Plodina se seje se do konce dubna, do řádků šíře 15 – 15 cm, zhruba tři centimetry hluboko. Poté je osivo vhodné zaválet nebo zavláčet. Výsevek se liší podle využití, na semeno se doporučuje 15 – 18 kg/ha, na energetické využití 30 – 35 kg/ha, na vlákno ještě více. Vyšší výkon má plodina po organickém hnojení. Je ale třeba vzít v úvahu, že přehnojení dusíkem způsobuje nižší výnos a kvalitu dlouhého vlákna. Na následnou plodinu má konopí příznivý vliv, zvyšuje její výnos o 10 – 15 % výnos a odplevelí pole, zdůraznil Ing. Honzík.

Konopí napadá podle Ing. Vaculíka pět hlavních houbových chorob (například hlízenka, plíseň šedá) a tři škůdci, zatím však problémy nezpůsobují. Vůči plevelům má plodina vysokou konkurenční schopnost. Do plodiny není registrován žádný herbicid, jak Ing. Vaculík uved, je navržen Afalon 45 SC v dávce 1,25 l/ha a pokusy také ukázaly dobrou selektivitu většiny graminicidů.


Renesance konopí

Konopářský svaz České republiky vznikl v roce 2005 a jeho hlavním cílem je podle předsedkyně Marie Široká znovuobnovení pěstování konopí a jeho využití ve všech oblastech průmyslu a hospodářství ČR. Chtějí také podpořit výrobu papíru z konopí, protože má tato plodina na hektar větší nárůst hmoty než les. Mimo to se snaží prosadit větší podporu na produkci krátkého a dlouhého vlákna a zjednodušení administrativy spojené s plodinou. Svaz obstarává certifikované osivo, pomoc pěstitelům, kteří mají problémy při získávání příslušných dotací a zodpovídá také dotazy ohledně pěstování. „Stále hledáme pěstitele,“ zdůraznila Marie Široká.f1: Chléb, olej, čokoláda – přivítání účastníků setkání Foto David Bouma

f2: Předsedkyně Konopářského svazu ČR Marie Široká referovala o stavu pěstování konopí Foto David Bouma

f3: Izolační materiály, jedna z důležitých forem využití vlákna Foto David Bouma

f4: Peletky vhodné pro spalování Foto David Bouma

ZDROJ: TÝDENÍK ZEMĚDĚLEC Č.50

KONOPÁŘSKÝ SVAZ  ČESKÉ REPUBLIKY   www.konopi.info