Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Program pro podporu podnikatelských subjektů zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů

06/01/06

„Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2006“


Vláda ČR schválila na svém jednání dne 9. listopadu 2005 „Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2006“, který bude financovaný z národních zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem části (A) programu zaměřené na podporu podnikatelských subjektů. Plné znění příslušné části (A) státního programu i naleznete na našich stránkách v sekci „Programy podpory v energetice„.
Publikováno: 25. 11. 2005, Autor: -MPO-