Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Jaroslav Váňa : Ohlédnutí se za Václavem Novotným

11/01/06

28. prosince r. 2005 zemřel ve věku 75 let pan Václav Novotný, předseda pěstitelské sekce našeho sdružení CZ Biom a
spoluzakladatel Konopářského svazu České republiky.

Ohlédnutí se za Václavem Novotným


Jaroslav Váňa


28. prosince r. 2005 zemřel ve věku 75 let pan Václav Novotný, předseda pěstitelské sekce našeho sdružení CZ Biom. V činnosti CZ Biom zanechal Václav Novotný výraznou stopu. Byl zakládajícím členem našeho Sdružení pro biomasu a vzhledem k tomu, že ze všech signatářů nejvíce usiloval o vznik Sdružení, bylo mu uděleno na evidenčním listu číslo 1. Byl tedy nejen členem zakládajícím, ale i prvním členem, který vstoupil do našeho sdružení. Jeho zájem, týkající se problematiky našeho sdružení, se zpočátku týkal pouze pěstování rychle rostoucích dřevin a konopí, sklizně a spalování energetické biomasy. Později se zajímal o problematiku bioplynu, kompostování bioodpadů, s panem Haškem řešil konstrukci automatizovaného kotlíku na dřevní štěpku. V areálu Peklov, kde prováděl různé demonstrační a vzdělávací akce, chtěl perspektivně řešit zařízení na komplexní zpracování bioodpadů. Jeho energie a optimismus byla vzorem nám, mladším. Poté, co jsem se stal v roce 1997 předsedou našeho sdružení, navštěvoval mě Václav Novotný pravidelně dvakrát měsíčně, vždy ve stejnou dobu a společně jsme plánovali další akce a řešili problémy našeho sdružení.


V případě, že zalistujete starými čísly časopisu Biom a přečtete si články na starém webu Biomu, oceníte jadrný způsob vyjadřování a zdravý selský rozum Václava Novotného a uvědomíte si, že jeho bohaté znalosti nesouvisejí s jeho vzděláním, ale s jeho životními zkušenostmi. Pan Václav Novotný absolvoval rolnickou školu v Písku, svůj další život trávil v pracovních útvarech PTP a jako horník na šachtách. Teprve ve zralém věku se navrátil k pěstitelské činnosti a rychle vytušil, že nová agrární politika a restrukturalizace našeho zemědělství přinese pokles zájmu o potravinářské plodiny. Sám o tom píše ve svém článku ve sborníku CZ Biom jako předseda Hospodářského družstva v Unhošti:


„K zájmu o změnu skladby pěstovaných plodin nás přivedly koncem r. 1993 neseriozní přístupy odběratelů naší klasické produkce. Na Grüne Woche 1994 jsme se seznámili s trendy v EU na omezování potravinářské produkce a s možnostmi pěstování netradičních plodin. Ze všech asi 26 vystavených nás nejvíce zaujaly topoly s krátkým obmýtím. Vystavovali tam jejich jednoroční letorosty přes 4m dlouhé a na videu předváděli sklizeň samochodnou řezačkou. Bylo to tak sugestivní, že jsme během deseti dnů navštívili plantáže v Bavorsku a Rakousku. Shledali jsme, že video nelhalo a tak jsme jich koncem dubna 1994 trochu vysázeli.
V únoru 1994 pořádala olomoucká Nadace MITE konferenci o konopí a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni byl ustaven Svaz pěstitelů a zpracovatelů energetických a průmyslových plodin. To byly další podněty.
Obecně je známo, že jen blázen nakládá na jednu loďku, tak jsme k těm topolům zaseli ještě olejný len, lničku, koriandr, krambe a konopí. Řepku do tohoto výčtu neuvádím, ta se v našem kraji běžně pěstuje.“


S lítostí je třeba si uvědomit, že již nikdy neuslyšíme vtipná vystoupení Václav Novotného na různých odborných konferencích, schůzích předsednictva a dalších odborných akcích. Pan Václav Novotný již neuskuteční své záměry rosení konopí s mikrobiologickou kulturou, již nikdy nám neposkytne povzbuzení a rady. Nejlépe uctíme jeho památku, když budeme intenzivně pokračovat tam, kde pan Novotný svou činnost ukončil.


 


Zdroj: BIOM CZ


 

Zařazeno v AKTUALITY