Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Evropská komise varuje Slovensko

07/01/06

Evropská komise zaslala Slovensku své poslední varování, že neplní své závazky vyplývající ze směrnice o biopalivech.

Evropská komise zaslala Slovensku své poslední varování, že neplní své závazky vyplývající ze směrnice o biopalivech. Pokud by EK neobdržela uspokojivou odpověď, další dějství by se už mohlo odehrát před Evropským soudním dvorem, kam komise kvůli stejnému prohřešku pohnala Lucembursko, Itálii a Portugalsko.


Směrnice má přimět členské státy, aby postupně zvyšovaly podíl biopaliv v spotřebě pohonných hmot. Letošní startovací čára činí 2 %, minimální cíl pro rok 2010 již 5,75 %.


 


Komise současně zaslala upozornění 16 členským zemím včetně ČR s připomínkou, že do konce roku jsou povinny zaslat do Bruselu své zprávy o situaci. Informace z ČR nebyly podle EK úplné.


 


„Biopaliva jsou dnes jedinou náhražkou fosilních paliv v dopravě. Přispívají ke zvýšení naší energetické bezpečnosti, snižují emise skleníkových plynů a vytvářejí nová pracovní místa na venkově,“ uvedl komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Vyjádřil politování, že členské státy otálejí s uplatněním pravidel, na nichž se dohodly.


 


Lucembursko a Portugalsko dosud EK nenahlásily převedení směrnice do svého práva, ačkoliv lhůta uplynula koncem loňského roku; stejná výtka se týká i Slovenska. Lucembursko a Itálie ani neposkytly své národní zprávy, ačkoliv lhůta uplynula loni v červenci. A Itálie si jako cíl vytýčila pouhé půl procento, namísto dvou procent.


 


Podle české zprávy pro komisi podíl bionafty na trhu paliv pro vznětové motory během pěti let klesl z 2,33 na letošních 1,37 procenta, s bioetanalem se zatím jen experimentuje. Zpráva však počítá s růstem; v roce 2010 by bionafty měla tvořit 6,19 procenta spotřeby nafty, bioetanol pak 8,37 procenta spotřeby benzinů v ČR.


 


Zdroj: Ekolist, 13. 12. 2005