Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Marihuana – psychoaktivní omamná látka.

05/03/06

Upozornění !!!
Protože se k široké veřejnosti dostávají neurčité a zavádějící informace o pěstování tzv. technického konopí a o psychoaktivní látce zvané marihuana, na které musíme neustále reagovat, uvádíme kvůli objektivitě informace i o této droze.


Upozornění ! 


Protože se množí dotazy, jak je to s tím „konopím“, jestli se smí pěstovat konopí seté, nebo-li technické a jsme slučováni s tzv. uživateli konopí indického, což budí všeobecnou nedůvěru a protože  se k  široké veřejnosti dostávají  neurčité a zavádějící informace o pěstování  tzv. technického konopí  a o psychoaktivní látce zvané marihuana, uvádíme kvůli objektivitě  informace  i o této droze.


Je třeba rozlišovat konopí seté od konopí indického.  Na veřejnost se dostávají velmi zavádějící informace, že „konopí je na indexu“ a tím je jemně naznačováno , že  pokud nebude „konopí“ legalizováno, nebude se smět pěstovat“.  Tyto informace evokují  u budoucích pěstitelů strach, že budou kriminalizováni. Upozorňujeme, že se v současné době  v zemích EU  pěstuje  konopí seté, tedy tzv. technické řádově cca na 60 000 ha ( ostatní země světa nemáme zmapovány) a není to podmíněno legalizací konopí indického. Pokud  se tedy některé organizace  zabývající se i problémem pěstování tzv. technického  konopí a zároveń  podporující  snahy o legalizaci  indického konopí,  vyjadřují   slangově o technickém konopí  a marihuaně jenom jako “ o konopí, které je na indexu“ , pak z toho  pramení  různé zavádějící dezinformace, které tímto poškozují  snahu Konopářského svazu České republiky o návrat  pěstování konopí setého hlavně jako  průmyslové a energetické plodiny a brzdí její  následné využití jak v zemědělství, tak i  následně v  průmyslu.  Je třeba tyto informace uvádět  na pravou míru, je třeba rozlišovat a správně  pojmenovávat, pokusíme se dle našich možností  získávat hodnověrné informace založené na vědeckých podkladech z celého světa a budeme se snažit být co nejobjektivnější. 


 


Marihuana


Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


(Přesměrováno z Konopí)

Skočit na: Navigace, Hledání
start content

Konopí seté

Zvětšit
Konopí seté

Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis sativa) s obsahem nad 0,2 % THC (delta-9-TetraHydroCannabinol).


Slangově, zvláště pak jejími uživateli, bývá označována mnoha různými názvy jako tráva, gandža či hulení. Název marihuana je počeštěná verze anglického označení marijuana, které bylo použito i jako propagandistický prostředek boje proti pěstování a užívání konopí. Neutrální název je konopí. Označení marijánka je archaismus a v současné době se příliš nepoužívá.//
Chemické složení


Zpravidla se obsah THC pohybuje od 0,01 % – 2 % (druh Sinsemilla cca 10 % a více). Záleží na tom, jestli směs obsahuje pouze květy nebo i listy, které mají malý obsah THC. Při delším skladování může marihuana zcela ztratit obsah THC.
Vzhled / vlastnosti


Marihuana pocházející z mírného podnebního pásma je po sklizni zelená, během sušení však dostane barvu nažloutlou, řidčeji hnědou. Květenství a plod rostliny obsahuje velice málo pryskyřice, a proto je nelze slisovat do tabulek. Vždy obsahuje i semena. Evropská marihuana obsahuje více listů než severoamerická, která je složena hlavně z plodících a kvetoucích konečků větví. Chemické složení evropské marihuany je mimořádně pestré, protože se zasévají semena pocházející z různých zeměpisných oblastí, jejichž výsledkem je marihuana různé kvality. Severoafrická marihuana je světle zelená, případně žlutá, je to nadrobno nasekaná rostlinná drť, která neobsahuje semena a stonkové části. Západoafrická a karibská marihuana je po sklizni zelená, během sušení však zhnědne. Je dobře lisovatelná díky vysokému obsahu pryskyřičných látek. Při zpracování se plodnaté a květnaté části rostliny rozdrtí, avšak semena – tmavohnědé barvy – jsou rozpoznat. Karibské přípravky jsou obvykle horší kvality, protože obsahují hodně stonkových částí. Středoafrická marihuana je podobná západoafrické. Jihoafrická marihuana je blíž k evropským produktům, jak z hlediska barvy, tak i z hlediska většího obsahu listů.


V Jižní Americe se vyrábí marihuana podobná karibské, tedy horší kvality, obsahující více vláknitých částí a méně pryskyřice.


Indická marihuana má tři běžné typy:
  • jedna z nich je hnědé barvy, je hodně lepkavá a je vyrobena z kvetoucích a plodnatých konců větví,

  • druhá je pak tmavě hnědá nebo tmavě zelená látka podobná té jihoafrické,

  • třetí typ je zelený, složený hlavně z listů.

Zvláštní je marihuanový přípravek vyráběný v jihovýchodní Asii z kvetoucích a plodnatých konečků větví, který se suší ve formě tyčinek zabalených do bambusových listů. Tyto asi 8 cm dlouhé tyčinky vážící zhruba 2 g jsou na černém trhu známy pod názvem Budhova hůl (Buddha-stick).
Užívání


Obvykle se plní čistá nebo smíchaná s tabákem do cigaret, dýmek, či vodních dýmek a kouř hořící látky se vdechuje. V Indii se marihuana (ganja) smíchaná s tabákem žvýká. Rovněž se může jíst (přidává se do koláčků) nebo se přepustí s máslem / olejem (Marijánkové máslo).


Dávkování je značně individuální záležitostí, které je velmi závislé na citlivosti jedince.
Přísady – znečištění


Často se míchá s tabákem.


Joint je 1 cigareta obsahující sušenou marihuanu s tabákem nebo bez tabáku. Obsahuje okolo 0,3 – 1,5 g marihuany (5 – 20 mg THC). Název pochází ze skutečnosti, že cigareta je sdílena několika kuřáky mezi sebou. Dálší názvy ve slangu : brko, špek, raketa, žilka.
Účinky


Účinky v případě kouření se dostavují po 10 – 30 min a účinek může přetrvávat 2 – 3 hod. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna, nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci. V případě že se marihuana jí, nastupuje účinek později (1 h a více) a efekt trvá déle (12 h i více).


Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují zmírnění subjektivně nepříjemných symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv. Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit, patří nechutenství, deprese, nespavost, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické stavy. Odstranění nepříjemných symptomů je subjektivní pocit, který ještě nemusí automaticky znamenat odstranění příčiny zdravotních problémů – proto je tento způsob využití uveden odděleně od sekce zabývající se využitím konopí v oficiální medicíně.


U některých lidí droga vyvolává pouze slabý účinek, popřípadě ho nevyvolává vůbec. Kouření zvyšuje riziko bronchitidy a jiných plicních onemocnění. Pravidelní uživatelé bývají apatičtí a letargičtí, zanedbávají svou práci i osobní vztahy. Nebylo zatím jednoznačně prokázano, zda výskyt psychických poruch – např. paranoie – souvisí bezprostředně s užitíváním konopí, nebo naopak zda jedinci se sklony k psychickým poruchám vyhledávají konopí kvůli možným psychoterapeutickým účinkům. Zvyšuje a následně snižuje krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci srdce. U mužů snižuje fertilitu. Drogy se z těla vylučují jen velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Uživatelé mají často zarudlé oči. Není znám případ smrti z předávkování.
Návykovost


psychická
Interakce


Zvyšuje riziko sedace s jinými léky, které mají sedativní účinky na centrální nervový systém. Patří mezi ně anxiolytika, hypnotika, celková anestetika, narkotická analgetika, neuroleptika, tricyklická antidepresiva, antihistaminika, alkohol.
Prokazatelnost v organismu


Po vykouření jedné cigarety lze prokázat 40 % – 50 % THC v buněčných membránách po 4 – 8 dnech, 10 % – 20 % drogy po 30 dnech a 1 % dokonce po 48 – 138 dnech. Při pravidelnějším užívání se účinná látka THC hromadí v organismu.
Využití v medicíně


Uvažuje se o terapeutickém využití kanabinoidů jako antiemetik (léky proti zvracení). Byly vyvinuty látky bez euforizujících a halucinogenních účinků dronabinol a nabilon. U nás nejsou registrovány. Další možné indikace jsou glaukom – ke snížení nitroočního tlaku, ke zvýšení chuti k jídlu a úlevě od bolesti u onkolgických pacientů, v terminálním stádiu AIDS nebo při roztroušené skleróze. Uvažuje se i o využití konopí při léčbě depresí. Použití kanabinoidů jako antiemetik je nejblíže realizaci.


ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD


 


Pěstování technického konopí se v České republice řídí Nařízením Rady 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovaným na vlákno a s ním souvisejícími provádějícími pravidly NK 245/2001.

Pěstování technického konopí u nás upravují následující zákony, vyhlášky a nařízení:

Ohlašovací povinnost osobě pěstující mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 metrů čtverečních ukládá § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Od 26.dubna 2005 je v platnosti vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro ohlášení a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři. Pěstitelé jsou povinni předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu dle místa pěstování. Seznam celních úřadů a jejich územní působnost stanoví Příloha č. 2 a č. 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

Pěstitelé konopí jsou povinni ohlásit:

a) do konce května:  • výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území
  • odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstováno konopí v příštím kalendářním roce

b) v průběhu vegetace a sklizně:  • údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jeho zneškodnění

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku:  • výměru pozemků, které byly konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území
  • výměru pozemků, ze kterých bylo sklizeno konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území
  • množství sklizeného konopí a semene konopí

Konopářský svaz České republiky 2006