Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Operační program

13/01/06

Evropská komise schválila návrh ČR na rozšíření možností podpor v rámci podopatření 1.1.1.

Výstavba skladů bude součástí Operačního programuMinisterstvo zemědělství ČR (MZe) informuje zájemce o podporu z Operačního programu Zemědělství, že Evropská komise schválila návrh ČR na rozšíření možností podpor v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům o nový investiční záměr pod označením f) Investice do výstavby/rekonstrukce skladovacích kapacit a do technologií posklizňových úprav a skladování obilovin a olejnin.


Sdělil to dnes mluvčí MZe Tomáš Loskot.


Příjem žádostí na tento nový investiční záměr bude vyhlášen řádným způsobem formou tiskové zprávy MZe jako desáté kolo příjmu žádostí, a to nejméně tři týdny před plánovaným termínem. Před vyhlášením příjmu žádostí musí dojít ke schválení Pravidel Monitorovacím výborem OP Zemědělství a následně MZe. „Zveřejnění Pravidel předpokládáme ve druhé polovině února 2006. Následně bude ponechán časový prostor pro přípravu projektových žádostí. Příjem žádostí pak předpokládáme nejdříve od dubna 2006,“ uvedl Loskot.


Zdroj: Agris, 11.01.2006