Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Topit biomasou je nejen ekologické, ale má to své nesporné výhody

15/01/07

Topit biomasou je nejen ekologické, ale má to své nesporné výhody O tématu plnohodnotného využití biomasy jako paliva se poslední dobou mluví stále častěji a hlasitěji. Pojem biomasa nalézáme nejen na stránkách odborných časopisů, ale stále častěji i na stránkách novin. Biomasu lze definovat jako hmotu organického původu, tedy vše, co roste a žije. Obecně […]

Topit biomasou je nejen ekologické, ale má to své nesporné výhody

O tématu plnohodnotného využití biomasy jako paliva se poslední dobou mluví stále častěji a hlasitěji.

Pojem biomasa nalézáme nejen na stránkách odborných časopisů, ale stále častěji i na stránkách novin.

Biomasu lze definovat jako hmotu organického původu, tedy vše, co roste a žije. Obecně jde o zcela obnovitelný zdroj, který svým přirozeným způsobem dokáže každoročně vyprodukovat takové množství, které by stačilo k výrobě veškeré dnes spotřebovávané energie.V souvislosti s energetikou rozumíme biomasou ekologické palivo, a máme tím na mysli nejčastěji dřevo a dřevní odpad, ale i rostliny a jiné zemědělské produkty či zbytky. „Využití biomasy v energetice bude čím dál zajímavější, protože zdroje fosilních paliv nejsou nekonečné. Velmi významný je také fakt, že biomasu lze spalovat prakticky bez negativních dopadů na ekologickou rovnováhu -tzv. skleníkový efekt. Je to dáno tím, že množství CO2, které se uvolňuje při spalování biomasy, je totožné s množstvím CO2, které biomasa spotřebuje pro svůj růst. Tato „rovnice“ neplatí pro žádný dnes běžně využívaný zdroj tepelné energie,“ tvrdí manažer společnosti Hamont Jiří Tragan.

Abychom však mohli biomasu ekologicky využívat jako palivo, je nutné používat speciálně upravená zařízení (kotle), ve kterých ji bude možno účinně spalovat. V neupravených topeništích pro fosilní paliva je sice spalování dřeva (případně jiné formy biomasy) technicky možné, ale je spojeno jak s jejich nepřijatelně nízkou účinností, tak s emisemi ekologicky nežádoucích produktů v důsledku nedokonalého spalování. Na trh přicházejí různé firmy se zařízeními, která mají více či méně účinné systémy pro spalování biomasy. V kotlích, které bezpečně a spolehlivě řeší problém spalování, by se měla dát spalovat jak štěpka, tak peletky, dřevěná drť, hobliny, piliny či dřevěné brikety, ale také „agropeletky“, plevy a zbytky ze zemědělské výroby.

Zdroj: Silvarium, 15.01.2007

http://www.agris.cz/detail.php?id=151865&iSub=518

Konopářský svaz České republiky