Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Zpráva ze semináře na Toulcově dvoře v Praze, zaměřeného na pěstování a využití konopí setého v České republice rok 2006.

07/04/06

Ve středu 29. března se v bývalých stájích hostivařského Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy hlavního města Prahy konal odborný seminář s názvem „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“.

 

Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“
Ve středu 29. března se v bývalých stájích hostivařského Toulcova dvora – Střediska ekologické výchovy hlavního města Prahy konal odborný seminář s názvem „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“. Pořádajícímu Konopářskému svazu České republiky (KSČR) se podařilo těsně před blížící se zemědělskou sezónou sezvat takřka všechny české konopáře, nechyběl ani zástupce ze Slovenska. Místa v sále tak byla zaplněna téměř do posledního. Kromě toho byla přímo na semináři k vidění celá řada v současnosti dostupných konopných produktů – od panenského oleje, chleba a piva přes kosmetiku a textil po stavební materiály a plasty. Je však třeba konstatovat, že bylo-li cílem semináře informovat zemědělskou veřejnost o perspektivách konopného hospodářství v roce 2006, minul se účinkem. S tajícím sněhem začali mít zemědělci jiné starosti a v sále jich tak sedělo poskrovnu.


Úvod patřil předsedkyni KSČR Marii Široké, která přivítala přítomné, krátce představila přednášející a tlumočila omluvu těch, kteří nemohli přijít. Pak seznámila s okruhy činnosti KSČR a vyzvala ke společnému postupu při tlaku na příslušné instituce rozdělující dotační tituly usilující o změnu systému plateb (na platby zálohové).


Po ní dostal slovo ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby Chomutov. Zrekapituloval své bohaté zkušenosti s pěstováním konopí na Lounsku (poprvé vyzkoušel konopí jako rekultivační plodinu již před rokem 1989 na popelištích v okolí Chomutova, později, v letech 2002 až 2004, byl s 200ha největším pěstitelem v republice), zdůraznil spojitost konopářství se snahou o zvrácení negativní bilance oxidů uhlíku a seznámil přítomné s metodickým postupem zaručujícím úspěšné pěstování technického konopí v podmínkách České republiky. Ing. Honzíka vystřídal majitel konstrukční kanceláře TEBECO ing. Petr Bednář, který krátce informoval o probíhajícím vývoji sklizňových a posklizňových technologií. Na něj navázal ing. Josef Benedikt – pěstitel a zároveň prvozpracovatel konopných stonků z Chlumu u Rakovníka, který společně se zástupcem Jihočeských strojních dílen České Budějovice Miloušem Hévrem představil dosud jediný funkční prototyp jejich farmářské tírenské linky. Ing. Václav Sladký zkušený pracovník Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze – Ruzyni pak pohovořil o aktuálním stavu pěstování konopí setého v České republice a v zahraničí. Zdůraznil přitom nevyužité zpracovatelské kapacity domácího automobilového a papírenského průmyslu a vyzval ke společnému postupu při jejich naplňování domácí surovinou. Jeho výzvu podpořil rovněž zkušený jihočeský konopář, v současnosti zaměstnanec firmy Hemp-production CZ Horst Lampert. Dále na semináři vystoupil i jeden ze dvou současných licencovaných dovozců certifikovaného konopí setého, ing. Vaculík ze společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Seznámil účastníky se současnými šlechtěnými odrůdami a jejich cenami a zároveň v krátkosti zmínil i zásady pěstování a sklizně konopí setého. Poslední vystoupení před přestávkou na oběd zajistil spolupracovník ing. Benedikta, ing. Václav Lapka, který představil jeden z produktů této dvojice – brikety z konopného pazdeří – a ukázal tak jeden z možných směrů budování soběstačného zemědělského provozu.


Po přestávce následoval improvizovaný program: vystoupení Radka Huťy (spalování biomasy), ing. Tošovské z MZE (dotační programy v ČR a EU) i ing. Tomáše Vyšohlída (podpory PGRLF) nahradila prezentace zástupců firmy Parenteral – výrobce zdravotní konopné kosmetiky z Hradce Králové a krátké vystoupení ing. Antonova ze společnosti InnoTex Dvůr Králové nad Labem. Firma Parenteral působí na českém trhu rok a půl. Kvalitou svých přípravků se však podle slov Mudr. Skalického řadí na světovou špičku. Důvodem je jedinečný způsob získávání konopného oleje: namísto tradičního lisování za studena používá firma mechanickou extrakci pomocí CO2. Výsledkem je vyšší obsah výživových látek (esenciálních kyselin), nižší obsah bílkovin (a tudíž větší trvanlivost oleje bez použití konzervantů) a především unikátní výskyt kyseliny arachinové. Firma plánuje použití konopného oleje jako vstupní suroviny pro náhražku krevní plazmy, dále pracuje na vývoji speciálních zdravotních obvazů z konopných vláken a uvažuje i o využití pazdeří jako podestýlky pro zvířata.


Podobně královehradecký InnoTex patří ke světové špičce v oblasti zušlechťování přírodních vláken a tkanin s maximálním respektem k životnímu prostředí. Ing. Antonov upozornil posluchače na bohaté zkušenosti firmy s použitím enzymatických přípravků pro separaci a zjemňování (kotonizaci) konopného vlákna.


Oficiální program vystřídala neformální diskuze, v níž dominovala vůle po spojeném úsilí českých konopářů. Konopářství – tento obrozující se obor hospodářské činnosti – čeká podle všeho v nejbližších letech celosvětový dynamický rozvoj. Právě na schopnosti jeho nositelů spolupracovat, sdílet znalosti a zkušenosti a navzájem se podporovat bude bezesporu ve velké míře záviset úspěch jejich tažení za záchranu českého venkova, průmyslu a životního prostředí jako takového proti početnějším a kapitálově silnějším odpůrcům obnovitelných zdrojů.


Zprávu  připravil  Michal Ruman, o. s.  Konopa 


Konopářský svaz České republiky duben 2006


Příloha : konopinka.jpg [jpg ; 204298 bytů]