Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PODPORY A  DOTACE  ROK 2007 

09/07/07

PODPORY A DOTACE  ROK 2007 INVESTICE DO BUDOV, STAVEB A TECHNOLOGIÍ PRO ROSTLINNOU VÝROBU Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe) První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu. Uchazeč: – Zemědělský podnikatel, tzn. […]

PODPORY A DOTACE  ROK 2007

INVESTICE DO BUDOV, STAVEB A TECHNOLOGIÍ PRO ROSTLINNOU VÝROBU

Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu.

Uchazeč: – Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba v zemědělské výrobě; – Podnikatelský subjekt, z převážné většiny vlastněný zemědělskými prvovýrobci, předmětem jehož činnosti je poskytovat práce/služby související se zemědělskou výrobou.

Výše podpory: 60 pct. způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 pct. zp. výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 pct. zp. výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v ostatních oblastech, 40 pct. zp. výdajů pořízené ostatními zemědělci v ostatních oblastech. Částka celkových zp. výdajů na 1 projekt činí od 100 tis. do 30 mil. Kč. Max. výše dotace na 1 příjemce v rámci podopatření – 90 mil. Kč za období 2007-13.

SPOLUPRÁCE  PŘI VÝVOJI NOVÝCH PRODUKTŮ, POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ (RESP. INOVACÍ)

V ZEMĚDĚLSTVÍ

Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství.

Uchazeč: – Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba v zemědělské výrobě; – Podnikatelský subjekt, z převážné většiny vlastněný zemědělskými prvovýrobci, předmětem jehož činnosti je poskytovat práce/služby související se zemědělskou výrobou.

Výše podpory: 60 pct. způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 pct. zp. výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 pct. zp. výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v ostatních oblastech, 40 pct. zp. výdajů pořízené ostatními zemědělci v ostatních oblastech. Částka celkových zp. výdajů na 1 projekt činí od 100 tis. do 30 mil. Kč. Max. výše dotace na 1 příjemce v rámci podopatření – 90 mil. Kč za období 2007-13.

VÝSTAVBA A MODERNIZACE BIOPLYNOVÉ STANICE

Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice.

Uchazeč: Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě. Žadatel nesmí spadat do kategorie mikropodniků. V rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení.

Výše podpory: Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Maximální výše dotace v závislosti na velikosti podniku a regionu (viz odkaz na dokument ke stažení níže). Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,- Kč Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt v záměru b) jsou 75 000 000 Kč.

VÝSTAVBA A MODERNIZACE KOTELEN NA BIOMASU

Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr c) výstavba a modernizace kotelen na biomasu.

Uchazeč: Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě. Žadatel nesmí spadat do kategorie mikropodniků.

Výše podpory: Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Maximální výše dotace v závislosti na velikosti podniku a regionu (viz odkaz na dokument ke stažení níže). Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,- Kč Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt v záměru c) jsou 5 000 000 Kč.

VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU TVAROVANÝCH BIOPALIV

Uzávěrka: 27.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Uchazeč: Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě. Žadatel nesmí spadat do kategorie mikropodniků.

Výše podpory: Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Maximální výše dotace v závislosti na velikosti podniku a regionu (viz odkaz na dokument ke stažení níže). Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,- Kč Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt v záměru d) jsou 5 000 000 Kč.

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Uzávěrka: 20.07.2007 | Vypisovatel: Ministerstvo zemědělství (MZe)

První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uchazeč: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.

Výše podpory: Přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost, ve dvou splátkách. Výše dotace: cca 1 100 000, max. však 40 000 EUR. Výše 1. splátky: max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a schválení žádosti. Výše 2. splátky: cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 EUR. Druhá splátka bude vyplacena po uzavření úč. roku, ve kterém byla předložena žádost o dotaci, a po předložení žádosti o platbu. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 40 000 ‚ʠza 2007-2013.

ZDROJ: KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY