Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Možnosti pěstování energetických plodin – pozvánka

13/03/07

Možnosti pěstování energetických plodin – pozvánka http://www.csopvlasim.cz/clanek.phtml?id=503 Český svaz ochránců přírody Vlašim a Polabské ekocentrum, regionální kancelář v Nymburce Vás srdečně zvou na seminář Možnosti pěstování energetických plodin nejen pro zemědělce Nymburk, čtvrtek 29. 3. 2007 Místo konání: Polabské ekocentrum, regionální kancelář, Tyršova 172, 288 02 Nymburk PROGRAM: 8.30 h. – Ing. Václav Sladký, CSc. […]

Možnosti pěstování energetických plodin – pozvánka

http://www.csopvlasim.cz/clanek.phtml?id=503

Český svaz ochránců přírody Vlašim a Polabské ekocentrum, regionální kancelář v Nymburce Vás srdečně zvou na seminář

Možnosti pěstování energetických plodin
nejen pro zemědělce

Nymburk, čtvrtek 29. 3. 2007

Místo konání: Polabské ekocentrum, regionální kancelář, Tyršova 172, 288 02 Nymburk

PROGRAM:

8.30 h. – Ing. Václav Sladký, CSc. (Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha 6 – Ruzyně)
EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ SETÉHO
Stará kulturní rostlina se vrací na pole Evropy a do průmyslových podniků. Ekonomika a perspektiva pěstování v ČR.

9.30 h. – Ing. Petr Jevič, CSc. (Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha 6 – Ruzyně)
ENERGETICKÉ OBILÍ
Současná nízká cena zrnin dovoluje vyrobit energii levnějším způsobem než z topného oleje nebo lisovaných biopaliv. Základní etické aspekty, možnosti a hranice uplatnění energetického obilí jako zdroje tepelné energie. Fyzikálně-chemické vlastnosti a stav spalovací techniky využívající obiloviny.

10:30 h. – PŘESTÁVKA

10.45 h. – Ing. Vlasta Petříková, DrSc. (CZ Biom – České sdružení pro biomasu)
PĚSTOVÁNÍ KRMNÉHO ŠŤOVÍKU PRO ENERGETICKÉ ÚČELY
Vedlejší produkty zemědělství (dřevní odpady, sláma, …) je třeba pro energetické účely využívat v první řadě – jsou méně nákladné než přímá záměrná produkce biomasy. Bez cíleného pěstování vybraných energetických bylin se však neobejdeme. Shrnutí sedmiletých zkušeností produkce krmného šťovíku.

11.45 h. – Tomáš Bohata (Konopářský svaz České republiky)
KONOPÍ SETÉ – STŘEDOEVROPSKÁ TRADICE A PŘEDSUDKY
Při vyslovení slova „konopí“ si zkratkovitě vybavíme drogu, marihuanu. Jaké jsou příčiny našeho mylného pohledu na konopí, když v naší krajině žije konopka a mezi nejnavštěvovanější zámky středních Čech patří Konopiště, kterým dalo konopí jméno?

12.45 h. – DISKUSE, OBĚD (předpokládaný konec ve 14.00 h.)

Pro účastníky bude připravena tématická literatura.

Účast na semináři je pro účastníky zdarma, oběd a drobné občerstvení zajištěno.
Přihlásit se můžete nejpozději do 26. 3. 2007 na níže uvedených kontaktech.

Kontakt, přihlášky, bližší informace: Jan Urban, ekoporadce, tel.: 317 845 169 nebo 317 845 965, e-mail: jan.urban@csop.cz

Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Polabské ekocentrum, regionální kancelář v Nymburce, se nachází v centru Nymburka nedaleko náměstí Přemyslovců.

Konopářský svaz České republiky 13.3. 2007