Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006

08/03/06

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 vychází ze Státní energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády č. 211 ze dne 10. března 2004 a zároveň naplňuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program).

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006


Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 vychází ze Státní energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády č. 211 ze dne 10. března 2004 a zároveň naplňuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program). Národní program je definován zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlašuje se na čtyřleté období. Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Státní program je pak rozpracováním Národního programu pro rok 2006 k naplňování cílů Státní energetické koncepce.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 byl schválen vládou v souladu s úkoly uloženými v usnesení vlády č. 1105 ze dne 10. listopadu 2004.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných drojů energie pro rok 2006 – část B (doc, 99 kB) 

 

Zdroj: MŽP ČR