Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

UPOZORNĚNÍ PRO PĚSTITELE TECHNICKÉHO KONOPÍ – OHLAŠOVACÍ POVINNOST

21/04/06

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí. Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace Celní správy ČR pro osoby pěstující mák setý nebo konopí


http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Tiskove-centrum/Verejna-oznameni/Ostatni/Informace-cs-mak-sety-konopi.htm  • Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší, než 100 metrů čtverečných ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   • vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři stanoví vyhláška č. 151/2005 Sb. (Sbírka předpisů – Částka 57, účinnost vyhlášky od 26. dubna 2005)

 


Postup při vyplňování a použití formulářů při plnění ohlašovací povinnosti


 


Plnění ohlašovací povinnosti


Mák setý


Konopí seté


Do konce května


Příloha č. 1


Příloha č. 1 MS WORD


Příloha č. 2


Příloha č. 2 MS WORD


V průběhu vegetace a sklizně


Příloha č. 3


Příloha č. 3 MS WORD


Příloha č. 4


Příloha č. 4 MS WORD


Do konce prosince


Příloha č. 5


Příloha č. 5 MS WORD


Příloha č. 6


Příloha č. 6 MS WORD


 


seznam celních úřadů a jejich územní působnost stanoví Příloha č. 2 a Příloha č. 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky


ZDE si můžete vyhledat celní úřad včetně adresy, kontaktních údajů a dalších informací.


Informace pro osoby pěstující mák setý, které do konce kalendářního roku 2005 nedokončí proces sklizně máku setého


Nedokončeným procesem sklizně máku setého se rozumí případ, kdy osoba, která v kalendářním roce 2005 pěstovala mák setý a konopí na ploše větší než 100 metrů čtverečných (dále jen „osoba“), sklizeň máku provedla metodou tzv. dvoufázové sklizně a je zřejmé, že do konce kalendářního roku 2005 nebude uskutečněna druhá fáze sklizně, tj. oddělení semene máku setého od makoviny.
Pro osoby, které nedokončí proces sklizně do konce kalendářního roku 2005, stanovuje Generální ředitelství cel pro účely splnění ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o návykových látkách“), na základě stanoviska od Ministerstva zdravotnictví a s přihlédnutím k ustanovení § 43 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. b) zákona o návykových látkách následující.


Osoba pěstující mák setý uvede v kolonce 18 a 19 formuláře (příloha č. 5 Vyhlášky č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři) údaj odpovídají kvalifikovanému odhadu množství sklizené makoviny a množství sklizeného semene máku setého a skutečnost, že se jedná o odhad vyznačí v kolonce 13 formuláře. Kvalifikovaný odhad může provést sama osoba a při jeho provádění lze vycházet i ze statistických údajů z oblasti pěstování máku setého z předcházejících kalendářních let.
Po dokončení procesu sklizně, nejpozději však do 15.března 2006, je osoba povinna předat v souladu s ustanovením § 29 písm. c) zákona o návykových látkách doplňující hlášení, v kterém v kolonce 18 a 19 formuláře uvede skutečné údaje o množství sklizené makoviny a množství sklizeného semene máku setého a do kolonky 13 formuláře uvede velkými tiskacími písmeny údaj „DOPLŇUJÍCÍ HLÁŠENÍ“ a evidenční číslo z kolonky A hlášení, které osoba předala celnímu úřadu podle § 29 písm. c) zákona o návykových látkách a ke kterému se doplňující hlášení vztahuje.


Generální ředitelství cel upozorňuje, že nesplnění ohlašovací povinnosti podle ustanovení  § 29 zákona o návykových látkách, popřípadě uvedení nepravdivých údajů v hlášení může být příslušným celním úřadem klasifikováno podle zákona o návykových látkách jako spáchání přestupku (§ 39) nebo správního deliktu (§ 36 odst. 5). 

FulltextContentEnd.{461F0D45-9FBA-4de8-A9CD-A4FBD7C16253} Footer je vykreslovano na konci obsahove casti