Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

ENERGETICKÉ PLODINY MOHOU PĚSTITELÉ VYUŽÍT PRO VLASTNÍ  POTŘEBU

12/12/07

  ENERGETICKÉ PLODINY MOHOU PĚSTITELÉ VYUŽÍT PRO VLASTNÍ  POTŘEBU TISKOVÁ ZPRÁVA MZe ČR Pěstitelé energetických plodin dostávají možnost využít je pro vlastní potřebu k výrobě bioplynu, tepla nebo pohonných hmot. Novelou nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin jsou do našeho právního řádu implementována nová nařízení Evropské komise. Ta mají za […]

 

ENERGETICKÉ PLODINY MOHOU PĚSTITELÉ VYUŽÍT PRO VLASTNÍ  POTŘEBU

TISKOVÁ ZPRÁVA MZe ČR

Pěstitelé energetických plodin dostávají možnost využít je pro vlastní potřebu k výrobě bioplynu, tepla nebo pohonných hmot. Novelou nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin jsou do našeho právního řádu implementována nová nařízení Evropské komise. Ta mají za cíl motivovat pěstitele a dále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní změny spočívají v úpravě podmínek použití a zpracování energetických plodin pro potřeby zemědělce na jeho vlastním hospodářství. Podpora pěstování energetických plodin a podpora výroby biomasy je tak v rámci celé Evropské unie doplněna o možnost zpracování a užití suroviny samotným pěstitelem. Protože odpadá dovážení energetické plodiny jinému zpracovateli, proces zpracování se tím výrazně zkracuje,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Energetická plodina při tom musí být primárně určena k výrobě a spotřebě energetických produktů

– bioplynu,

– tepla,

– elektrické energie,

– dopravních pohonných hmot.

Podpora je plně hrazena z prostředků EU a má motivační charakter s cílem zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Další významnou změnou je také posunutí termínu, do kterého musí žadatelé o podporu na pěstování cukrové řepy pro energetické účely doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení o sklizni,“ doplňuje ministr Gandalovič. „Na základě zkušeností z průběhu řepných kampaní z posledních let se termín doručení prohlášení mění z 15. prosince příslušného kalendářního roku na 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti.“

Zdroj:  MZeČR, Konopářský svaz České rpubliky   www.konopi.info