Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ!!!

22/05/06

UPŘESŃUJÍCÍ ZPRÁVA PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ – PRO ŽADATELE O DOTACE na pěstování a zpracování konopí setého pro rok 2006


UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ!!!


UPŘESŃUJÍCÍ ZPRÁVA PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ  – PRO  ŽADATELE  O DOTACE  na pěstování a zpracování konopí setého  pro rok 2006:


Na základě množících se dotazů , jak je to s doložením  požadovaných originálních dokladů  uznávacího listu  o uznání osiva a návěsky z obalů (pytlů)  ohledně  povinnosti  žadatele – pěstitele  konopí setého –  kdy je žadatel  povinen   dle  Příručka pro žadatele na SAPS, TOP-UP, LFA 2006   k Žádosti připojit: Uznávací list  o uznání osiva včetně návěsky  z obalů  – jsme  požádali SZIF o upřesnění formulace  této příručky a upřesnění formulace v  interních metodických pokynech  pro ZA-PÚ a uvádíme  odpověď Samostatného tiskového oddělení SZIF: 


DOTAZ:


Příručka pro žadatele na SAPS, TOP-UP, LFA 2006   


cituji:


   – pokud žadatel pěstuje konopí atd. je povinen k Žádosti připojit: uznávací list  o uznání osiva včetně návěsky  z obalů  –  dotaz –  musí tedy pěstitel, aby měl nárok na dotace, doložit originál dokladu  certifikovaného osiva ? Nebo stačí kopie, případně notářsky ověřená kopie certifikovaného osiva? 

A za druhé, jak je to s doložením  návěsky z obalu? Pokud např. z jednoho pytle  bylo dodáno osivo např. dvěma zájemcům?  Stačí i v tomto případě kopie té návěsky?

Citace z dopisu  SZIF  ze dne 18. května 2006:


Dobrý den,

dle poskytnutých informací z Ministerstva zemědělství ČR, stačí pro žadatele o dotaci mít úředně ověřené kopie všech dokladů, které popisujete ve svém dotazu.

 

S pozdravem

Ing. Monika Miškovská
Samostatné tiskové oddělení

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
tel.: 222 871 668
fax: 222 871 644
e-mail:Monika.Miskovska@szif.cz


Zdroj: SZIF 18.5. 2006


Konopářský svaz České republiky 22. 5.2006