Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

OTEVŘENÝ DOPIS PRO POSLANCE A VLÁDNÍ ČINITELE. 

10/03/07

OTEVŘENÝ DOPIS PRO POSLANCE A VLÁDNÍ ČINITELE. Vážení páni poslanci a poslankyně, vážená vládo ! Již třetím rokem se snažíme, jak nejlépe to umíme a jak nám i finanční prostředky dovolí, prosazovat do života pilotní projekt „Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky“. Snažíme se napomáhat rozvoji konopného hospodářství a potažmo i průmyslu […]

OTEVŘENÝ DOPIS PRO POSLANCE A VLÁDNÍ ČINITELE.

Vážení páni poslanci a poslankyně, vážená vládo !

Již třetím rokem se snažíme, jak nejlépe to umíme a jak nám i finanční prostředky dovolí, prosazovat do života pilotní projekt „Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky“. Snažíme se napomáhat rozvoji konopného hospodářství a potažmo i průmyslu této země, pořádáme workshopy, přednášky, semináře, prezentujeme konopí seté na národních i mezinárodních výstavách, vyhledáváme zemědělce – pěstitele, podnikatele, investory, prostě lidi, co mají odvahu se do něčeho nového pustit a vysvětlujeme jim, že „konopí“ není žádná droga, ale prastará kulturní, průmyslová a energetická rostlina, která dokáže nahradit ropu, že člověka oblékne, ohřeje a nakrmí, že je to hlavně ekologická plodina, ze které se ve světě vyrábí více jak 20 000 různých druhů 100% biodegradabilních materiálů a výrobků.

Není to vůbec snadné, protože se potýkáme s nedůvěrou a předsudky veřejnosti, s obavami zemědělců,

s nedostatkem agrotechnologií, zpracovatelských center, teprve se postupně vytváří trh, zemědělci – pěstitelé – nemají žádné zkušeností s pěstováním a sklizní, teprve se všechno učí, krok za krokem, prokousávají se legislativou a různými problémy a potížemi, protože nic nového není zadarmo a jednoduché, zvláště u takové výjimečné rostliny, jakou bezesporu konopí seté je.

A to všechno s jediným cílem, rozšířit pěstování konopí setého na našich polích, zdůrazňuji našich polích a následně z této suroviny cosi vyrábět. Oživit průmysl i hospodářství.

Nabídnout zemědělcům a nejen jim, možnost, jak se uživit, jak se přitom chovat k přírodě a životnímu prostředí šetrněji, jak mít budoucnost.

Jen pro úplnost,již nyní jsou v provozu v některých regionech tzv. konopná zpracovatelská centra, která zpracovávají veškerou vypěstovanou surovinu z dané lokality a rozvíjí se zde i přidružená výroba. První zpracovatelské centrum vzniklo a dále se rozvíjí ve Středočeském kraji na Rakovnicku, kde se od roku 2005 lisuje i první biopalivo – ekobrikety – z konopného pazdeří. Další zpracovatelské centrum se buduje v Ústeckém kraji na Teplicku. Zkušební provoz nové tírenské linky běží v současné době i na Moravě, na Hodonínsku a výstavba dalších zpracovatelských center se plánuje ve Středočeském kraji, Západočeském kraji a Východočeském kraji.

V loňském roce se konopí seté pěstovalo již na 1 200 ha. Většina produkce bude využitá

v oblasti energetiky ve formě peletek a briket – tedy biopaliv.

V dalších letech se tedy očekává nárůst pěstebních ploch, řádově se počítá v tisíci ha.

Existuje spousty dalších energetických plodin, které je možné cíleně za podpory státu a EU pěstovat právě pro energetické využití.

Má to ovšem háček. Musí být kde biomasu pěstovat.

EU klade různé požadavky a nařízení na své členské státy. Díky těmto požadavkům jsme už od loňského roku potravinářsky nesoběstační. Nazývejme stav věcí, jak skutečně je – „jsme potravinářsky závislí na dovozu potravin“.

Moje osobní zkušenost z minulých dní – centrum Prahy, tržnice na Uhelném trhu, prošla jsem ji křížem krážem, protože jsem chtěla koupit obyčejná česká jablka, nepodařilo se mi to, protože v celé tržnici byl jediný !!! prodejce, který jablka měl, „dokonce dva druhy“, ale pouze z dovozu a který mi na můj udivený dotaz, jak to, že na tržnici nejsou nikde jinde jablka, odpověděl, že jsou, že je má jen on a že česká jablka vozí jen ve středu. Měla jsem smůlu, byl čtvrtek…

A v tisku čtu:

Nadále klesá potravinářská produkce“.

Evropská unie mimo jiné plánuje v České republice v letech 2007 a 2008 snížení produkce

cukru o 7, 29 procenta“.

Situace v komoditě vepřové  maso dospěla do závažné krize, kdy významná část chovatelů a producentů vepřového masa se ocitla ve stavu vážného ohrožení“.

A od letošního května bychom měli zcela bezostyšně rozprodávat půdu do rukou zahraničních vlastníků.

Takže z jiného konce.

Jedním z požadavků EU je, aby každý členský stát byl energeticky soběstačný. Jednou z možností je cílené pěstování biomasy pro energetické využití. Aby stát mohl být energeticky soběstačný, musí mít pěstební plochy, na kterých se bude biomasa cíleně pěstovat. Musí mít zemědělskou půdu.

Z tohoto a i důvodů výše uvedených by mělo být v našem národním zájmu neprodávat půdu do rukou zahraničních vlastníků, ale ponechat ji s dostatečným časovým prostorem k prodeji českým zemědělcům a farmářům, alespoň tak, jako to mají zemědělci v Polsku.

Uvědomit si, že půda byla odjakživa základ státu a uvažovat i v tom smyslu, že celý svět hledá alternativní obnovitelné zdroje a že v zahraničí je už nyní velká poptávka po biomase k energetickému využití. A ZAHRANIČÍ POPTÁVÁ BIOMASU I U NÁS! Máme tisíce a tisíce ha půdy ladem, tudíž se naskýtá i šance pro naše zemědělce – pěstitele a podnikatele, jak se uživit, „nasytit „ náš trh a přebytky vyvážet za slušnou cenu do zahraničí.

PŘÍŠTÍ TÝDEN BY MĚLA POSLANECKÁ SNĚMOVNA PROJEDNÁVAT NOVELY DEVIZOVÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O PRIVATIZACI PŮDY! V PŘÍPADĚ JEJICH SCHVÁLENÍ BY MĚLI CIZINCI USNADNĚNÝ PŘÍSTUP K ČESKÉ PŮDĚ ! K NAŠÍ PŮDĚ, KDE BYCHOM MOHLI MIMO JINÉ CÍLENĚ PĚSTOVAT ENERGETICKÉ PLODINY A RYCHLEROSTOUCÍ DŘEVINY A PLNIT TAK POŽADAVKY EU NA ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST STÁTU.

CITUJI Z PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY SCHVÁLENÉ DNE 17.1. 2007:

Vláda bude pokračovat v úsilí o vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením restitucí a nastolením stavu, kdy zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě“.

ZAVAZUJE SE „USILOVAT O VYVÁŽENÝ ROZVOJ VENKOVA S CÍLEM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ“

NECHŤ TAK VLÁDA ČINÍ !

POSÍLÁME VZKAZ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY !

MOHLO BY SE STÁT, ŽE ČESKÝ ZEMĚDĚLEC BUDE JEN LEVNÁ PRACOVNÍ SÍLA A NAŠE HRANICE PŘESTANOU DE FACTO EXISTOVAT !

NESOUHLASÍME S TÍM, ABY CIZINCI REGISTROVANÍ JAKO ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ MOHLI NAKUPOVAT PŮDU OD KVĚTNA TOHOTO ROKU ! JSME V EU, ALE JAKO NEROVNOPRÁVNÝ ČLEN !

MĚLI BY JSTE SI TO, VY VŠICHNI NÁMI VOLENÍ, A KTEŘÍ O NÁS V NÁŠ NEPROSPĚCH ROZHODUJETE, PŘÍŠTÍ TÝDEN PŘI HLASOVÁNÍ UVĚDOMIT !!!

Marie Široká

předsedkyně

Konopářský svaz České republiky