Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Martin Bursík ke zdanění paliv a odklonu od ropy

19/09/06

Martin Bursík ke zdanění paliv a odklonu od ropy.
stenozáznam projevu Martina Bursíka v Poslanecké sněmovně z 15.9.06 k tématu zdanění motorových paliv jako ekonomického nástroje podpory alternativních paliv a postupného odklonu od ropy.

Martin Bursík ke zdanění paliv a odklonu od ropy.

Stenozáznam projevu Martina Bursíka v Poslanecké sněmovně z 15.9.06 k tématu zdanění motorových paliv jako ekonomického nástroje podpory alternativních paliv a postupného odklonu od ropy.

Projev Martina Bursíka ve Sněmovně dne 15.9.2006

Pane předsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dobrý den. Budu v příspěvku věcný a zavazuji se, že nepoužiji slovo ČSSD, ani slovo ODS.

Já bych se rád vyjádřil k tématu motorových paliv a zdanění motorových paliv a také krátce k tématu tabákových výrobků. Předně z debaty, jak jí tady sledujeme a potichu to konzultuji s kolegy, tak máme trochu starost z toho, že debata se nese v poloze tak, jako kdyby spotřební daň byla cílem. A skutečně, jestliže předkládá ten zákon Ministerstvo financí, tak spotřební daně jsou cílem naplnit příjmovou stránku státního rozpočtu. Ale spotřební daně jsou také nástrojem. Je to ekonomický nástroj a konkrétně mluvíme-li o spotřebních daních u motorových paliv, tak je to ekonomický nástroj, který nám pomáhá diferenciací spotřebních daní uplatnit na trhu alternativní paliva, která snižují naši závislost na ropě, která snižují emise skleníkových plynů a která nám tudíž umožňují, abychom žili kvalitnější život, protože se snižují emise znečišťujících látek.

Tohle v té debatě tady vůbec neslyším. Trochu mám obavy z toho, že politiku vytváření pozitivního ekonomického a právního prostředí pro uplatňování alternativních paliv v České republice vlastně vytváří Ministerstvo financí. Takhle to vypadá podle toho, jak sem ten zákon přichází a trochu to tak vypadá i podle této debaty. Jedním z dokladů tohoto faktu, který považuji za neblahý, je to, že nemáme jako Česká republika strategie v oblasti prosazování biopaliv a alternativních paliv v dopravě. Jediné, co máme a co přijala vláda, je program podpory alternativních paliv v dopravě – stlačený zemní plyn. Máme poměrně jasno v zemním plynu. Stabilizovali jsme spotřební daň u zemního plynu do roku 2020. Vláda uzavřela dobrovolnou dohodu s plynárenskou společností. O tom tady byla řeč, to říkal zpravodaj zákona.

Myslím si, že Poslanecká sněmovna by buď měla umožnit ten luxus a strategickou věcnou debatu tady vést a na základě toho, co chceme, poté rozhodnout o tom, jaké budou spotřební daně a nebo na to jít ještě ambiciózněji a jít do zákonů. Belgie přijala zákon na podporu biopaliv a od toho roku v Belgii a vlastně od roku příštího najdete 7 % bioethanolu v benzínu a najdete tam 3, 37 % metylesteru řepkového oleje v bionaftě a najdete tam také podporu čistého za studena lisovaného řepkového oleje. V Rakousku, když teď natankujete naftu, tak to ani nevíte, ale máte už v ní 4, 5 % metylesteru řepkového oleje. Ve Švédsku u stojanů najdete benzín, který má 40 %, 60 a 80 % bioethanolu. Švédsko má svůj akční plán, podle kterého v roce 2015 bude nezávislé na ropě. Automobilka Saab už uvolnila studii, kde má automobil, který dokáže jezdit na stoprocentní bioethanol.

My tady máme zaparkovaný automobil před domem, před Poslaneckou sněmovnou, aby byl dostatečný vážený k budově, a ten jezdí na stoprocentní za studena lisovaný řepkový olej. Jde to, ale je pro to potřeba vytvořit ekonomické a právní prostředí. Zákon o spotřebních daních je právě ta platforma, kterou můžeme vytvořit to správné ekonomické prostředí. V Evropské unii mají dva programové dokumenty Bílá a Zelená kniha zabezpečení dodávek energií a dopravy. Obě dvě knihy počítají s tím, že členské státy do roku 2020 nahradí 20 % benzínu a nafty alternativními palivy. Polovinu z toho by měl tvořit stlačený zemní plyn, dalších zhruba 30 % biopaliva a část z toho už bude také tvořit vodík. Evropská komise také přijala v roce 2003 směrnici 30 o biopalivech, která ukládá členským státům, že 5, 75 % energetického obsahu benzínu a nafty bude nahrazeno biopalivy. Zároveň Evropská komise přijala akční plán pro biomasu.

Co se týká strategických dokumentů nějakého směřování Evropy, filozofie, jak postupně vystupovat ze závislosti na ropě a nahrazovat ropu alternativními palivy, Evropská unie v tomhle udělala poměrně dost.

***

(11.10 hodin)

(pokračuje Bursík)

Když se podíváme na Českou republiku, v České republice můžeme období od roku 1989 rozdělit na dvě etapy. První etapa je před vstupem do Evropská unie, druhá po. Před vstupem do Evropská unie jsme zde měli éru podpory metylesteru řepkového oleje – podporovalo se přímo pěstování pro nepotravinářské účely. Výsledkem byla situace, kdy na 500 čerpacích stanic bylo možno načerpat bionaftu. Bionafta byla vlastně směs 31 % metylesteru řepkového oleje a zbytek byla nafta. Bylo to poměrně atraktivní, protože cena byla o dvě koruny nižší. Vstupem do Evropská unie se snížila daň z přidané hodnoty z 5 % na 19 % a celý tento trh se zhroutil. Po vstupu do Evropská unie vláda začala pracovat na podpoře jiného typu biopaliva na podporu bioetanolu a celý projekt skončil zatýkáním, žalobami. Tento příběh znáte.

Proč o tom mluvím? To, co nám nyní předložilo Ministerstvo financí, je návrh, který ruší sníženou spotřební daň u bionafty, spotřební daň, která byla snížena dokonce na základě žádosti Ministerstva zahraničních věcí u Evropské komise, kdy jsme požádali o povolení státní podpory za účelem podpory biopaliv, a Evropská komise nám v červnu 2004 povolila na období šesti let sníženou spotřební daň na 6866 korun na tisíc litrů u bionafty, čili směs metylesteru řepkového oleje a nafty, ale co nám je navrhováno, je vlastně útěk od tohoto, co jsme vyjednali. My se vlastně vzdáváme snížení ekonomického nástroje ve prospěch podpory bionafty. Ministerstvo financí navrhuje, aby spotřební daň na bionaftu byla stejná jako na klasickou minerální naftu. Nezlobte se, ale toto skutečně není podpora biopaliv, tohle skutečně není odklon od ropy, jak jsme si mohli přečíst v dokumentech před volbami. Pevně věřím, že to je omyl.

Ale co hlavně chci zdůraznit a proč zde vystupuji, je argumentace pro to, aby návrh zákona byl přikázán výboru pro životní prostředí. O to bych vás rád požádal. Proč zde vystupuji, je to, že alternativní paliva není pouze bioetanol nebo metylester řepkového oleje vmíchaný v poměru 31 : 69. To jsou za studena lisované oleje, bioplyn, na který u nás nemáme vůbec vytvořené prostředí. To není jen stlačený zemní plyn, ale je to i zkapalněný zemní plyn, to je technologie biomastu liqid(?), která už běží v Rakousku. My si musíme vlastně identifikovat typy biopaliv a alternativních paliv a udělat to politické rozhodnutí, jestli je budeme formou spotřební daně podporovat, nebo ne.

Doposud politika České republiky tak nějak samospádem byla taková, že vždy podíly biosložek měly nulovou spotřební daň. Já bych pro to velmi pleedoval. My se pokusíme navrhnout přes výbor pro životní prostředí komplexní pozměňovací návrh – samozřejmě vypočítáme dopady do státního rozpočtu. Ale jestli by bylo možné, abychom se jako poslanci dívali na ten návrh nikoli jako na cíl spotřební daně, ale jako na nástroj pro to, abychom rozvinuli na českém trhu s motorovými palivy i biopaliva a jiná alternativní paliva.

K tabáku už nebudu mluvit, protože mluvím dlouho. V podstatě to řekl věcně David Rath.

K panu Doktorovi – jenom bych upozornil na jednu věc. Návrh, který jste zde předložil – na snížení spotřebních daní u benzínu o 1, 30 koruny a 0, 30 koruny u nafty – podívejte se do směrnice 96/2004 o zdanění energií. Když se na to podíváte, zjistíte, že váš návrh je nižší, než jsou minimální sazby spotřebních daní. O to se zde s vámi vsadím – o nějakou dobrou láhev francouzského červeného vína – protože jsem 14 let pracoval na ekologické daňové reformě a vím, protože záleží na přepočtu koruny a eura vždy k 1. říjnu daného roku. My jsme v tuto chvíli plus minus na minimálních sazbách daní. Vsadím se s vámi o tu láhev, že 1, 30 koruny – garantuji vám, že jdeme pod minimální sazby spotřebních daní, že bychom museli k 1. lednu 2008 zase skákat zpět. Děkuji za pozornost.

Zdroj:  Strana zelených 18. 9. 2006