Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Jak topit za rozumné peníze. Přepis diskuse mezi ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a Petrem Petržílkem z ČSSD v pořadu Radiofórum Českého rozhlasu dne 18.10.2007.

20/10/07

Jak topit za rozumné peníze Přepis diskuse mezi ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a Petrem Petržílkem z ČSSD v pořadu Radiofórum Českého rozhlasu dne 18.10.2007. Jan ROZKOŠNÝ, moderátor Je pět minut po půl sedmé. Jak už jste slyšeli v první části našeho pořadu, poslanci se dnes přeli o to, kdo by měl rozhodovat do budoucna […]

Jak topit za rozumné peníze
Přepis diskuse mezi ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a Petrem Petržílkem z ČSSD v pořadu Radiofórum Českého rozhlasu dne 18.10.2007.
Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Je pět minut po půl sedmé. Jak už jste slyšeli v první části našeho pořadu, poslanci se dnes přeli o to, kdo by měl rozhodovat do budoucna o státní energetické koncepci. Jejich debata se přitom může kde komu zdát trochu akademická, obzvlášť, když zima je za rohem a spousta lidí řeší naléhavý problém – jak topit za rozumné peníze? A tuhle otázku můžeme přeložit v duelu Radiofóra i jinak. Topit ekologicky nekvalitním, ale levným uhlím, nebo ne? A jak přimět lidi ke změně paliva? Napište nám, co si o tom myslíte, naše e-mailová adresu zní radioforum@rozhlas.cz nebo nám pište smsky ve tvaru rf mezera a váš text na číslo 907 77 03. Každopádně topení nekvalitním uhlím se moc nezamlouvá ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi, kterého teď vítám v našem studiu. Dobrý večer, pane ministře.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Dobrý večer.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

A proti němu sedí sociálně demokratický stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek. I vám dobrý večer.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Dobrý večer.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Tím nekvalitním uhlím topí podle odhadů zhruba čtyři sta tisíc domácností. Pane ministře, proč se vám to nelíbí?

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Tak, mi vycházíme z měření ze statistik, teď jsme nedávno publikovali zprávu o stavu životního prostředí v České republice a ukázalo se, že ty lokální topeniště, která využívají uhlí, jsou hlavním zdrojem emisí jemného poletavého prachu, ten jemný polétavý prach je takzvaným prekurzorem, to znamená nosičem polycyklických, aromatických uhlovodíku, především Benzpyrenu a je to tak vlastně významné, že vlastně ty zdroje vytápění v domácnostech tvoří podíl zhruba třiceti osmi procent veškerých emisí toho jemného poletavého prachu, problém je v tom, že jsou to nevhodná paliva, často to uhlí je nekvalitní, má vysokou syrnatost, vysokou popelnatost, problém je v tom, že průměrná stáří těch kotlů v domácnostech je kolem patnácti, dvaceti let, to znamená, že jsou ve špatném technickém stavu, který není kontrolován a tím pádem jsou tam nízké teploty spalování, a proto takhle vlastně špatné emisní charakteristiky.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Pane Petržílku, souhlasíte s tím, co teď řekl pan ministr?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Víte, omezování topení uhlím je samozřejmě správná cesta, ovšem takovým administrativním způsobem, jak to pan ministr chystá, s tím souhlasit nemůžu z několika důvodů. Za prvé tedy, jestliže, jestliže zakážete topit uhlím, vylejete s vaničkou i dítě, dneska už se vyrábějí a jsou to naši výrobci kotle, který mají kolem osmdesáti procent účinnosti, to jsou kotle na uhlí, které lze v podstatě označit za ekologické s ohledem, s ohledem na jejich parametry, já mám jiný strach, já si myslím, že naopak bychom měli učinit všechno proto, abychom zavedli ekonomické nástroje, které by, které by vedly, které by vedly k omezování tedy spalování uhlí.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

K tomu se určitě dostaneme. Já teď přidám první názor našeho posluchače. Ten nám píše. " Vy moderátorští mudrcové, důchodci řeší, zda si i za levný peníz vůbec mohou zatopit." To nám píše pan posluchač Vaněk z Teplic. Pane ministře, jak vy tedy chcete omezit to topení uhlím?

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Tak, předně ono někde to v médiích bylo, jakože administrativním nástrojem chceme najednou zakázat topení uhlím. My, my přistupujeme k tomu v etapách. Nejprve chceme umožnit, pokud možno na konci roku 2008, ať už orgánům státní správy v obci, anebo obecní policie, aby mohla kontrolovat, co vlastně lidé spalují v kamnech, to je delikátní téma, protože to samozřejmě nabourává soukromí. Na druhé straně, jestliže někdo zatopí PET lahvemi a přidá k tomu ještě něco horšího, nějaký olej vyjetý, tak tím samozřejmě otravuje ovzduší sousedům a ohrožuje jejich zdraví. A to je první krok, který chceme dělat. Zároveň ten stav je takový, že my nemůžeme na každém komínu už čtyři sta či téměř pěti set tisících domácnostní nainstalovat nějaké měření emisí, my můžeme na to jít tak, že budeme vlastně zpřísňovat parametry toho paliva, to znamená kvalitativní požadavky na paliva a postupně vlastně povedeme ty spotřebitele k tomu, že budou využívat kvalitnějšího uhlí a především bychom byli rádi, kdyby přecházeli na biomasu a jiné typy vytápění, tady využijeme prostředků z Operačního programu Životní prostředí, kde dáme lidem dotace na, na čisté vytápění a teď mohu říct už, odpovědět na tu otázku. Vytápění dřevem teď je zhruba na dvou třetinách ceny uhlí, není to pravda, že uhlí by bylo nejlevnější a od 1. ledna příštího roku rozdíl mezi cenou dřeva a uhlí se ještě jaksi rozjede o dalších dvacet procent, protože zatěžujeme uhlí spotřební daní ekologickou o deset celých sedmdesát tři procenta a zároveň snižujeme daň z přidané hodnoty z devatenácti na devět procent.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Přesto někomu třeba na venkově můžou znít ty plány z pražského ministerstva trochu vzdálené. Situace v malých městech nebo na vesnicích může být trochu jiná. Já jsem odpoledne zavolal starostovi Františku Košatovi ze středočeských Drahňovic a zeptal se ho, jestli u nich lidé topí uhlím.

František KOŠATA, starosta obce Drahňovice

Prakticky všichni, všichni vzhledem k tomu, že před lety, já už jsem teda ve funkci šestnáct let, a před lety přišlo, abychom se dotázali lidí, kdo bude chtít ekologický topení, že na to přispějou. Já jsem, dá se říct, ze sebe udělal tak trochu šaška, poněvadž lidi sem sepsal, jo, někteří teda převedli na dřevoplyn vytápění objektu, domu, no, ale pak, když jsme podali tu vlastní žádost, tam mi bylo řečeno, že benešovský okres, jeden z nejčistších okresů a že teda nikdo dotaci neobdrží na todlecto. Pak lidi ke mně chodili, jak je to možný a já jsem těžko mohl říci, jenom to, že prostě jsme nejčistší okres, jinak další zdůvodnění jsem pro ně neměl.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Z tohohle důvodu lidé u vás topí uhlím.

František KOŠATA, starosta obce Drahňovice

No, vzhledem k tomu, že se jedná de facto krom nový zástavby, tak se jedná o starý domy, kde je smíšený zdivo a prostě tak, jak to bejvalo na vesnici a k těm lidem, někteří nemají ani topení, topí v kamínkách, jo, a těžko teda je přesvědčovat, že by si měli udělat topení ústřední, dám příklad, plyn je u nás nedostupný, plynofikace, takže přichází v úvahu teda nádrže na plyn, anebo na elektřinu, ale lidi zas tolika peněz nemají, aby mohli investovat do předělání topení, a následně teda potom topit plynem, anebo tou elektřinou a zase draho.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

A nevadí obyvatelům dým a zápach?

František KOŠATA, starosta obce Drahňovice

Takhle, my nejsme velká obec, takže vůbec nedá se o tom uvažovat, že by lidem to vadilo, odjakživa se v obci, malý obci ničím jiným netopilo, než že se došlo do lesa, nějaký klestí, nějaký dříví se sežene, to, co prostě je, i obec má obecní lesy, umožníme lidem samovýrobu dřeva, kord teďka po tý kalamitě, která proběhla, takže lidi se snaží šetřit peníze.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Znamená to, že čím dál víc lidí třeba topí tím dřevem?

František KOŠATA, starosta obce Drahňovice

Dá se říct, že ano.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

A co by obyvatele podle vás přimělo k tomu, aby přešli na jiná ekologicky šetrnější paliva ve větší míře?

František KOŠATA, starosta obce Drahňovice

No, tak pochybuju, že by je něco k tomu přimělo, a pokud je budu přesvědčovat, nebo by přišlo něco, jakože na to přispějou, dají dotaci na předělání topení, tak ty lidi už dneska tomu věřit nebudou, zdaleka ne, teda.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Říká starosta František Košata z Drahňovic. Pánové, co na to říkáte?

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Já myslím, že pan starosta mluví velmi rozumně. Tak je tam šestnáct let v té funkci a já myslím, že to, to je důležité jaksi podtrhnout, že to, že lidé topí dřevem, to není nějaký návrat zpět, to je naopak velmi moderní způsob vytápění, když se podíváme třeba na Rakousko, které je skutečně v oblasti využívání biomasy pro výrobu tepla i elektřiny na evropské špičce, tak jsou to moderní technologie, které zplyňují dříví nebo jenom spalují špalky nebo spalují dřevní štěpku nebo rostlinné nebo dřevěné pelety a já myslím, že je velmi povzbuzující, že u nás je v České republice zhruba patnáct, dvacet výrobců, které tyhle, kteří tyhle speciální kotle vyrábí. Dokonce jeden z nich je jedničkou na německém trhu, to znamená, my tady ty technologie máme k dispozici.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

A jaký je názor stínového ministra životního prostředí?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Pan starosta podle mého názoru mluvil o něčem trochu jiném. Oni totiž ty, ti lidé spalují dřevo v kotlech na uhlí, a to je takové spalování samozřejmě z hlediska ekologického efektu, nemá zas tak velký význam, aby, aby to význam mělo, museli by si skutečně koupit speciální kotle, kde náklady se pohybujou kolem sto tisíc na jeden, když to vynásobíte počtem domácností, který dneska spalují uhlí, tak se to bude pohybovat kolem šedesáti miliard a já se tedy ptám, kde pan ministr Bursík na, na takovouhle záležitost, na takovouhle reformu v oblasti topení uhlím bere. Ona je totiž, mně to připomíná prakticky třetí kampaň ve vytápění, stejně jako probíhala kampaň za topení elektřinou, uhlím, tak teď je to kampaň na biomasu a určitě pan ministr ví, že pan jeho kolega ze zemědělství chce zrušit dotace na pěstování biomasy.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

To motáte, pane kolego, několik věcí dohromady. Tady teď není tématem dotace na pěstování biomasy. V těhle kotlech, kotlích lidé nebudou topit šťovíkem, anebo nebo …

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Peletkami.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

… anebo, nebo u těch pelet, ty pelety jsou na trhu, my potřebujeme ty pelety, to jsou takové malé špalíčky pro posluchače jako slisované, takové jako minibriketky, ty kotle fungují automaticky, buďto nasávají ventilátorem, anebo takovým zvláštním šnekem, a je to vlastně kotel, který má stejně komfortní obsluhu jako plynový kotel. Tak, jak jste řekl, ty investiční náklady sto tisíc, ty, ty náklady jsou v reálu mezi šedesáti až sto deseti tisíci korun, korunami a my máme v tom operačním programu zhruba třicet pět miliard korun na energetické úspory a na obnovitelné zdroje energie. Samozřejmě tím cílem není všude nahradit to kotli pro vytápění biomasou, to se ještě dá kombinovat se solárními kolektory, s tepelnými čerpadly, s jinými technologiemi a jediné, co jsme se rozhodli, že nebudeme dotovat kotle na uhlí, i když připouštíme, že je možné, že v tom roce 2014, kdy zpřísníme emisní normy na kotle, je možné, že už se tam vejde do toho i technologie ta nejmodernější na uhlí, ale my nemáme důvod to podporovat, protože tam jsou vysoké měrné emise oxidu uhličitého jako hlavního skleníkového plynu, čili máme tohle hodně dobře rozmyšlené, máme k tomu rozličné studie a mohu vás ubezpečit, že to není nějaká střelba do tmy.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

"Občané si přeci nedají poroučet, čím a jak mají topit, vyberou si tu nejlevnější variantu bez ohledu na přání politiků." Tak to nám píše Miloslav Štěrba ze Zlína. Co na to říkáte?

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Já myslím, že to je správné, my také používáme nebo využíváme ekonomických nástrojů tak, aby to, co je ekonomické, bylo zároveň ekologické, a tady jsem přeci ukázal, že ta ekologická daňová reforma ze dne na den, z 31. prosince na 1. Ledna, zdraží uhlí o deset celých sedm procenta a zlevní dřevo o deset procent, a to znamená, že my skutečně ty nůžky se tady rozevřou, a to je pozitivní, protože my je žádoucí z ekologického hlediska, aby lidé vytápěli palivem, které méně zatíží znečišťujícími látkami ovzduší.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor
Pane Petržílku, postupuje ministerstvo životního prostředí správně?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Nepostupuje, nepostupuje v té administrativní části, samozřejmě, pokud jde o ty ekonomické nástroje, tady souhlasíme. Já bych se vrátil k té původní otázce. Podle mého názoru nejlevnější teplo je to teplo nevyrobené, tudíž bych se snažil na místě pana ministra všechny prostředky, které má k dispozici směřovat především do zateplování, popřípadě do rekuperačních jednotek, do regulací, to všechno spěje k tomu, že ta spotřeba, že ta spotřeba tepla klesá, jestliže on prosazuje nízkoenergetické, popřípadě výstavbu pasivních domů, tak to lze jedině kvitovat, ale jestliže chce v podstatě zakázat topení uhlím, je to problém, který má rozsáhlé sociální dopady a s tím souhlasit nemůžeme.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Pane ministře.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Zase si myslím, že to není konzistentní to vyjádření, samozřejmě, že podporujeme energetické úspory a je to vlastně poprvé, kdy resort životního prostředí na sebe bere tu odpovědnost a v rámci toho programu, který máme, budeme toto podporovat. U nové výstavby bude větší dotace na takzvané pasivní domy, které vlastně nepotřebují žádný zdroj tepla a jsou tak inteligentně projektovány, že si vystačí jenom s tím, s tou absorpcí vlastně slunečního a tepelného záření zvenčí, anebo nízkoenergetické domy, ale my potřebujeme vyřešit problém, že tady máme zhruba čtyři sta padesát tisíc domů, z kterých se čadí, to nevyřešíme tím, že ty domy zateplíme polystyrenem nebo čímkoliv jiným, my musíme změnit ten systém vytápění a paralelně s tím zateplit, když nám na to vyjdou finanční prostředky, čili tenhle návrh, který říká pan kolega Petržílek, není řešením toho, že potřebujeme vyčistit ovzduší, a já myslím, že je naprosto racionální, že tam necháváme sedmileté přechodné období, dáváme lidem čas a z toho sedmiletého období šest let jim nabídneme dotace, které pak už nikdy nebudou, ti lidé budou vědět, že když se zachovají rozumně, racionálně, tak si vezmou dotaci, k tomu zvýhodněný úvěr, který také vyjednáváme a budou zároveň vědět, že když v tomhle budou líní a neudělají nic, tak rok na to se zpřísní ty parametry a pak to bude obtíž.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Pane Petržílku, jak byste postupoval vy.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Tak v každém případě bych postupoval v tom rozsahu, o kterém jsem mluvil, to znamená, zaměřil bych se prvotně právě na ty úspory, a to z jednoho jedinýho důvodu, protože tady nemusíte to teplo vyrábět, jestliže nemusíte teplo vyrábět, nemusíte ho platit, nenastane nikdy ta chvíle, kdy palivo se zase zdraží a kdy lidé budou přemýšlet o změnu, o změně v systému vytápění, je to, je to totiž ta nejúčinnější metoda. Samozřejmě sem pro to, aby se dotovaly solární kolektory, protože i teplo ze sluníčka je zadarmo, jsem pro to, aby se dotovaly tepelná čerpadla, ale pozor, je to všechno ze stejných peněz, pan ministr mluví o třiceti miliardách, přitom výměna kotlů bude trojnásobně, cena za výměnu kotlů bude trojnásobně vyšší a zároveň mluví o tom, že z toho, z těch samých peněz bude chtít dotovat zateplení, výstavbu zelených elektráren a já nevím, co ještě, na co ten program směřuje, prostě ty prostředky, o kterých mluví, jsou omezené a jsou na mnohem širší použití, než je jenom výměna kotlů.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Další reakce našeho posluchače. Ten píše: "Je úkolem státu ochránit dva a půl milionů domácností před bezohledností zbývajícího půlmilionu domácností, topení uhlím zakázat jako kouření nebo olovnatý benzin." Pane, pane, pane stínový místopředsedo, pane stínový ministře?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Víte, kdyby vládla, vláda se snažila udělat základní kroky zejména v oblasti dopravy, protože já si myslím, že největší problém, největší hygienické riziko, které se odráží na zdraví obyvatelstva, je problém dopravy, zejména v těch urbanizovaných částech naší republiky. Tam ovšem vláda nedělá téměř nic, nedělá nic, jak co se týče dovozu ojetin, tak co se týče přechodu na alternativní paliva. Já vím, že pan ministr se snaží dělat maximum, pokud jde o, o plynofikaci dopravy, ale tady navazuje na to, co vlastně udělala naše vláda, je to v pořádku, ale nestačí to, je to málo.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Pane ministře, jak vnímáte takovouhle kritiku?

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

No, já nevím, pan, pan Petržílek vidí všechno strašně černě a pro tu vaši vládu, pane kolego, ten program podpory zemního plynu v dopravě jsem s dovolením vedl ten pracovní tým já, odpracoval jsem to já, tak si myslím, že někde to má své meze slušnosti, kdy jsou některé argumenty, které se prostě nepoužívají. Když jste přešel na tu dopravu, tak je potřeba k tomu říci, že nám se podařilo prosadit zákon, který zajišťuje povinné přimíchávání biosložky do benzinu a do nafty, v naftě už to máme, v benzinu to bude od 1. ledna, připravujeme úpravu, kterou budeme ratifikovat v Bruselu, kdy u nás by se objevila vysokoprocentní biopaliva, jako je E-85, osmdesát pět procent bioethanolu, patnáct procent benzinu a další, jedou naši experti do Německa, do Švédska studovat programy na vybudování rafinériích pro biopalivo druhé generace, kde se vyrábí to biopalivo z odpadů, z bioodpadu a je to prostě celý program, teď jednáme s ministerstvem financí, jak zvýhodnit třeba hybridní auta tím, že by byla zkrácena doba odpisů, měníme silniční daň, čili říct tezi, že se v tom nic nedělá, to spíš bych jako označil tak, že to nepozorujete, že prostě nesledujete ten vývoj.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

Dostali jsme se k tématu na další debatu, určitě se k tomuto tématu vrátíme. Ministr životního prostředí Martin Bursík ze Strany zelených. Díky za rozhovor.

Martin BURSÍK, ministr životního prostředí /SZ/

Také děkuji.

Jan ROZKOŠNÝ, moderátor

A děkuji také stínovému ministru životního prostředí za ČSSD Petru Petržílkovi. Díky.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/

Děkuji, na shledanou.

Zdroj: Český rozhlas, 18.10.2007

Zařazeno v AKTUALITY