Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

KVĚTENA ČR

04/08/06

KVĚTENA ČR
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=185

konopí seté

Cannabis sativa

konopa siata | Marijuana

konopovité / Cannabaceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 80-150 cm vysoká bylina s přímou v horní části krátce větvenou lodyhou. Listy ve střední části lodyhy dlanitě 5-7četné, lístky kopinaté, hrubě zubaté, nejvyšší listy většinou 3četné s čárkovitými lístky. Dvoudomé rostliny. Samičí rostliny (nazývané konopí hlavaté) větší než rostliny samčí (nazývané konopí poskonné) a dále více olistěné a s tmavěji zbarvenými listy. Samčí květenství je latnaté, samičí je úžlabní. Samčí žlutavé květy jsou 5četné narozdíl od samičích tmavozelených květů. Plodem je nažka.

Místa výskytu:
Jedná se o tradiční pěstovanou rostlinu. V Evropě se pěstuje na hlinitých půdách, převážně v nejteplejších oblastech. Ojediněle dochází ke zplaňování podél polí, cest a silnic. Původem je konopí ze Střední Asie, odkud se však pěstováním rozšířilo po celém světě.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Konopí je prastará kulturní rostlina, jejíž využití je známo už ze starověku. Je opředeno různými mýty a pověrami. Díky látkám, které obsahuje – zejména delta-9-tetrahydrokannabinol neboli THC– se využívá konopná pryskyřice k produkci drog (hašiš a marihuana) a proto je tato bylina jednou z nejznámějších rostlinných drog vůbec. Někdy je konopí řazeno dle míry rizikovosti dané drogy mezi tzv. měkké drogy. Žlutavá pryskyřice je vytvářená žláznatými listeny a samičími květy. Množství účinných látek se mění v závislosti na růstu rostliny a jejím stáří. Droga chutná kořenně a má charakteristickou aromatickou vůni.

Rozlišujeme dvě základní formy drogy z konopí – marihuanu a hašiš. Marihuana (někdy rozlišovány dva druhy – bhang a ganja) jsou sušené listy a samičí květenství a užívá se kouřením. Hašišem nazýváme vlastní pryskyřici, která se také kouří nebo se zní vyrábějí různé poživatiny. Účinek drogy spočívá v navození stavu opojení, při kterém dochází k vytváření příjemných iluzí, to vše při zachování vědomí. Dochází ke snížení motorických funkcí, k halucinacím, především zrakovým, ale také zvukovým a k navození slastného vzrušení, po kterém je člověk v apatii.

Užívání konopí je jako každé jiné užívání drog nebezpečné. Je sice méně návykové než užívání alkoholu nebo cigaret, může se však u konzumenta vyvinout psychologický návyk na drogu. Při kouření marihuany se do těla dostává více dehtu a karcinogenních látek než při kouření tabáku, což může vyvolat těžké zdravotní problémy. Kouření marihuany sice podporuje srdeční funkci, avšak může u lidí s poruchou oběhové soustavy vyvolat zdravotní problémy.

Konopí má však daleko větší význam mimo drogovou oblast.

V poslední době často slýcháme o znovuoživění využití konopí v lékařství. Již dříve se užívalo konopí např. jako anestetikum, prostředek tišící bolest, popřípadě pro podporu trávení. V 19. století bylo konopí užíváno v lékařství při svalových křečích a při revmatismu. Je známo, že i královna Viktorie užívala konopí při menstruačních potížích. V současnosti v některých zemích (např. USA, Německo, možná v brzké době i Velká Británie) jsou již přípravky z konopí používány znovu legálně jako lék, např. při onkologických onemocněních, při poruchách pohybového ústrojí nebo při léčbě roztroušené sklerózy. V České republice je využití konopí jako léčebného prostředku stále zcela podceňováno.

Konopí se však pěstuje hlavně pro zpracování vlastní rostlinné masy. Ze stonku se získávají pevná vlákna, která jsou vhodná pro výrobu pytloviny, plachtoviny, koberců, sítí, tkaných řemenů a hlavně pevných a odolných lan. Takové výrobky jsou odolné jak proti mechanickému namáhání, tak i proti vlhkosti a hnilobě. Z krátkých vláken – koudele – se vyrábějí provazy a izolační technický materiál (např. těsnění topení). Semena bohatá na bílkoviny a vitamin E obsahují velké množství oleje. Olej se využívá k technickým účelům – např. v mydlářství, dále také ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu. Semena mají výborné využití jako krmivo pro ptáky. Z konopí je možné vyrábět i papír a v neposlední řadě je konopí díky svému vzrůstu vhodnou plodinou k produkci biomasy.

Konopí seté pěstované pro technické účely – někdy také nazývané tzv. technické konopí – obsahuje pouze malé množství látky THC obvykle méně než 0,2%. K výrobě drog se používá jiný druh konopí – k. indické (Cannabis indica), které obsahuje více než 0,2% THC.

 

levy horni konec

levy dolni zacatek

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pěstováná rostlina

Půda: hlinito-rašelinná

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 31.8.2003

levy dolni konec

udaje konec

obrazky zacatek

obrazky konec

 
Zdroj: