Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PGRLF podpory pro rok 2006

30/03/06

Tiskové zprávy
Obsah tiskových zpráv:
PGRLF, a.s. bude v roce 2006 podporovat investice strojů
Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s. se zatím nezmění

PGRLF podpory pro rok 2006


Tiskové zprávy


Obsah tiskových zpráv:

PGRLF, a.s. bude v roce 2006 podporovat investice strojů
Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s. se zatím nezmění


 PGRLF, a.s. bude v roce 2006 podporovat investice strojů


Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. bude v roce 2006 podporovat zejména úvěry na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále OP).


Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP nebudou dočasně v roce 2006 poskytovány podpory z OP na investice, opatření investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu. Jde zejména o tyto položky: traktory, secí stroje, sklízecí mlátičky, sklízeče cukrovky, stroje podporující technologie minimálního zpracování půdy, zabudované linky a technologické systémy pro skladování zemědělských produktů (objemových krmiv), adaptéry ke sklízecím mlátičkám. Přesný seznam přijatelných položek OP najdete na www.szif.cz.


V ČR by tak v roce 2006 neměla existovat zemědělská investice, která by nemohla být při splnění základních podmínek podpořena buď prostřednictvím OP, nebo PGRLF, a.s. Podpory se nesmí překrývat.


PGRLF se za dobu svého působení stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství a je českými zemědělci kladně hodnocen a využíván. PGRLF během 12ti let své činnosti poskytl záruky v rozsahu cca 30 mld. Kč. a umožnil tak čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu téměř 100 mld. Kč. Jeho úloha se nikterak nezmenšuje ani v dnešní době, kdy PGRLF umožňuje zajišťovat potřebné investice do zemědělského majetku, které jsou pro zemědělský resort neustále vysoce potřebné. Od jeho zřízení bylo vyřízeno téměř 25 tis. případů a vyplaceno 17,2 mld. Kč na podporách úrokového zatížení a přiznány garance.


30.01.2006


Systém poskytování podpor z PGRLF, a.s. se zatím nezměníNa základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále NKÚ) se objevily informace, že podle zákona Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále PGRLF, nebo PGRLF, a.s.) nemůže rozdělovat státní podporu. Chtěli bychom sdělit, že činnost PGRLF vychází z usnesení vlády z roku 1993, na základě kterého byl založen a své poslání v tomto směru plní.


Ujišťujeme zejména všechny klienty a partnery PGRLF, že pokud parlament, nebo vláda nerozhodne jinak, bude PGRLF, a.s. pokračovat v nastaveném právním režimu. O jakýchkoli případných změnách budeme včas veřejnost informovat. Zatím jsou zjištění a náměty NKÚ předmětem jednání vlády. Budou se hledat právní i jiné odborné názory, tak, aby celá situace byla vyřešena s ohledem na potřebu zachování a dalšího rozvoje stávajícího systému podpor PGRLF.


Všechny programy PGRLF jsou notifikovány v rámci přístupových smluv k EU minimálně do 31. 12. 2007.


Je zde důležité připomenout, že PGRLF se za dobu svého působení stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství a je českými zemědělci kladně hodnocen a využíván. Pomohl zejména v těžkých dobách začátků soukromého podnikání, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly úvěry od bank dostupnou formou zajištění zejména rozšířené produkce. PGRLF poskytl záruky v rozsahu cca 30 mld. Kč. a umožnil tak čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu téměř 100 mld. Kč. Jeho úloha se nikterak nezmenšuje ani v dnešní době, kdy PGRLF umožňuje zajišťovat potřebné investice do zemědělského majetku, které jsou pro zemědělský resort neustále vysoce potřebné. Za 10 let bylo vyřízeno téměř 25 tis. případů, vyplaceno 17,2 mld. Kč na podporách úrokového zatížení a přiznány garance.


Všechny námi provedené výměny spolupracujících institucí, personální rekonstrukce statutárních orgánů, organizační i personální změny uvnitř PGRLF včetně kontrolních akcí a konečně plánovaného auditu mají jeden základní cíl: ubezpečit sebe i ostatní zodpovědné instituce, že všechny procesy týkající se správy peněžních prostředků i cenných papírů, se kterými PGRLF hospodaří, probíhají transparentně a jsou pod dostatečnou kontrolou.


Šetření NKÚ provedené v PGRLF v roce 2005 jsme uvítali, a to vzhledem k tomu, že výsledky obvykle přispívají ke zlepšení činnosti a fungování kontrolovaných institucí.


10.01.2006


Zdroj: PGRLF  2006


AKTUALITY:


najdete v záložce STATISTIKY > POSKYTNUTÉ PODPORY seznam příjemců podpor PGRLF, a.s. Více.


  • Představenstvo PGRLF, a.s. rozhodlo o změně výše podpory pro program Podpora pojištění pro rok 2006. Více.
  • Nově poskytuje úvěry s podporou PGRLF, a.s. v rámci programu PŮDA Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb. Seznam spolupracujících bank najdete zde. valenta-konec
  • Závěr představenstva PGRLF, a.s. ze dne 7. března 2006 k problematice převodu vlastnického práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva jako jistícího instrumentu za poskytnutý úvěr. Více.
  • Ve dnech 2. – 6. 4. 2006 se v Brně uskuteční Veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA. Přijďte nás navštívit na náš informační stánek. Těšíme se na Vás!
  • O podporu nákupu soukromé půdy v rámci programu Půda požádalo ke dni 16. 3. 2006 488 zájemců – z toho 348 má smlouvu o dotaci části úroku z úvěru a 68 příslib dotace. Celková výměra nakupované půdy u schválených žádostí činí v tuto chvíli zhruba 20 670 hektarů.

  •