Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Možnosti čerpání dotačních prostředků pro rok 2006

30/03/06

Možnosti čerpání dotačních prostředků pro rok 2006 a souhrnná informace o pěstování konopí setého v roce 2005.

 

Pěstování konopí setého je v České republice v roce 2006 podporováno ze zdrojů Evropské unie v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy, tzv. SAPS (Nařízení vlády č. 144/2005 Sb. platné pro roky 2005 – 2006).


Z národních zdrojů je v roce 2006 podporováno pěstování konopí pro vlákno v rámci doplňkových přímých plateb, tzv. TOP-UP na ornou půdu (Nařízení vlády č. 145/2005 Sb.). Rovněž z národních zdrojů je v roce 2006 podporováno pěstování konopí pro energetické využití dotačním programem 1.U. Podpora pěstování bylin pro energetické využití.


Podpory na zpracování lnu a konopí na krátké vlákno jsou vypláceny pro schválené první zpracovatele. Podpora na zpracování krátkého vlákna je stanovena NR (ES) č.1673/2000 ve výši 90 EUR/t.


Administraci podpory pěstování i zpracování konopí provádí Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz


V současné době je Evropskou komisí finalizována studie, hodnotící vývoj společné tržní organizace (STO) lnu a konopí na vlákno. Tato studie má sloužit jako základ pro další rozhodování, jakým směrem se bude vývoj STO včetně kvót a podpor zpracování ubírat. Tato studie je publikována ve francouzském jazyce na stránkách http://europa.eu.int/comm/agriculture/new/index-en.htm a souhrn této studie je zde k dispozici také v češtině. Řídící výbor pro přírodní vlákna zasedal naposledy 29.11. 2005, další zasedání zatím nebylo avizováno.


Podpora prvotního zpracování a netradičního využití konopí, jak na vlákno, tak i jako energetické plodiny je uvažována v programových dokumentech k realizaci nového zemědělského fondu EU – EAFRD, který se mimo jiné zaměřuje na diverzifikaci zemědělské činnosti, využití půdy k nezemědělské produkci, ale také k řešení problémů na lokální úrovni.


 V roce  2005 bylo oseto konopím setým 161,53 ha a sklizeno 109,75 ha. Z této výměry bylo sklizeno 558,8 t stonku a 60 191 kg semene konopí podle předběžné informace z GŘcel.


Zdroj: MZe ČR  březen 2006


Konopářský svaz České republiky březen 2006